Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse consultării publice

Nr. Titlul documentului Data publicării Documente aferente
533 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 al ÎM Servicii Publice Cimișlia necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 29/09/2022 Proiectul cheltuielilor de bază
Solicitare suplimentară
532 Solicitarea privind actualizarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central de energie electrică 29/09/2022 Solicitare
531 Solicitarea modificată a S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru producerea energie electrice și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 27/09/2022 Proiectul prețului la energie electrică
Proiectul tarifului la energie termică
530 Solicitarea modificată a Î.M. „Antermo” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 27/09/2022 Strucura proiectului tarifului pentru energia termică livrată
529 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „ Servcom Căinari” 27/09/2022 Fișa de fundamentare
528 Solicitarea „Apă - Canal Ocnița” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 27/09/2022 Solicitare
527 Solicitarea modificată privind aprobarea tarifului pentru energia termică și apa de adaos produsă, distribuită și furnizată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău 27/09/2022 Solicitare
526 Proiectul Regulamentului privind registrul participanților la piața angro a gazelor naturale 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect consultări publice
Analiza impactului
Notă informativă
525 Proiectul Regulamentului privind registrul participanților la piața angro a gazelor naturale 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect consultări publice
Analiza impactului
Notă informativă
524 Solicitarea modificată privind aprobarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 27/09/2022 Solicitare
523 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎM „Apă Canal ” Edineț 26/09/2022 Fișa de fundamentare
522 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. "Apă-Canal" Cahul 26/09/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
521 Privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă 26/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
520 Solicitarea Î.M.DP ”Apă-Canal” Telenești privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 21/09/2022 Solicitare
519 Solicitarea Î.M. ”Regia Apa Șoldănești ” privind aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 20/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
518 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă Canal Măgdăcești” 19/09/2022 Fișa de fundamentare
517 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 19/09/2022 Solicitare
516 Solicitarea S.R.L „Moldovatransgaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale pentru anul 2022 19/09/2022 Solicitare
515 Solicitarea Î.M. „Antermo” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 19/09/2022 Solicitare
514 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎM ”Apă – Canal” din Drochia 15/09/2022 Fișa de fundamentare
513 Solicitarea ÎM ”Servcom Căinari” privind avizarea tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 12/09/2022 Fișa de fundamentare
Scrisoare de însoțire tarife de bază
512 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale Î.M. „SU-Canal” Comrat necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 09/09/2022 Cheltuieli de bază
Solicitarea suplimentară
511 Solicitarea S.A. "Apă-Canal" Cahul cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 08/09/2022 Solicitare
510 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor și pentru apa de adaos, anul 2022 01/09/2022 Solicitare
509 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina” 01/09/2022 Fisa de fundamentare
508 Solicitarea rectificată Î.M. ”Apă Canal” Edineț privind avizarea tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 30/08/2022 Solicitare
507 Solicitarea Î.M. ”Apă Canal” Edineț privind avizarea tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 29/08/2022 Solicitare
506 Solicitarea Î.M. „Iurceni Servicii” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 26/08/2022 Solicitare
505 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 25/08/2022 Proiect tarife
504 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale Î.M. „Aqua Basarabeasca” necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 25/08/2022 Proiect
Solicitari suplimentare
503 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” pentru anul 2022 24/08/2022 Proiectul prețului pentru energia electrică
Proiectul tarifului pentru energia termică livrată
502 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” pentru anul 2022 24/08/2022 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă
Proiectul tarifului pentru energia termică livrată
501 Proiectul cheltuielilor de bază ale Î.M. ”Apă Canal din Basarabeasca” necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 24/08/2022 Proiectul cheltuielilor de bază
500 Solicitare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de S.A. „RED Nord” consumatorilor finali 18/08/2022 Solicitare
499 Solicitarea modificată a S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru energie electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru 2022 18/08/2022 Solicitare
498 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificările ce se operează la unele Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 17/08/2022 Proiect de hotărâre
Analiza impactului
Notă informativă
497 Solicitarea Î.M. Apă-Canal Măgdăcești” privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 17/08/2022 Solicitare
496 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 15/08/2022 Fișa de fundamentare
495 Solicitarea Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat ” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2022 11/08/2022 Solicitare
494 Solicitarea ÎM „Servicii Comunal – Locative” Rezina privind avizarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 05/08/2022 Solicitare
493 Privind modificarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 din 20.12.2019 05/08/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
492 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni 03/08/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
491 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Servcom Căinari” 03/08/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
490 Solicitarea SA „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 02/08/2022 Solicitare
489 Solicitarea Î.M. Regia ” Apă-Canal Bălți” privind aprobarea tarifului aferent serviciului public de alimentare cu apă. 25/07/2022 Fișa de fundamentare
488 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Comunservice” Criuleni. 22/07/2022 Fișa de fundamentare
487 Solicitarea Î.M. „Servcom Căinari” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 20/07/2022 Solicitare
486 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 19/07/2022 Fișa de fundamentare
485 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M ”Apă – Canal” Căușeni pentru 2022 19/07/2022 Fișa de fundamentare
484 Solicitarea Î.M. ”Comunservice” Criuleni privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 15/07/2022 Solicitare
483 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal” din Drochia privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 15/07/2022 Solicitare
482 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 14/07/2022 Fișa de fundamentare
481 Solicitarea Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal-Locative” Orhei cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2022 14/07/2022 Cerere
Anexa cheltuielilor
480 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 de către S.A. „Moldovagaz” 14/07/2022 Proiect de hotărâre
Calculul de determinarea a prețurilor
479 Solicitarea modificată a S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 13/07/2022 Solicitare modificată
478 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 08/07/2022 Solicitare
477 Solicitarea Î.M. ”Apă-Canal” Ungheni privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate 07/07/2022 Solicitare
476 Solicitarea S.A. „Termoelectrica” cu privire la ajustarea prețului pentru energie electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2022 05/07/2022 Solicitare
Acord plasare pe sait
475 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către „Faitec-M” S.R.L 01/07/2022 Costuri de bază
474 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale SA „Regia Apă Canal-Orhei” 01/07/2022 Fișa de fundamentare
473 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 01/07/2022 Solicitare
Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
472 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale SA „Servicii Comunale Florești” 30/06/2022 Fișa de fundamentare
471 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești” 28/06/2022 Fișa de fundamentare
470 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. ”Apă-Canal Leova" 28/06/2022 Fișa de fundamentare
469 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 28/06/2022 Fișa de fundamentare
468 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” privind avizarea tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 24/06/2022 Solicitare
467 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal Căușeni” privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 24/06/2022 Solicitare
466 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎM ”Apă Canal” Strășeni 24/06/2022 Fișa de fundamentare
465 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” 22/06/2022 Fișa de fundamentare
464 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Iurceni Servicii” 21/06/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
463 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Pro Mediu- Cocieri” 17/06/2022 Fișa de fundamentare
462 Proiectele Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază și Hotărârea cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ” Apă-Canal” din or. Vulcănești 17/06/2022 Proiect de hotărâre cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre auxiliare
Notă de argumentare
461 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apă-Canal” Anenii Noi 16/06/2022 Fișa de fundamentare
460 Solicitarea Î.M. "Apă-Canal Cantemir" privind aprobarea tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/06/2022 Solicitare
459 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 14/06/2022 Fisa de fundamentare
458 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.S.I. "Acva-Nord" Soroca 14/06/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
457 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 14/06/2022 Fișa de fundamentare
456 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 13/06/2022 Servicii auxiliare
455 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Regia Apa Șoldănești” 13/06/2022 Fișa de fundamentare
454 Solicitarea S.A. ”Apă-Canal Leova” privind aprobarea tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 09/06/2022 Solicitare
453 Privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2022 09/06/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
452 Solicitarea S.A. ” Apă Canal Nisporeni” privind avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 08/06/2022 Solicitare
451 Solicitare privind ajustarea preţurilor reglementate de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 06/06/2022 Solicitare
450 Solicitare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2022 prestat de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 06/06/2022 Solicitare
449 Solicitare privind ajustarea preţurilor reglementate de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali de către S.A „FEE Nord” pentru anul 2022. 06/06/2022 Solicitare
448 Solicitarea S.A. ” Servicii Comunale Florești” privind aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 02/06/2022 Solicitare
447 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 02/06/2022 Solicitare
446 Solicitarea SA „Regia Apă Canal-Orhei” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 02/06/2022 Solicitare
445 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal” Strășeni privind avizarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 02/06/2022 Solicitare
444 Solicitarea S.A. ” Regia Apă-Canal Soroca” privind aprobarea tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 02/06/2022 Solicitare
443 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal” Anenii Noi privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 01/06/2022 Solicitare
442 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Comunservice” Criuleni 01/06/2022 Proiect tarife
441 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă Canal” Edineț 31/05/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
440 Solicitarea Î.M. „AQUA Basarabeasca” cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 31/05/2022 Solicitare
439 Solicitarea ÎIS „Acva-Nord” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 30/05/2022 Solicitare
438 Solicitarea ÎM ” Pro Mediu-Cocieri” privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 30/05/2022 Solicitare
437 Solicitarea ÎM ”Apă Canal” Vulcănești privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 26/05/2022 Solicitare
436 Solicitarea Î.M. „Iurceni Servicii” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 25/05/2022 Solicitare
435 Solicitarea ÎM ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” or. Fălești privind aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 24/05/2022 Solicitare
434 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 24/05/2022 Solicitare
Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022
433 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎMDP ”Apă Canal Sîngerei” 20/05/2022 Fișa de fundamentare
432 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 20/05/2022 Solicitare
431 Solicitarea S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru energie electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru 2022 18/05/2022 Solicitare
430 Solicitarea Î.M. „Comunservice” Criuleni cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 17/05/2022 Solicitare
429 Solicitarea ÎM ”Regia Apa Șoldănești” privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 17/05/2022 Solicitare
428 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de I.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” 17/05/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
427 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” 17/05/2022 Fișa de fundamentare
426 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr 112/2019 13/05/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
425 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 13/05/2022 Fișa de fundamentare
424 Solicitarea rectificată Î.M. ”Servicii Comunale Glodeni” cu privire la aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 13/05/2022 Solicitare
423 Solicitare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 12/05/2022 Solicitare servicii auxiliare
422 Solicitarea Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 05/05/2022 Solicitare
421 Solicitarea rectificată ÎM ” Servicii Publice Cimișlia” cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2022 05/05/2022 Solicitare
420 Solicitarea ÎMDP ”Apă Canal Sîngerei” privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 05/05/2022 Solicitare
419 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea costurilor de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2021 04/05/2022 Solicitare
418 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M . ”Direcția de Producție Apă-Canal” din Ștefan Vodă 27/04/2022 Fișa de fundamentare
417 Solicitarea ÎM ”Servicii Comunale Glodeni” cu privire la aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 22/04/2022 Solicitare
416 Solicitarea rectificată ÎM ” Apă-Canal din Basarabeasca” cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2022 21/04/2022 Solicitare
415 Solicitarea Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 19/04/2022 Solicitare
414 Solicitarea Î.M. „SU-Canal” Comrat cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 12/04/2022 Solicitare
413 Solicitarea S.A. ” Operator Regional Apă-Canal Hîncești” cu privire la aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 08/04/2022 Solicitare
412 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Compania Doboș”, pentru anul 2022 08/04/2022 Calcul tarifelor
411 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de S.R.L. „Glorin Inginering” 05/04/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
410 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. ”Servicii Comunale Florești” 01/04/2022 Solicitare
409 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 01/04/2022 Proiect de hotărâre
Anexă
Notă de argumentare
Solicitare
408 Solicitarea S.R.L. „Glorin Inginering” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 01/04/2022 Solicitare
407 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 31/03/2022 Fișa de fundamentare
406 Solicitarea Î.M. ” Direcția de Producție Apă-Canal” din Ștefan Vodă cu privire la aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 30/03/2022 Solicitare
405 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ”Apă-Canal Ocnița” 28/03/2022 Servicii auxiliare
404 Solicitarea S.A. ” Servicii Comunale Florești” cu privire la aprobarea tarifelor pentru seviciile auxiliare prestate consumatorilor 28/03/2022 Solicitare
403 Solicitarea S.A. ”Apă-Canal Chișinău” privind aprobarea tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 28/03/2022 Solicitare
402 Proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 17 din 21 ianuarie 2022 24/03/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare
401 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Apă-Canal” Vulcănești 23/03/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
400 Proiectul cheltuielilor de bază ale Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 21/03/2022 Cheltuieli de bază
399 Solicitarea Î.M. ” Apă-Canal Ocnița” cu privire la avizarea tarifelor pentru seviciile auxiliare prestate consumatorilor 18/03/2022 Solicitare
398 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Cahul” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 17/03/2022 Solicitare
397 Proiectul Hotărârii CA ANRE cu privire la aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturale, operată de SRL „BRM East Energy” 17/03/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
396 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal” Vulcănești cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 14/03/2022 Solicitare
395 Proiectul Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către IM ,,Antermo" 10/03/2022 Cheltuielile de bază pentru anul 2020 aferente activității de distribuție și furnizare
Cheltuielile de bază pentru anul 2020 aferente activității de producere a energiei termice
394 Privind aprobarea Procedurii simplificate de licitație pentru procurarea energiei electrice 07/03/2022 Proiect de hotărâre
393 Privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 07/03/2022 Proiect de hotărâre
392 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Proalfa-Service” 03/03/2022 Tarifele pentru serviciul de distributie
391 Solicitarea S.R.L. „Vestmoldtransgaz” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 02/03/2022 Solicitare
390 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Regia Apă Șoldănești” 01/03/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare
389 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 28/02/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare
388 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate cosumatorilor de către Î.M. DP ”Apă Canal” Anenii Noi. 24/02/2022 Servicii auxiliare
387 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 22/02/2022 Cheltuieli de bază
386 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale Î.M. „Servcom Căinari" necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 18/02/2022 Solicitare
Cheltuieli de bază
385 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. 17/02/2022 Proiect de hotărâre
Costurile de bază
384 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. 17/02/2022 Proiect de hotărâre
Tarifele pentru serviciul de distribuție
383 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de furnizare al gazelor naturale prestat de către Î.C.S. „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. 17/02/2022 Proiect de hotărâre
Costurile de bază
382 Solicitarea Î.M. DP ” Apă Canal” Anenii Noi cu privire la avizarea tarifelor pentru seviciile auxiliare prestate consumatorilor 15/02/2022 Solicitare
381 Solicitare a titularului de licență Î.M „ANTERMO” cu privire la aprobarea costurilor de bază pentru anul 2021 14/02/2022 Solicitare
380 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021 ale Î.M. ”Comunservice” Criuleni 08/02/2022 Cheltuieli de bază
379 Privind aprobarea cotelor maxime ce pot fi atribuite câștigătorilor licitațiilor pentru procurarea energiei electrice organizate de furnizorii serviciului universal și furnizorii de ultimă opțiune 07/02/2022 Proiect de hotărâre
378 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale S.R.L. „Izvor Cristalin" necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă 03/02/2022 Cheltuieli de bază
377 Proiectul de ajustare a tarifelor fixe pentru producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2020 02/02/2022 Proiect de hotărâre
376 Solicitarea Î. M. ”Apă Canal Dondușeni” cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 02/02/2022 Solicitare
375 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021 ale S.R.L. ”Petcom Lux” 01/02/2022 Cheltuieli de bază
374 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate cosumatorilor de către Î.M. ”Gospodăria Comanlă Rîșcani 01/02/2022 Servicii auxiliare
373 Solicitarea S.R.L „Izvor Cristalin” cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 27/01/2022 Solicitare
372 Solicitarea S.R.L. „Faitec-M” cu privire la examinarea și aprobarea tarifului de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2022 27/01/2022 Solicitare
371 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice prestate de către S.A. ,,RED Nord” 26/01/2022 Proiect tarif RED Nord
370 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice prestate de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 26/01/2022 Proiect tarif Premier Energy Distribution
369 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice prestate de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” 26/01/2022 Proiect preț FEE Nord
368 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice prestate de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. 26/01/2022 Proiect preț Premier Energy SRL
367 Proiectul prețurilor plafon/tarifelor fixe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile 25/01/2022 Proiectul prețurilor plafon/tarifelor fixe
366 Solicitarea SA ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” de aprobare a prețurilor reglementate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 24/01/2022 Solicitare
365 Solicitarea ICS Premier Energy Distribution SA de aprobare a tarifelor pentru serviciul de distribuție al energiei electrice pentru anul 2022 24/01/2022 Solicitare
364 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 24/01/2022 Solicitare
363 Solicitarea RED Nord SA de aprobare a tarifelor pentru serviciul de distribuție al energiei electrice pentru anul 2022 24/01/2022 Solicitare
362 Solicitarea Î.M.” Gospodăria Comunală Rîșcani” cu privire la avizarea tarifelor pentru seviciile auxiliare prestate consumatorilor 20/01/2022 Solicitare
361 Cu privire la aprobarea costurilor de bază pentru anul 2021, pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale a titularului de licență S.R.L „FAITEC-M” 12/01/2022 Solicitare
360 Solicitarea Î.M. „Servcom Căinari” cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 11/01/2022 Solicitare
359 Solicitarea Î.C.S. „Premier Energy ” S.R.L. privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 10/01/2022 Solicitare
358 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 31/12/2021 Solicitare
357 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021 ale Î.M. ”Iurceni Servicii” 27/12/2021 Cheltuieli de bază
356 Cu privire la modificarea Regulilor pieței gazelor naturale aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.534/2019 din 22.11.2019 27/12/2021 Proiect de hotărâre
Analiza impactului
Notă informativă
355 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021 ale Î.M. ”Gospodăria Comunală Rîșcani” 23/12/2021 Cheltuieli de bază
354 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 21/12/2021 Cheltuieli de bază
353 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Pro Mediu–Cocieri” 17/12/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
352 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 16/12/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
351 Solicitarea Î.M. „Antermo”, cu privire la examinarea și aprobarea costurilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice pentru anul 2021 16/12/2021 Solicitare
Cerere de retragere
350 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești 15/12/2021 Cheltuieli de bază
349 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. DP „Apă-Canal” Sîngerei necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 10/12/2021 Cheltuieli de bază
348 Solicitarea S.A.„Comgaz-Plus” cu privire la examinarea și aprobarea proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2021 09/12/2021 Solicitare
347 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 07/12/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
346 Solicitarea S.R.L. „Proalfa-service” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2021 03/12/2021 Solicitare
345 Solicitarea S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2022 02/12/2021 Solicitare
344 Solicitarea Î.M. „Termogaz-Bălți” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2021 02/12/2021 Solicitare
343 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” cu privire la examinarea și aprobarea proiectului tarifului la energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2021 02/12/2021 Solicitare
342 Solicitarea ÎM „Rețelele Termice Florești” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 pentru activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice consumatorilor 30/11/2021 Solicitare
341 Solicitarea Î.M. „Regia Apă Șoldănești” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 30/11/2021 Solicitare
340 Solicitarea Î.M. „Pro Mediu–Cocieri” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 25/11/2021 Solicitare
339 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/11/2021 Fisa de fundamentare
338 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 24/11/2021 Solicitare
337 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. ”Apa Canal Măgdăcești” 23/11/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
336 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Tarifele pentru serviciul de distribuție
335 Proiectul calcului cheltuielilor de bază, aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru Î.M. ”Gospodăria Comunală Briceni” 18/11/2021 Cheltuieli de bază
334 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Apă Canal” Edineț 16/11/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
333 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. „Regia Apa Șoldănești”, pentru anul 2021 12/11/2021 Fisa de fundamentare
332 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale ÎM DP „Apă-Canal” Anenii Noi necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 12/11/2021 Cheltuieli de bază
331 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Cantemir” de avizare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și la serviciul public de canalizare 11/11/2021 Solicitare
Solicitare actualizată
330 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „D.P. Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 10/11/2021 Cheltuieli de bază.
329 Solicitarea Î.M. ”Comunservice” Criuleni cu privire la avizarea cheltuielilor de bază , aferent serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 10/11/2021 Solicitare
Solicitarea rectificată Î.M. ” Comunservice” Criuleni
328 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Taraclia” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 08/11/2021 Solicitare
327 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Apă Canal” din Drochia 05/11/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
326 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 05/11/2021 Solicitare
325 Solicitarea Î.M. ”Iurceni Servicii” cu privire la avizarea cheltuielilor de bază, aferent serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 04/11/2021 Solicitare
324 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 26/10/2021 Regulament
Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
Sinteza
323 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Apă-Canal Ocnița” necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 25/10/2021 Cheltuieli de bază
322 Privind modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin HCal ANRE nr. 180/2016 din 10.06.2016 25/10/2021 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
321 Proiectul calcului cheltuielilor de bază, aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.A. ”Servicii Comunale Florești” 22/10/2021 Proiect cheltuieli de bază
320 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Apă Canal” Strășeni 22/10/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
319 Solicitarea Î.M. „Apa Canal” Edineț cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 21/10/2021 Solicitare
318 Solicitarea SRL „Petcom Lux” cu privire la avizarea cheltuielilor de bază , aferent serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 21/10/2021 Solicitare
Solicitare rectificată
317 Solicitarea Î.M. „Regia Apa Șoldănești” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 18/10/2021 Solicitare
316 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M.”Servicii Comunale Glodeni” 15/10/2021 Proiectul tarifelor
315 Privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice 13/10/2021 Proiect de hotărâre
Regulament
AIR
Notă informativă
Sinteza
314 Solicitarea Î.M. Regia Comunal Locativă Cricova cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 13/10/2021 Solicitare
313 Solicitarea rectificată Î.M. „Gospodăria Comunală Briceni” cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 12/10/2021 Prognoza rectificată
312 Solicitarea Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 07/10/2021 Solicitare
311 Proiectul Regulamentului privind măsurarea 06/10/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul regulamentului
Notă informativă
Analiza de impact
Proiectul regulamentului_2
Sinteza
310 Solicitarea Î.M. „Apă Canal din Drochia” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 05/10/2021 Solicitare
309 Solicitarea Î.M. „Apă Canal Strășeni” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare pentru anul 2021 04/10/2021 Solicitare
308 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” cu privire la examinarea și emiterea Avizului privind tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 04/10/2021 Solicitare
307 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 30/09/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
306 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de ÎM „Servicii Comunal-Locative Rezina” 29/09/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
305 Solicitarea Î.M. „Apă Canal” din or. Vulcănești cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 29/09/2021 Solicitare
304 Analiza impactului de Reglementare la proiectul de modificare a Regulilor pieței energiei electrice 28/09/2021 AIR
303 Solicitarea Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 28/09/2021 Solicitare
302 Solicitarea S.R.L. „Compania-Doboș” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 28/09/2021 Cererea titularului
301 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere 24/09/2021 Metodologie
Nota informativa
AIR
300 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 21/09/2021 Fișa de determinare a tarifelor
299 Solicitarea Î.M. DP „Apă-Canal” Sîngerei privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 21/09/2021 Solicitare
298 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 21/09/2021 Fisa de fundamentare
Solicitare de retragere a cererii
297 Privind modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 180/2016 din 10.06.2016 20/09/2021 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
296 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor. 15/09/2021 Solicitare
295 Solicitarea S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” de aprobarea a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și la serviciul public de canalizare 07/09/2021 Solicitare
294 Solicitarea ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 07/09/2021 Solicitare
293 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Ocnița” cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2021 06/09/2021 Solicitare
292 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Cahul” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 01/09/2021 Solicitare
291 Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Candelux-Com” 18/08/2021 Proiect de hotărâre
Rezultatul examinării
290 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii ANRE nr. 256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 18/08/2021 Proiect de hotărâre
289 Proiectul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice 17/08/2021 Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice
AIR
Notă informativă
Tabel de sinteza
288 Proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție 16/08/2021 Proiect Metodologie
Analiza impactului
Notă informativă
Proiect de hotărâre
287 Solicitarea S.R.L. „ Vestmoldtransgaz” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale. 13/08/2021 Proiectul tarifelor
Solicitare
286 Proiectul de modificare a Codului rețelelor electrice 12/08/2021 Nota informativa
Analiza impactului
Hotărâre
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
285 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de S.A. „Apă-Termo” din or. Ceadîr-Lunga 11/08/2021 Tarife servicii auxiliare
284 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE” 11/08/2021 Costurile de bază 2021distribuție
Proiect de hotărâre distribuție
283 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de furnizare al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE„ 11/08/2021 Costurile de bază 2021 furnizare
Proiect de hotărâre furnizare
282 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „AQUA Basarabeasca” 10/08/2021 Tarife servicii auxiliare
281 Solicitarea S.R.L „CANDELUX-COM” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 06/08/2021 Solicitare
280 Solicitarea S.R.L „CANDELUX-COM” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 06/08/2021 Solicitare
279 Solicitarea ÎM „Gospodăria Comunală Rîșcani” privind avizarea cheltuielilor de bază 06/08/2021 Solicitare
Solicitare actualizată
278 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate de Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 05/08/2021 Tarife servicii auxiliare
277 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 03/08/2021 Costurile de bază 2021
Proiect de hotărâre
276 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 03/08/2021 Tarifele 2021
Proiect de hotărâre
275 Solicitarea Î.M. DP „Apă-Canal” Anenii Noi privind examinarea cheltuielilor de bază pentru anul de bază 2021 02/08/2021 Solicitare
274 Rezultatul examinării a solicitării Î.M. „Apă-Canal Cantemir” privind modificarea cheltuielilor de bază aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 51 din 28 februarie 2020 02/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
273 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” cu privire la examinarea și emiterea Avizului privind tarifele la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 02/08/2021 Solicitare
272 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 28/07/2021 Proiectele tarifelor reglementate
271 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. Apă-Canal Chișinău” 22/07/2021 Proiect tarife servicii auxiliare
270 Solicitarea S.R.L. „Candelux-Com” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 21/07/2021 Cererea titularului
269 Proiectul de modificare a Hotărârii cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile nr. 252/2019 din 05 iulie 2019 21/07/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
268 Rezultatele examinării solicitării S.A .„CET-Nord” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice 20/07/2021 Cheltuielile de bază
Cheltuielile de bază
Proiect de hotărâre
267 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Glorin Inginering” necesare pentru prestarea serviciului public de canalizare 15/07/2021 Cheltuieli de bază
266 Proiectul tarifelor medii la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat de Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 15/07/2021 Tarif
265 Cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare 15/07/2021 Proiect de hotărâre
Nota informativă
Sinteza obiecțiilor
264 Solicitarea titularului de licență S.A. „Termoelectrica” privind ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2021 12/07/2021 Solicitare
263 Solicitarea SA „Apă-Termo” privind examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 12/07/2021 Solicitare
262 Solicitare Î.M. „Apă-Canal Cantemir” privind modificarea cheltuielilor de bază aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 51 din 28 februarie 2020 09/07/2021 Solicitare
261 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal Drochia” 09/07/2021 Proiect
Solicitare rectificată
260 Cerințele privind înregistrarea în calitate de parte responsabilă de echilibrare 08/07/2021 Procedura_Cerinte_PRE
259 Cerințele de înregistrare ca participant la piața de echilibrare a energiei 08/07/2021 Procedura_Cerinte_PEE
258 Contract cadru de participare la piața energiei electrice de echilibrare 08/07/2021 Contract_ME-PPEE
257 Procedura pentru determinare a energiei electrice de echilibrare livrate 08/07/2021 Procedura_Determinarea_EEE_livrate
256 Procedura privind elaborarea, transmiterea și validarea ofertelor zilnice pentru energia electrică de echilibrare 08/07/2021 Procedura_oferte_zilnice_fixe
255 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 08/07/2021 Tarife Servicii auxiliare
254 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-Canal Sîngerei” 08/07/2021 Tarife servicii auxiliare
253 Solicitarea Î.M. „AQUA Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 07/07/2021 Solicitare
252 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SA ”Apă Canal Leova” 06/07/2021 Servicii auxiliare
251 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor 02/07/2021 AIR
Notă informativă
Regulament
250 Solicitare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 02/07/2021 Solicitare tarife servicii auxiliare
249 Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 535/2019 30/06/2021 Proiect modificare
Analiza impactului
Nota informativă
248 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către SRL„Vestmoldtransgaz” 29/06/2021 Costurile de bază 2021
Proiect de hotărâre
247 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Sîngerei” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 29/06/2021 Solicitare
246 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 28/06/2021 Solicitare
245 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. "Regia Apă Șoldănești" 28/06/2021 Cheltuieli de bază
244 Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către ÎCS „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L 25/06/2021 Proiect de hotărâre
Rezultatul examinării
243 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 24/06/2021 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Proiect regulament
242 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. ”Apă Canal Leova” 23/06/2021 Solicitare
241 Solicitarea SRL „Glorin Inginering” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de canalizare 17/06/2021 Solicitare
240 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” privind avizarea tarifelor pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 17/06/2021 Solicitare
239 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 10/06/2021 Servicii auxiliare
238 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă Canal” Telenești. 10/06/2021 Servicii auxiliare
237 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Chișinău-gaz” 08/06/2021 Solicitare
236 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Edineț-gaz” 08/06/2021 Solicitare
235 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Bălți-gaz” 08/06/2021 Solicitare
234 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ialoveni-gaz” 08/06/2021 Solicitare
233 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Orhei-gaz” 08/06/2021 Solicitare
232 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Florești-gaz” 08/06/2021 Solicitare
231 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” 08/06/2021 Solicitare
230 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Cimișlia-gaz” 08/06/2021 Solicitare
229 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Taraclia-gaz” 08/06/2021 Solicitare
228 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Ungheni-gaz” 08/06/2021 Solicitare
227 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Gagauz-gaz” 08/06/2021 Solicitare
226 Cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L. „Cahul-gaz” 08/06/2021 Solicitare
225 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice 04/06/2021 AIR
Proiect de hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteza
224 Solicitarea SA ”Servicii Comunale Florești” privind aprobarea cheltuielilor de bază 02/06/2021 Solicitare
Acord
223 Solicitarea ÎM ”Apă Canal Telenești” privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 02/06/2021 Solicitare
Acord
222 Solicitarea Întreprinderii municipale a Rețelelor și Centralelor Termice Comrat cu privire la aprobarea tarifului la energia termică. 31/05/2021 Proiectul tarifului
Solicitare
221 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizaţia de electrician autorizat 28/05/2021 Regulament
AIR
Nota informativă
Proiect de hotărâre
Sinteza
220 Proiectul Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice 27/05/2021 AIR
Proiect de hotărâre
Nota informativă
Regulament
Sinteza
219 Proiectul privind modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 din 05 iulie 2019 27/05/2021 Proiect de hotărâre
Nota informativă
AIR
Sinteza
218 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 26/05/2021 Proiect de hotărâre
217 Proiectul Contractului cadru de echilibrare, elaborat de Î.S. „Moldelectrica” conform cerințelor Hotărârii ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 26/05/2021 Contract_ME-PRE
Sinteza
216 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Cahul” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 25/05/2021 Solicitare
215 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere 25/05/2021 Proiectul metodologiei
AIR
Notă informativă
214 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind calculul tarifelor la serviciile auxiliare 20/05/2021 Solicitare
Acord
213 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 17/05/2021 Tarif servicii auxiliare
212 Solicitarea Î.M. „Antermo” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente activității de producere distribuție și de furnizare a energiei termice 12/05/2021 Solicitare_1
Solicitare_2
211 Solicitarea S.R.L „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 12/05/2021 Solicitare_1
Solicitare_2
210 Proiectul calculului cheltuielilor de bază ale Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni pentru anul 2020 06/05/2021 Cheltuieli de bază
209 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 30/04/2021 Solicitare
208 Solicitarea ”Apă Canal Drochia” privind avizarea cheltuielilor de bază 28/04/2021 Solicitare
Acord
207 Proiectul Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale S.A. „Apă-Canal Cahul” 28/04/2021 Cheltuieli de bază
206 Proiectul tarifului reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către operatorul sistemului de transport Î.S. ,,Moldelectrica” 23/04/2021 Calcul tarif
205 Proiectul Hotărârii ANRE privind desemnare operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” în calitate de Entitate de echilibrare a Republicii Moldova 20/04/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
204 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 20/04/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul metodologiei
AIR
Nota informativă
Proiect Metodologie furnizare spre aprobare
203 Solicitarea S.R.L. „Lăcătuș” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 19/04/2021 Cerere
202 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Apă-Termo” din or. Ciadîr-Lunga 19/04/2021 Cheltuieli de bază
201 Solicitarea Î.C.S „Nord Gaz-Sîngerei” S.R.L. cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 19/04/2021 Cerere
200 Solicitarea S.R.L. „Pielart Service” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 16/04/2021 Cerere
199 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 16/04/2021 Cheltuieli de bază
198 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către Î.M. DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă 14/04/2021 Servicii auxiliare
197 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă Canal Cantemir” 13/04/2021 Proiectele tarifelor
196 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Servicii Comunale Floresti” 13/04/2021 Servicii auxiliare
195 Solicitarea S.R.L. „Moldovatransgaz” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
Proiectul tarifelor
194 Solicitarea S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
193 Solicitarea S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 09/04/2021 Solicitare
192 Solicitarea Î.C.S. „Nord Gaz Sîngerei” S.R.L. cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 01/04/2021 Solicitare
191 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil 31/03/2021 Proiect de hotărârea
Notă informativă
AIR
190 Solicitarea Î.C.S. „Nord Gaz Sîngerei” S.R.L. cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciilor de distribuție și furnizare a gazelor naturale prestate 26/03/2021 Solicitare distribuție
Solicitare furnizare
189 Solicitarea Î.M. DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă privind calculul tarifelor la serviciile auxiliare 17/03/2021 Solicitare
188 Solicitarea ÎM „Apă-Canal Cantemir” privind avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 17/03/2021 Solicitare
187 Solicitarea S.R.L. „Proalfa Service” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciilor de distribuție și furnizare a gazelor naturale prestate 12/03/2021 Solicitare - distribuție
Solicitare - furnizare
186 Proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 11/03/2021 AIR
185 Solicitarea S.A. "Servicii Comunale Florești" privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 11/03/2021 Solicitare
184 Proiectul calculului cheltuielilor de bază pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă ale Î.I.S. „Acva-Nord în procedură de restructurare” pentru anul de bază 2020 04/03/2021 Cheltuieli de bază
183 Solicitarea S.R.L. „Pielart Service” cu privire la examinarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 26/02/2021 Solicitare
182 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție S.A. „RED Nord” 23/02/2021 Proiectele tarifelor reglementate
181 Solicitarea ÎM ”Apă Canal Măgdăcești” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 15/02/2021 Solicitare
180 Proiectul hotărârii privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse de regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în 2020 15/02/2021 Proiectul hotărârii
179 Proiectul Hotărârii privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 08/02/2021 Proiect de hotărârea
178 Proiectul Hotărârii privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activităților de producere a energiei electrice și termice, de distribuție și de furnizare a energiei termice de către S.A. „Termoelectrica" 08/02/2021 Proiectul cheltuielilor
Proiectul cheltuielilor
Proiect de hotărârea
177 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M."Regia Apă Șoldănești" 03/02/2021 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărârea
176 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „DP GCL” din or. Fălești 02/02/2021 Servicii auxiliare
175 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 02/02/2021 Nomeclator tarif
174 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 02/02/2021 Servicii auxiliare
173 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă-Canal Căușeni” 02/02/2021 Servicii auxiliare
172 Proiectul Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 02/02/2021 Proiect de hotărârea
Nota informativă
AIR
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
171 Rezultatele examinării solicitărilor S.R.L.„Rotalin Gaz Trading” aferente valorilor costurilor de bază pentru serviciile de distribuție și furnizare a gazelor naturale 29/01/2021 Costuri de baza distributie GN
Costuri de baza furnizare GN
Proiect Hotărâre distribuție
Proiect Hotărâre furnizare
170 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru S.R.L. „Rotalin Gaz Trading 29/01/2021 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării
169 Solicitare S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” aferentă costurilor de bază pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 26/01/2021 Solicitare
168 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil 26/01/2021 AIR
167 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. "Regia Apă-Canal Orhei" 25/01/2021 Servicii auxiliare
166 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 20/01/2021 Servicii auxiliare
165 Analiza impactului de reglementare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 14/01/2021 AIR
164 Solicitarea S.A. "Regia Apă-Canal Orhei" privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 13/01/2021 Solicitare
163 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. "Apă-Canal" din Ungheni 12/01/2021 Servicii auxiliare
162 Solicitarea a S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare 12/01/2021 Solicitare
161 Solicitarea S.A. „Apă-Termo” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 05/01/2021 Solicitare
Acord de plasare
160 Rezultatele examinării cererii privind aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de Î.M. Regia ”Apă-Canal Bălți” 04/01/2021 Servicii auxiliare Bălți
159 Privind avizarea cheltuielilor de bază aferente prestării/furnizării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestate de ÎM ”Apă Canal Măgdăcești” d 04/01/2021 Solicitare
Acord plasare site
158 Solicitarea ÎM ” Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 31/12/2020 Solicitare operator
157 Proiectele tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 30/12/2020 Proiect tarif
156 Proiectele tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestate de către S.A. „RED Nord” 30/12/2020 Proiect tarif
155 Proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy ” S.R.L. 30/12/2020 Proiect preț
154 Proiectele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 30/12/2020 Proiect preț
153 Solicitarea privind actualizarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 29/12/2020 Solicitare
152 Solicitarea privind actualizarea prețului de furnizare a energiei electrice 29/12/2020 Solicitare
151 Proiectul tarifelor medii aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de Î.M. "Gospodăria Comunal Locativă Călărași" 28/12/2020 Tarif Călărași
150 Solicitare privind examinarea și aprobarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale SA "Apă-Canal Cahul" 28/12/2020 Solicitare Cheltuieli de bază SA Apă Canal Cahul
149 Solicitare privind examinarea și avizarea Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 ale Î.M. "Regia Apă Șoldănești" 28/12/2020 Solicitare Cheltuieli de Bază I.M. Regia Apă Șoldanesti
148 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Cimișlia-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Cimișlia-gaz
147 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Bălți-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Bălți-gaz
146 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Florești-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Florești-gaz
145 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Edineț-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Edineț-gaz
144 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Chișinău-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Chisinău-gaz
143 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Orhei-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatele examinării Orhei-gaz
142 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Cahul-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Cahul-gaz
141 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Gagauz-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Gagauz-gaz
140 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Taraclia-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Taraclia-gaz
139 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ungheni-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ungheni-gaz
138 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ialoveni-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ialoveni-gaz
137 Tarifele aferente serviciilor auxiliare pentru SRL „Ștefan Vodă-gaz” 21/12/2020 Proiect hotărâre
Rezultatul examinării Ștefan Vodă-gaz
136 Costurile de bază, pentru anul 2020, aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de către SRL„Moldovatransgaz” 21/12/2020 Costuri de bază 2020
Proiect hotărâre
135 Solicitarea Î.I.S. ”Acva Nord în procedură de restructurare” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 10/12/2020 Solicitare
Acord
134 Proiectul tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „Comgaz-Plus” 09/12/2020 Proiect tarif energie termică pentru anul 2020
133 Solicitarea Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni privind avizarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 08/12/2020 Solicitare
Acord
132 Cu privire la raportările titularilor de licențe din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 08/12/2020 Proiect Instrucțiune sistem de rapoarte
Sistem de rapoarte
131 Proiectul Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în reţelele de distribuţie 04/12/2020 AIR
Notă informativă
Proiect hotărâre
Proiect Metodologie
Sinteza obiecțiilor și propunerilor
130 Examinării cererii privind aprobarea tarifelor pentru SA ”Apă Canal” Leova 04/12/2020 Fișa de fundamentare
129 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A. "Apă-Canal Chişinău" 01/12/2020 Cheltuieli de bază
Cheltuieli de bază_energie termică
128 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Locativ Comunală Călărași” privind determinarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate 26/11/2020 Solicitare
127 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A "O.R. Apă-Canal Hîncești" 18/11/2020 Cheltuieli de bază
Solicitare
126 Solicitarea ÎM „Apă-Canal” din Ungheni privind examinarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 26/10/2020 Solicitare
125 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Leova” privind determinarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate 23/10/2020 Solicitare
124 Proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 23/10/2020 Notă informativă
AIR
Regulament
Proiect hotărâre
Sinteză
123 Solicitarea Î.M. „Apă -Canal Căușeni” privind examinarea arifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 20/10/2020 Solicitare
122 Solicitarea Î.M. „DPCGL” orașul Fălești privind examinarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 19/10/2020 Solicitare
121 Cu privire la examinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru S.A „Regia Apă - Canal Soroca” 19/10/2020 Solicitare_2
Proiect cheltuieli de bază
120 Solicitarea de examinare și aprobare a costurilor de bază a S.R.L „Vestmoldtransgaz” 09/10/2020 Solicitare
Cheltuieli administrative (CA)
Cheltuieli materiale (CM)
Cheltuieli pentru serviciile prestate de terți (CST)
119 Solicitarea SA ” Apă Canal Nisporeni” privind tarifele pentru serviciile auxiliare 08/10/2020 Solicitare_1
Solicitare_2
Solicitare_3
118 Rezultatele examinării solicitării S.A.„Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 07/10/2020 Proiectul prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020