Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie electrică

LicențiereNr.

Genul de activitate

Termenul de valabilitate a licenţei

Cuantumul

taxei pentru licenţă

1

Producerea energiei electrice

25 ani

3250 lei

2

Operarea pieţei energiei electrice

10 ani

3250 lei

3

Transportul energiei electrice

25 ani

3250 lei

4

Conducerea centralizată a sistemului electroenergetic

25 ani

3250 lei

5

Distribuţia energiei electrice

25 ani

3250 lei

6

Furnizarea energiei electrice

10 ani

3250 lei