Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie termică

Condițiile de licențiere

Condițiile de licențiere:

  1. Desfășurarea activității în cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (art.1 din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
  2. Desfășurarea activităţilor de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în scopul comercializării acesteia (art.18 alin. (1) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat