Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Acte normative

Acte normative  • Toate
  • Gaze naturale
  • Energie electrică
  • Energie regenerabilă
  • Energie termică
  • Produse petroliere
  • Alimentare cu apă și canalizare
  • Supravegherea energetică de stat

Instrucțiunii pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice

( doc, 1.21 MB )

Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale nr.355 din 13.08.2021

( pdf, 641.53 KB )

Hotărârii ANRE 329 din 30 iulie 2021 pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 din 05 iulie 2019

( doc, 179.50 KB )

Hotârârea nr. 376 privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021

( pdf, 602.00 KB )

Hotărârea ANRE nr. 304 din 16.07.2021 privind modificarea HC al ANRE nr.254 din 14.06.2021

( pdf, 358.59 KB )

Hotărârea 223/2021 cu privire la aprobarea Listei punctelor relevante ale refelei de transport al gazelor naturale a " Vestmoldtransgaz”

( pdf, 1.95 MB )

HCA nr. 564 din 31 decembrie 2020 cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

( pdf, 1.62 MB )

HC nr.508/2020 privind rezultatele controlului inopinat efectuat la titularul de licență „Apă-Canal Chișinău” S.A.

( pdf, 2.39 MB )

HC cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 420/2019 din 22.11.2019

( pdf, 540.34 KB )

Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței a gazelor naturale

( pdf, 643.98 KB )

Privind rezultatele controlului planificat efectuat la titularul de licență „Chișinău-gaz” S.R.L.

( pdf, 659.90 KB )

Hotărârea nr. 362 privind modificarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

( docx, 24.61 KB )

Hotărârea nr. 363 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale

( docx, 30.93 KB )

Metodologiea de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale   nr. 535/2019

( PDF, 1.70 MB )

Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale nr. 678 din 22.08.2014

( pdf, 1.92 MB )

Hotărârea nr. 112/2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

( docx, 67.72 KB )

Listele punctelor de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale și listele grupurilor de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale a SRL „Moldovatransgaz”

( pdf, 743.18 KB )

Cu privire la aprobarea Listei punctelor fizice de intrare/ieșire și Listei grupurilor de puncte de intrare/ieșire SRL „Vestmoldtransgaz”

( PDF, 1.39 MB )

Hotărârea nr. 105/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Ialoveni Gaz” S.R.L.

( pdf, 323.11 KB )

Hotărârea nr. 106/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Moldovagaz” S.A.

( pdf, 386.84 KB )

Hotărârea și Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice şi termice, pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei termice nr. 396/2019 din 01.11.2019

( pdf, 716.97 KB )

Clauzele obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, aprobate prin Hotărârea nr. 252 din 05.07.2019

( pdf, 381.25 KB )

Regulament privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 169 din 31.05.2019

( pdf, 671.52 KB )

Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 168 din 31.05.2019

( pdf, 601.72 KB )

Metodologia de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și-sau întreținerea obiectelor de infrstructură energetică de importanță strategică, aprobată prin Hotărârea nr. 95 din 04.04.20

( pdf, 260.27 KB )

Metodologia de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și-sau întreținerea obiectelor de infrstructură energetică de importanță strategică, aprobată prin Hotărârea nr. 95 din 04.04.20

( pdf, 260.27 KB )

Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale nr.355 din 13.08.2021

( pdf, 641.53 KB )

Hotărârea 223/2021 cu privire la aprobarea Listei punctelor relevante ale refelei de transport al gazelor naturale a " Vestmoldtransgaz”

( pdf, 1.95 MB )

HC cu privire la modificarea Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 420/2019 din 22.11.2019

( pdf, 540.34 KB )

Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței a gazelor naturale

( pdf, 643.98 KB )

Privind rezultatele controlului planificat efectuat la titularul de licență „Chișinău-gaz” S.R.L.

( pdf, 659.90 KB )

Hotărârea nr. 362 privind modificarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

( docx, 24.61 KB )

Hotărârea nr. 363 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale

( docx, 30.93 KB )

Metodologiea de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale   nr. 535/2019

( PDF, 1.70 MB )

Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale nr. 678 din 22.08.2014

( pdf, 1.92 MB )

Hotărârea nr. 112/2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale

( docx, 67.72 KB )

Listele punctelor de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale și listele grupurilor de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale a SRL „Moldovatransgaz”

( pdf, 743.18 KB )

Cu privire la aprobarea Listei punctelor fizice de intrare/ieșire și Listei grupurilor de puncte de intrare/ieșire SRL „Vestmoldtransgaz”

( PDF, 1.39 MB )

Hotărârea nr. 105/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Ialoveni Gaz” S.R.L.

( pdf, 323.11 KB )

Hotărârea nr. 106/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Moldovagaz” S.A.

( pdf, 386.84 KB )

Instrucțiunii pentru calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele electrice

( doc, 1.21 MB )

Hotărârii ANRE 329 din 30 iulie 2021 pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 din 05 iulie 2019

( doc, 179.50 KB )

Regulament privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 169 din 31.05.2019

( pdf, 671.52 KB )

Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 168 din 31.05.2019

( pdf, 601.72 KB )

Hotârârea nr. 376 privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021

( pdf, 602.00 KB )

Hotărârea ANRE nr. 304 din 16.07.2021 privind modificarea HC al ANRE nr.254 din 14.06.2021

( pdf, 358.59 KB )

HCA nr. 564 din 31 decembrie 2020 cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

( pdf, 1.62 MB )

HC nr.508/2020 privind rezultatele controlului inopinat efectuat la titularul de licență „Apă-Canal Chișinău” S.A.

( pdf, 2.39 MB )