Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Directive ale UE

Directive ale UERegulament UE 2019_942 din 05.06.19 de instituire a Agentiei UE pentru cooperarea autoritatilor de reglementare din domeniul energeticii

Descarcă fișier

Regulament UE 2019_943 din 05.06.19 privind piata energiei electrice

Descarcă fișier

Directiva UE 2019_944 din 05.06.2019 privind normele comune pentru piața interna de energie electrică

Descarcă fișier

Directiva 2012_27 din 25.10.2012 privind eficienta energetica

Descarcă fișier

Directiva 2009_119 CE privind obligatia statelor memebre de a mentine un nivel minim de rezerve de țiței ți sau produse petroliere

Descarcă fișier

Directiva 200972ce a parlamentului european si a consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice si de abrogare a Directivei 200354C

Descarcă fișier

Dir 73-2009_CE_privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale

Descarcă fișier

Regulamentul 714_2009 al Parlam Consiliului din 13.07.2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile de energie electrică

Descarcă fișier

Regulament 715_2009 din 13.07.2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale

Descarcă fișier

Directiva 2005_89 EC din 18.01.2006 siguranta aprovizionarii cu energie electrica si investitiile in infrasctructuri

Descarcă fișier

DIRECTIVA 2004_67 CE din 26.04.2004 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaz natural

Descarcă fișier

Directiva 2004_17CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei

Descarcă fișier

Directiva 2004_18CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de

Descarcă fișier

DIRECTIVA 2004_8 CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei (1)

Descarcă fișier

DIRECTIVA EC2003_30 privind promovarea utilizării biocombustibililor sau a altor combustibili regenerabili

Descarcă fișier

Directiva 2001_77CE energie regenerabila

Descarcă fișier