Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat

Noutăți

Calculul Prețului Maximal
Pentru Benzină 95 de tip standard
la data de 12.07.2024
Componenta Valoare lei/litru
PL*CV (lei/litru) 11,53
MC 3,28
AC 6,26
TVA 4,21
PC 25,28
PL – valoarea medie a cotațiilor medii pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului; CV – rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul SUA, stabilită de Banca Națională a Moldovei: pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului; MC- marja comercială specifică la vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard include cheltuieli de transport şi de asigurare până pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv marja rafinăriei), cheltuieli de manipulare şi depozitare, alte cheltuieli aferente vânzării cu amănuntul, precum şi profitul/pierderea, lei/litru. Mărimea marjei comerciale specifice se stabileşte semestrial de către ANRE; AC- cota accizelor aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova; TVA- cota TVA aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova; PC- prețul maximal de comercializare cu amănuntul.
Calculul Prețului Maximal
Pentru Motorină de tip standard
la data de 12.07.2024
Componenta Valoare lei/litru
PL*CV (lei/litru) 12,00
MC 3,29
AC 2,94
TVA 3,64
PC 21,87
PL – valoarea medie a cotațiilor medii pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului; CV – rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul SUA, stabilită de Banca Națională a Moldovei: pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului; MC- marja comercială specifică la vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard include cheltuieli de transport şi de asigurare până pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv marja rafinăriei), cheltuieli de manipulare şi depozitare, alte cheltuieli aferente vânzării cu amănuntul, precum şi profitul/pierderea, lei/litru. Mărimea marjei comerciale specifice se stabileşte semestrial de către ANRE; AC- cota accizelor aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova; TVA- cota TVA aplicată în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova; PC- prețul maximal de comercializare cu amănuntul.