Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Linia de informare

Linia verde 0 800 10 008 (apel gratuit)

ANRE a deschis Serviciul "Linia verde" la solicitarea mai multor consumatori de energie electrică, energie termică, gaze naturale și apă și canalizare. Scopul acestui serviciu este de a oferi gratuit consumatorilor (persoane fizice şi juridice) servicii informaţionale şi de consultanţă în cazul când apar probleme legate de protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale acestora în procesul de furnizare şi utilizare a energiei electrice, energie termică, gaze naturale și apă și canalizare.

Numărul 0 8001 0008 (apel gratuit) poate fi format din orice localitate a R. Moldova, de luni până vineri, între orele 9.00 - 12.00 şi 13.00 – 17.00.

Persoanele care doresc să expedieze adresări către ANRE prin poşta electronică - o pot face pe adresa consumator@anre.md

Conform prevederilor legale, ANRE examinează sesizările consumatorilor de energie, electrică energie termică, gaze naturale și apă și canalizare privind divergenţele acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. Consumatorul este în drept să se adreseze la ANRE sau în instanţa de judecată atunci când nu a primit de la furnizor, în termenele stabilite de legislaţie, răspuns la petiţie sau dacă nu este satisfăcut de măsurile întreprinse pentru soluţionarea problemei.

„Linia verde” este deservită de specialiştii ANRE care oferă consultaţii cu privire la drepturile consumatorilor şi obligaţiile furnizorilor, calitatea serviciilor de distribuţie, furnizarea energiei electrice, energie termică, gaze naturale și apă și canalizare, procedura de soluţionare a litigiilor apărute între consumatori şi furnizori, termenele de înlăturare a deranjamentelor din reţelele de distribuţie şi alte probleme semnalate de către consumatori.

Sesizările care necesită efectuarea unor investigaţii suplimentare sunt luate la evidenţă şi examinate minuţios de către specialiştii ANRE. Răspunsurile la aceste sesizări sunt prezentate ulterior consumatorilor prin telefon sau, la cerere, prin poştă 

 

Linia specializată anticorupție 0 800 10 007 (apel gratuit):

Linia specializată anticorupție este instituită și funcționează întru executarea prevederilor Legii nr.252/2013 pentru pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie.
Scopul liniei specializate anticorupție este să recepționeaze informații referitoare la comiterea actelor de corupție, a actelor conexe corupției, fapte de comportament corupțional, precum şi a altor fapte ce constituie abateri disciplinare în vederea identificării domeniilor vulnerabile la corupție prin analiza complexă a acestei informații, 
Linia telefonică funcționează în baza următoarelor principii:
- Confidențialitate- utilizarea informației recepționate doar în exercițiul funcției, înregistrarea, păstrarea și utilizarea datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
- Colaborare – cooperarea dintre toate autoritățile administrației publice centrale de specialitate, autoritățile publice autonome și autoritățile administrației publice locale în promovarea și eficientizarea sistemului linilor telefonice anticorupție și în recepționarea informației prin intermediul acestui sistem;
- Deschiderea autorităților față de cetățean - conlucrarea autorității cu apelantul, gestionarea responsabilă a liniei anticorupție și informarea completă a cetățenilor privind procesele de lucru.
- Accesibilitate - accesul liber și nestingherit de a apela linia telefonică anticorupție.