Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Funcţii de bază

Funcţii de bază


ANRE implementează politica statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

În vederea realizării misiunii sale privind asigurarea nediscriminării, a concurenţei loiale şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie, ANRE îndeplineşte următoarele funcţii de bază:

  1. Elaborează şi aprobă regulamente, metodologii şi alte acte normative din domeniul energetic în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  2. Supraveghează sectoarele din domeniul energetic şi modalitatea în care întreprinderile din sectorul energetic respectă actele normative în domeniu;
  3. Promovează, monitorizează şi asigură concurenţa loială în sectoarele reglementate;
  4. Eliberează licenţe pentru desfăşurarea, pe pieţele de energie, a activităţilor autorizate în conformitate cu Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică, Legea nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere, Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, Legea nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale şi Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
  5. Monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de legile susmenţionate, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor autorizate;
  6. Modifică, suspendă temporar şi retrage licenţele în cazurile şi conform procedurii prevăzute de legile susmenţionate;
  7. Promovează o politică tarifară adecvată, care corespunde principiilor economiei de piaţă, astfel încât să fie asigurată în egală măsură protecţia drepturilor consumatorilor finali şi profitabilitatea întreprinderilor din sectorul energetic;
  8. În cazurile stipulate de lege, aprobă tarifele calculate în conformitate cu metodologiile aprobate de ea şi monitorizează corectitudinea aplicării acestora;
  9. Supraveghează respectarea principiului “eficienţă maximă la costuri minime” de către întreprinderile din sectorul energetic la calculul tarifelor pentru activităţile reglementate şi prezentarea spre aprobare a acestora;
  10. Promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor, exercită controlul privind modul de respectare a drepturilor consumatorilor, examinează petiţiile şi plângerile consumatorilor şi soluţionează neînţelegerile dintre consumatori şi furnizori, în limita competenţelor sale.