Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Proiecte supuse consultării publice

Nr. Titlul documentului Data publicării Documente aferente
925 Proiectul privind aprobarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A.”Apă - Canal Leova” , pentru anul 2024 29/02/2024 Proiect de hotărâre
Solicitare
924 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Normelor de amenajare a refelelor de iluminat public 29/02/2024 Proiect de hotărâre
Norme de amenajare a retelelor de iluminat public
Nota informativă
923 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal” Ungheni privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 27/02/2024 Solicitare
922 Proiectul de calcul al prețului reglementat de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central S.A.Energocom pentru anul 2024 27/02/2024 Proiect de calcul
921 Proiect de calcul a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice furnizată de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2024 27/02/2024 Calculul prețului
920 Proiectul tarifelor pentru energia termică livrată și a prețului pentru energia electrică produsă de către S.A. „Termoelectrica” 27/02/2024 Structura proiectului prețului pentru energia electrică produsă
Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor
919 Proiectul tarifelor pentru energia termică livrată și a prețului pentru energia electrică produsăde către S.A. „CET-Nord” 27/02/2024 Structura proiectului prețului pentru energia electrică produsă
Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor
918 Proiect de calcul a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice furnizată de S.A. „FEE-Nord” S.R.L. pentru anul 2024 27/02/2024 Proiect preț
917 Solicitarea S.A. „Comgaz-plus” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 23/02/2024 Solicitare
916 Solicitarea Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 23/02/2024 Solicitare
915 Solicitarea Î.M. „Antermo” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 23/02/2024 Solicitare
914 Solicitarea Î.M. „Servicii comunale Glodeni” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 23/02/2024 Solicitare
913 Cererea S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 22/02/2024 Solicitare
912 Cererea S.A. „Termoelectrica” cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 22/02/2024 Solicitare
911 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil mic 21/02/2024 Proiect de hotărâre
AIR
Regulament
Nota informativă
910 Solicitare privind aprobarea costurilor de bază ale operatorului sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” 21/02/2024 Solicitare
909 Proiectul de calcul a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. ,,RED Nord” în anul 2024 21/02/2024 Proiect tarif
908 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate determinate pentru Î.M.D.P.„Apă-Canal” Sîngerei 21/02/2024 Solicitare
Proiect tarife
907 Proiectul de calcul al tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către Î.S. „Moldelectrica” în anul 2024 20/02/2024 Calcul
906 Proiectul de calcul a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. în anul 2024 20/02/2024 Calculul tarifului
905 Solicitare de examinare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru S.R.L „Lăcătuș 15/02/2024 Solicitare
904 Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 269/2018 din 28.09.2018 14/02/2024 Proiect de hotărâre
AIR
Notă de argumentare
903 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Taraclia” privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 13/02/2024 Solicitare
Fișa de fundamentare
902 Proiectul cheltuielilor de bază pentru frunizarea serviciului public de alimentare cu apă ale Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, pentru anul 2024 13/02/2024 Proiect cheltuieli de bază
Solicitare actualizată
901 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. 12/02/2024 Proiect de hotărâre
Proiect de calcul
900 Proiectul tarifelor pentru servicii auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „ Apă-Canal Chișinău”, pentru anul 2024 09/02/2024 Tarifele pentru serviciile auxiliare
899 Proiectul cheltuielilor de bază ale Î.M. „Pro Mediu-Cocieri”, pentru anul 2024 08/02/2024 Proiect de hotărâre
Solicitare actualizată
898 Proiectul tarifelor fixe și a preţurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile 08/02/2024 Proiect de hotărâre
Calcul preturi
Notă de argumentare
897 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Chișinău-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
896 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Ialoveni-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
895 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Edineț-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
894 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Florești-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
893 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Orhei-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
892 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
891 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Gagauz-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
890 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Cahul-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
889 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Taraclia-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
888 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Ungheni-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
887 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Cimișlia-gaz” 07/02/2024 Fişier
886 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Bălți-gaz” 07/02/2024 Proiect de hotărâre
885 Solicitare de aprobare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „RED Nord” 06/02/2024 Solicitare
884 Solicitare de aprobare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de către S.A. „RED Nord” pentru anul 2024 06/02/2024 Solicitare
883 Solicitarea de aprobare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul serviciului universal și ultimă opțiune S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2024 06/02/2024 Fişier
882 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind actualizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 02/02/2024 Solicitare
881 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 02/02/2024 Proiect tarife
880 Solicitarea de aprobare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2024 01/02/2024 Solicitare
879 Solicitare de aprobare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2024 01/02/2024 Solicitare
878 Solicitarea S.A. „Energocom” de aprobare a prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de Furnizorul central pentru anul 2024 01/02/2024 Solicitare
877 Proiectul de modificare a Hotărârii ANRE nr. 331 din 30.07.2021 privind stabilirea costurilor de bază ale operatorului sistemului de transport al gazelor naturale S.R.L. „Vestmoldtransgaz” 01/02/2024 Proiect
876 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2024 29/01/2024 Solicitare
875 Solicitarea S.R.L. „Vestmoldtransgaz” privind modificarea valorii cheltuielilor de retribuire a muncii aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 331/2021 din 30.07.2021 26/01/2024 Solicitare
874 Solicitarea S.R.L. „Bălți-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
873 Solicitarea S.R.L. „Chișinău-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
872 Solicitarea S.R.L. „Ialoveni-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
871 Solicitarea S.R.L. „Edineț-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
870 Solicitarea S.R.L. „Florești-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
869 Solicitarea S.R.L. „Orhei-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
868 Solicitarea S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
867 Solicitarea S.R.L. „Cimișlia-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
866 Solicitarea S.R.L. „Gagauz-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
865 Solicitarea S.R.L. „Cahul-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
864 Solicitarea S.R.L. „Taraclia-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
863 Solicitarea S.R.L. „Ungheni-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 26/01/2024 Solicitare
862 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Modelelor contractelor reglementate pentru achiziționarea energiei electrice din surse regenerabile pentru producătorii eligibili mici și mari 23/01/2024 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
861 Solicitare de ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 22/01/2024 Solicitare
860 Solicitarea de aprobare a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către Î.S. „Moldelectrica” 19/01/2024 Solicitare
859 Proiectul de hotărâre cu privind aprobarea Cerințelor cu aplicabilitate general pentru unitățile generatoare 16/01/2024 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
Cerințele cu aplicabilitate generală
858 Proiectul tarifelor pentru servicii auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Servicii Comunale Florești”, pentru anul 2024 16/01/2024 Proiect
857 Solicitarea SRL „Vestmoldtransgaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale 10/01/2024 Solicitare
856 Proiectul studiului de piață a energiei electrice 09/01/2024 Proiectul studiului de piață
855 Solicitarea S.A. „Servicii Comunale Florești” privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 05/01/2024 Solicitare
Solicitare servicii auxiliare 2024
854 Proiect ajustare tarife producători eligibili 26/12/2023 Ajustare
853 Privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 26/12/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
852 Proiectul privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 19/12/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
851 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina 18/12/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Tarif diferențiat
Solicitare
850 Solicitarea ÎM a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 18/12/2023 Solicitare
849 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție solicitat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” pentru anul 2024 14/12/2023 Solicitare
848 Cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de S.A. „Termoelectrica” 08/12/2023 Solicitare
847 Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor unor acte normative de reglementare aprobate de ANRE 06/12/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
AIR
846 Solicitarea S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” privind aprobarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă, transportarea în vederea redistribuirii și serviciului public de canalizare și de epurare a apelor uzate, pentru anul de bază 2024 05/12/2023 Solicitare
845 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă – Canal” Edineț 04/12/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Tarif diferențiat
Solicitare
844 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Chișinău-gaz” 04/12/2023 Proiectul tarifelor reglementate
843 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 04/12/2023 Proiect tarife
842 Solicitarea Î.M. "Apă-Canal" Căuşeni privind aprobarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, pentru anul de bază 2024 01/12/2023 Solicitare
841 Solicitarea Î.M.D.P. ”Apă - Canal” Sîngerei cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 27/11/2023 Solicitare
840 Solicitarea S.A. „Servicii Comunale Florești” privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor 22/11/2023 Solicitare
Servicii auxiliare
839 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor pentru anul 2023 ale Î.M. „Regia Comunal – Locativă Cricova” 20/11/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
838 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 20/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
837 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 20/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
836 Solicitarea Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă Călărași” privind avizarea și aprobarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, pentru anul de bază 2024 17/11/2023 Solicitare
835 Solicitarea ÎM „Pro-Mediu Cocieri” privind avizarea cheltuielilor de bază pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate 15/11/2023 Solicitare
834 Solicitarea SRL „Chișinău-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 14/11/2023 Solicitare
833 Proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice 14/11/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
832 Solicitarea S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 09/11/2023 Solicitare
Solicitare modificată
831 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Cantemir” cu privire la examinarea și avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2024 08/11/2023 Solicitare
830 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2023, înaintată de către furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 07/11/2023 Solicitare
829 Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.483/2017 din 13.12.2017 07/11/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
828 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Servcom Căinari” 07/11/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Proiect tarife
Solicitare
827 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice, înaintată de furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 02/11/2023 Solicitare
826 Privind inițierea procedurii de consultare publică a proiectului de Hotărâre cu privire la modificarea Regulilor pieţei energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020 02/11/2023 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
AIR
825 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Leova” privind aprobarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, pentru anul de bază 2024 30/10/2023 Solicitare
824 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor pentru anul 2023 ale Î.M. „Iurceni Servicii” 30/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
823 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 30/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitare
822 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă ale Î.M. „AQUA Basarabeasca” 30/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitare
821 Cu privire la modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 26/10/2023 Proiect de hotărâre
Nota informativă
820 Solicitarea ÎM „Apă-Canal” Edineț privind avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul de bază 2024 23/10/2023 Solicitare
819 Solicitarea S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” privind examinarea și aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare pentru a. 2023-2024 23/10/2023 Solicitare
818 Proiectul Costurilor anuale ale stocurilor de securitate pentru anul 2022 19/10/2023 Proiectul costurilor
817 Hotărârea privind modificarea Normelor minime de exploatare a centralelor si reţelelor electrice 19/10/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativa
Sinteză
816 Solicitarea ÎM „Servicii Comunal-Locative Rezina” SRL privind avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul de bază 2024 16/10/2023 Solicitare
815 Solicitarea SRL „Vestmoldtransgaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale de tipul intrare/ieșire, pentru anul 2023 16/10/2023 Solicitare
814 Privind aprobarea Normelor de securitate tehnică în sectorul termoenergetic 10/10/2023 Proiect de hotărâre
Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic
AIR
Notă informativă
Tabel sinteza
813 Solicitarea Î.M. „Antermo” privind examinarea și aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor finali pentru anul 2023 10/10/2023 Solicitare
Solicitare modificată
812 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ale Î.M. Direcția de Producție „Apă-Canal” Anenii Noi 05/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitarea operatorului
811 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” privind examinarea și aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor finali pentru anul 2023 04/10/2023 Solicitare
Solicitare modificată
810 Solicitarea Î.M. Regia ”Apă-Canal Bălți” privind aprobarea cheltuielilor de bază. 04/10/2023 Solicitare
809 Solicitarea Î.M. „Termotrans Taraclia” privind examinarea și aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor finali pentru anul 2023 29/09/2023 Solicitare
Solicitare modificată
808 Solicitarea S.A. „Comgaz-Plus” privind examinarea și aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor finali pentru anul 2023 29/09/2023 Solicitare
Solicitare modificată
807 Solicitarea Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” privind examinarea și aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor finali pentru anul 2023 29/09/2023 Solicitare
Solicitare modificată
806 Solicitarea S.A. „Apă-Canal-Chișinău” privind examinarea și aprobarea tarifului pentru energia termică și apă de adaos produsă, distribuită, și furnizată pentru anul 2023 29/09/2023 Solicitare
Solicitare modificată
805 Solicitarea SA „Energocom” privind examinarea și aprobarea costurilor anuale ale stocurilor de securitate gaze naturale pentru anul 2022 21/09/2023 Solicitare
Solicitare modificată
804 Proiectul calcului tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 15/09/2023 Fișa de fundamentare
803 Proiectul Hotărârii privind aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă 08/09/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
802 Modificarea Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 476/2021 01/09/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Tabel de sinteză
801 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestart de către S.R.L „Proalfa-Service” 30/08/2023 Proiect tarif
800 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind actualizarea anuală a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 25/08/2023 Solicitare
799 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „Apă-Canal Dondușeni” 25/08/2023 Proiect tarife
798 Proiectul cheltuielilor de bază pentru Î.M.” Apă-Canal Taraclia” 25/08/2023 Proiect
797 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. "Apa-Canal" Căușeni 25/08/2023 Proiectul tarifelor pentru prestarea serviciilor auxiliare
796 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ”Apă-Canal” Dondușeni 25/08/2023 Proiectul tarifelor pentru prestarea serviciilor auxiliare
795 Proiectul cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 21/08/2023 Cheltuieli de bază distribuție
Cheltuieli de bază producere
794 Rezultatul examinării cererii ÎM a "Rețelelor și Centralelor Termice COMRAT" cu privire la cheltuielile de bază pentru anul 2023 21/08/2023 Cheltuieli de bază distribuție
Cheltuieli de bază producție
793 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. „Apă-Canal Dondușeni 18/08/2023 Solicitare rectificare
Fișa de fundamentare
792 Hotărârii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 396/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 16/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
791 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul Î.C.S. ”Premier Energy DIstribution” S.A. 14/08/2023 Proiect tarife
790 Solicitarea ÎM ”Apă – Canal” Căușeni privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor, pentru anul 2023 14/08/2023 Solicitare
789 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal din Drochia” pentru anul 2023 09/08/2023 Proiectul tarifelor
788 Solicitarea Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 09/08/2023 Solicitare
787 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestart de către Î.C.S „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L. 08/08/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
786 Proiectul calcului tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „Regia Comunal Locativă Cricova” 02/08/2023 Fișa de fundamentare
785 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ale Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 02/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitarea operatorului
784 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, transportarea în vederea redistribuirii și serviciului public de canalizare de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” 02/08/2023 Fișa de fundamentare
783 Solicitarea „Prolalfa-Service” S.R.L cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 02/08/2023 Solicitare
782 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 31/07/2023 Proiect tarife
781 Proiectul hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru S.A. „Apă Canal Nisporeni” 24/07/2023 Proiect de hotărâre
Calcul tarife
Notă de argumentare
Solicitare
780 Solicitarea ÎM ”Apă – Canal” din Drochia privind avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor, pentru anul 2023 24/07/2023 Solicitare
779 Proiectului Hotărârii ANRE privind modificarea Anexei nr. 2 la Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 113/2019 24/07/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
778 Proiectului Hotărârii ANRE privind modificarea Anexei nr. 2 la Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 113/2019 24/07/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
777 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SRL „Rotalin Gaz Trading” în contextul obligației de serviciu public 24/07/2023 Proiect preț reglementat furnizare
776 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către SRL „Rotalin Gaz Trading” 24/07/2023 Tarife serviciul de distribuție
775 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M „Apă-Canal” Edineț pentru 2023 21/07/2023 Fișa de fundamentare
774 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M „Servcom” Căinari pentru 2023 21/07/2023 Fișa de fundamentare
773 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „Comunservice” Criuleni 21/07/2023 Fișa de fundamentare
772 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. "Iurceni Servicii" 19/07/2023 Fișa de fundamentare
771 Solicitarea privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de distribuție prestat de SRL „Rotalin Gaz Trading” pentru anul 2023 19/07/2023 Solicitare inițială
Solicitare modificată
770 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 19/07/2023 Fișa de fundamentare
769 Proiectul tarifului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă prestat de către Î.M. „Aqua Basarabeasca” 19/07/2023 Fișa de fundamentare
768 Proiectul calculului privind delimitarea cheltuielilor de bază ale S.A. "Apă-Canal Chişinău" pentru anul de bază 2020, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 532 din 24.12.2020 cu serviciul de producere și transportare a apei în vederea redistribuirii 17/07/2023 Cheltuieli de bază
767 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M ”Servicii Comunal-Lopcative” Rezina pentru 2023 17/07/2023 Fișa de fundamentare
766 Solicitarea SRL „Rotalin Gaz Trading” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 11/07/2023 Cerere preț
765 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M ”Apă-Canal” Ocnița pentru 2023 11/07/2023 Fișa de fundamentare
764 Cererea de examinare și aprobare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 de către titularul de licență Î.C.S „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L 11/07/2023 Solicitare
763 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Faitec-M” aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale anul 2023 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Calculul tarifelor
762 Solicitarea Î.M. „Regia Comunal Locativă Cricova” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 11/07/2023 Solicitare tarif
761 Proiectul cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Cheltuielile de bază distribuție
Cheltuielile de bază producere
760 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „ Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 11/07/2023 Solicitare
759 Rezultatul examinării cererii Î.C.S „Nord Gaz Sîngerei” privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale pentru anul de bază 2021 11/07/2023 Costurile de bază
Proiect de hotărâre
758 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Sălcioara -Vascan” privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale pentru anul de bază 2022 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
757 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 06/07/2023 Solicitare
Proiect tarife
756 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de către furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 04/07/2023 Solicitare
755 Solicitarea privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central de energie electrică 04/07/2023 Solicitare Energocom
754 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M ”Apă-Canal din Drochia” pentru 2023 03/07/2023 Fișa de fundamentare
753 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale S.A. „Servicii Comunale Florești” 30/06/2023 Fișa de fundamentare
752 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2023, înaintată de către furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 28/06/2023 Solicitare
751 Proiectul tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 27/06/2023 Fișa de fundamentare
750 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale S.A. „Apă-Canal Cahul” 27/06/2023 Proiect tarife
749 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind delimitarea cheltuielilor de bază pentru serviciul de producere și transport al apei în vederea redistribuirii 27/06/2023 Solicitare
748 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. "Apă-Canal Cantemir" 26/06/2023 Fișa de fundamentare
747 Solicitare de ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2023 23/06/2023 Solicitare
746 Solicitarea S.R.L. „Sălcioara -Vascan” privind examinarea proiectul Costurilor de baza pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2022 21/06/2023 Solicitare
745 Solicitarea S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” privind actualizarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, transportarea în vederea redistribuirii și serviciului public de canalizare pentru anul 2023 20/06/2023 Solicitare
744 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 180/2016 din 10.06.2016 16/06/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
743 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. "Gospodăria Comunal-Locativă Briceni" 16/06/2023 Fișa de fundamentare
742 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Chișinău-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 1. Rezultatul examinării cererii
741 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Ialoveni-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
740 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Bălți-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
739 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Edineț-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
738 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Florești-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
737 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Orhei-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
736 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
735 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Cimișlia-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
734 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Găgăuz-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
733 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Cahul-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
732 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Taraclia-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
731 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Ungheni-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Rezultatul examinării cererii
730 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale SA ”Apă-Canal Leova” 15/06/2023 Proiect tarife
729 Solicitarea Î.M. „Iurceni Servicii” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 15/06/2023 Solicitare
728 Solicitarea S.R.L. „Faitec-M” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 15/06/2023 Solicitare
727 Solicitarea SRL „Moldovatransgaz” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor de tip intrare-ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale 14/06/2023 Solicitare
726 Fișa de fundamentare privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. ”Apă Termo” 14/06/2023 Fișa de fundamentare
725 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. „Apă-Canal” Vulcănești 14/06/2023 Fișa de fundamentare
724 Proiectul cheltuielilor de bază pentru Î.M. ”Apă-Canal Dondușeni” 14/06/2023 Totalizare cheltuieli de bază
723 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. Direcția de Producție „Apă-Canal” Anenii Noi 08/06/2023 Fișa de fundamentare
722 Solicitarea ÎM ”Apă – Canal” Ocnița privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 08/06/2023 Solicitare
721 Proiectul tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă Călărași 08/06/2023 Fișa de fundamentare
720 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” 07/06/2023 Fișa de fundamentare
719 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru S.A. ”Servicii Comunale Florești” 06/06/2023 Solicitare
718 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Cahul” privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 06/06/2023 Solicitare
717 Proiectul tarifelor determinat pentru Î.M. ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 06/06/2023 Fișa de fundamentare
716 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru S.A. „ Apă-Canal Leova” 05/06/2023 Solicitare
715 SolicitareaÎ.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 05/06/2023 Solicitare
714 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal Cantemir” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 05/06/2023 Solicitare
713 Solicitarea SA „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 05/06/2023 Solicitare
Solicitare modificată
712 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă Călărași 30/05/2023 Solicitare
711 Solicitarea ÎM ”Apă – Canal” din Drochia privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
710 Solicitarea S.R.L. „Chișinău-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
709 Solicitarea S.R.L. „Ialoveni-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
708 Solicitarea S.R.L. „Bălți-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
707 Solicitarea S.R.L. „Edineț-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
706 Solicitarea S.R.L. „Florești-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
705 Solicitarea S.R.L. „Orhei-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
704 Solicitarea S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
703 Solicitarea S.R.L. „Cimișlia-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
702 Solicitarea S.R.L. „Gagauz-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
701 Solicitarea S.R.L. „Cahul-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
700 Solicitarea S.R.L. „Taraclia-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
699 Solicitarea S.R.L. „Ungheni-gaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
698 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru Î.M. „Comunservice” Criuleni 30/05/2023 Solicitare
697 Solicitarea Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
696 Solicitarea Î.M. ”AQUA Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
695 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2021 aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice consumatorilor 30/05/2023 Solicitare
694 Solicitarea Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 30/05/2023 Solicitare
693 Solicitarea ÎM ”Servcom” Căinari privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 29/05/2023 Solicitare
692 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M ”Servicii Comunale Glodeni” pentru 2023 25/05/2023 Fișa de fundamentare
691 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M ”Apă – Canal” Căuseni pentru 2023 23/05/2023 Fișa de fundamentare
690 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru Î.M. „Apă-Termo” Ceadîr Lunga 23/05/2023 Solicitare
689 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 23/05/2023 Solicitare
Fișa de fundamentare
688 Solicitarea Î.M. Direcția de Producție „Apă-Canal” Anenii Noi privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 22/05/2023 Solicitare
687 Privind inițierea procedurii de consulare publică a proiectului Hotărârii cu privire la stabilirea valorilor factorilor de dezechilibru 18/05/2023 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
686 Privind inițierea procedurii de consulare publică a proiectului Hotărârii cu privire la modificarea Regulilor pieței energiei electrice 17/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
685 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. "Apa-Canal" din Ungheni 15/05/2023 Servicii auxiliare
684 Solicitarea Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 15/05/2023 Solicitare
683 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă-Canal” Telenești 15/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
682 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” or. Fălești. 15/05/2023 Scrisoare însoțire avizare tarife acord
681 Proiectul de hotărâre privind determinarea cantităților de energie electrică generate de către consumatorii finali care beneficiază de mecanismul contorizare netă, la prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice 12/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
680 Solicitarea ÎM „Servicii Comunale Glodeni” privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 12/05/2023 Solicitare
679 Proiectul cu privire la completarea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „CET-Nord” în rezultatul reorganizării prin fuziune (absorbţie) cu Întreprinderea de Stat „Termogaz-Bălţi”, reorganizată prin transformare a ÎM „Termogaz-Bălţi” 10/05/2023 Proiect de hotărâre
Proiect Cheltuieli de bază
678 Proiectul hotărârii privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Dondușeni” 05/05/2023 Solicitare
677 SolicitareaÎ.M. "Apa-Canal" din Ungheni privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor, pentru anul 2023 04/05/2023 Solicitare
676 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de S.A. „RED Nord” consumatorilor finali 04/05/2023 Proiect tarife
675 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 28/04/2023 Fișa de fundamentare
674 Solicitare de ajustare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 26/04/2023 Solicitare
673 Proiectul Hotărârii de modificare a Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat 20/04/2023 Proiect de hotărâre
Regulament EA
Notă informativă
Sinteză Regulament
672 Solicitarea S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 20/04/2023 Solicitare
Structura prețului energiei electrice produse
Structura tarifului energiei termice livrate consumatorilor
671 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A „Apa-Canal Cahul” 19/04/2023 Proiectul tarifelor pentru prestarea serviciilor auxiliare
670 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către S.A. „Apă Canal Nisporeni” 18/04/2023 Fișa de fundamentare
669 Solicitarea Î.M. a „RCT Comrat” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2023 18/04/2023 Solicitare
668 Solicitarea SA ,,Comgaz-Plus'' cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2023 18/04/2023 Solicitare
667 Proiectul hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. ”Apă Canal Nisporeni” 10/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă de informare
Solicitare
666 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SRL „Petcom-Lux” 10/04/2023 Proiectul tarifelor pentru prestarea serviciilor auxiliare
665 Solicitarea Î.M. „Regia Apa Șoldănești” privind avizarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 10/04/2023 Solicitare
664 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de către furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 10/04/2023 Solicitare
663 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de către furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord 10/04/2023 Solicitare
662 Solicitare privind ajustare tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2023 prestat de S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord” consumatorilor finali 10/04/2023 Solicitare
661 Solicitare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2023 prestat de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 10/04/2023 Solicitare
660 Proiectulu HCA de modificare a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale și materialele aferente 05/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza
659 Proiectul tarifului aferent furnizării serviciului public de alimentare cu apă ale SRL ”Petcom Lux” 05/04/2023 Fișa de fundamentare
658 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal Căușeni” privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 05/04/2023 Solicitare
657 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „Apă-Canal” Strășeni 05/04/2023 Solicitare
Fișa de fundamentare
656 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal Cahul” privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor, pentru anul 2023 30/03/2023 Solicitare
655 Solicitarea privind avizarea tarifului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către SRL ”Petcom Lux” 30/03/2023 Solicitare
654 Proiectul Metodei de determinare mărimii contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale 24/03/2023 Proiectul metodei
Analiza impactului
Nota informativă
Proiect de hotărâre
653 Proiectul Metodei de determinare mărimii contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale 24/03/2023 Proiectul metodei
Analiza impactului
Nota informativă
Proiect de hotărâre
652 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Apă Canal” Strășeni 24/03/2023 Solicitare
651 Solicitarea S.R.L. „Petcom-Lux” privind examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 21/03/2023 Solicitare
650 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” 15/03/2023 Proiect tarife
649 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate ale Î.M.”Apă-Canal Ungheni” 13/03/2023 Fișa de fundamentare
648 Solicitarea Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2023 09/03/2023 Solicitare
Structura tarifului solicitat
647 Solicitarea Î.M. „Rețele Termice Florești”cu privire la aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2023 09/03/2023 Solicitare
Structura tarifului solicitat
646 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare de către Î.M.„Servicii Publice Cimișlia” 01/03/2023 Fișa de fundamentare
Solicitare rectificată
645 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate furnizat/prestat de către S.A. ”Apă Canal Nisporeni” 28/02/2023 Solicitare
644 Solicitarea S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” privind examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 28/02/2023 Solicitare
643 Proiectul tarifului aferent furnizării serviciului public de alimentare cu apă ale Î.M.”Regia Apă- Canal- Bălți” 27/02/2023 Fișa de fundamentare
642 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal” Edineț privind avizarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 21/02/2023 Solicitare
641 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare epurarea apelor uzate ale Î.M. Direcția de Producție ” Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă 20/02/2023 Fișa de fundamentare
Solicitare rectificată
640 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurarea apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Apă Canal Ungheni” 20/02/2023 Solicitare
639 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M ”Apă – Canal” Telenești pentru 2023 16/02/2023 Fișa de fundamentare
638 Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „TERMOTRANS TARACLIA” 15/02/2023 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
637 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M.”Pro Mediu Cociei” 14/02/2023 Solicitare rectificată
Fișa de fundamentare
636 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î.M. ”Regia Apă-Canal-Bălți” 09/02/2023 Solicitare
635 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale 08/02/2023 Proiect de hotărâre
Analiza impactului
Nota informativă
Model de calcul simplificat
Documente de consultare
Rezumat consultări
Sinteza obiecțiilor
634 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă de canalizare ale Î.M.„Servicii Publice Cimișlia” 08/02/2023 Solicitare
633 Proiectul de ajustare a tarifelor fixe pentru producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2020 și în anul 2022 08/02/2023 Ajustare tarife
632 Proiectul tarifelor fixe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile 08/02/2023 Coeficienți tarife fixe
631 Solicitarea privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă de canalizare ale Î.M. ”Direcția de Producție Apă Canal Ștefan Vodă” 07/02/2023 Solicitare
630 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă de canalizare ale Î.M. ”Pro Mediu-Cocieri” 06/02/2023 Solicitare
629 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, transportarea în vederea redistribuirii și serviciului public de canalizare de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” 03/02/2023 Fișa de fundamentare
628 Solicitarea S.A. „Termoelectrica” cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2023 03/02/2023 Solicitare
627 Proiectul Metodologii de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport a energiei electrice 02/02/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Tabel de sinteză
626 Cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 790 din 13 octombrie 2022 01/02/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
625 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Gospodăria Comunală Rîșcani” 31/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Solicitare actualizare tarif
624 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M.„SU-Canal” Comrat 26/01/2023 Fișa de fundamentare
623 Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 25/01/2023 Proiect de hotărâre
622 Solicitarea privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, transportarea în vederea redistribuirii și serviciului public de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” pentru anul 2023 25/01/2023 Solicitare
621 Solicitarea ÎM ”Apă-Canal” Telenești privind avizarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2023 24/01/2023 Solicitare
620 Solicitarea privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă de canalizare ale ÎM ”Gospodăria Comunală Rîșcani” 18/01/2023 Solicitare
619 Proiectul cheltuielilor de bază ale Î.M. „Rețele Termice Florești” pentru anul 2020 17/01/2023 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază - Distribuție și furnizare
Cheltuieli de bază - Producere
618 Solicitarea Î.M. „SU-Canal” Comrat cu privire la examinarea și avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2023 17/01/2023 Solicitare
617 Solicitarea SA „Apă-Canal Chișinău” de actualizare a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă de canalizare 10/01/2023 Solicitare transport
Solicitare tarif apă și canalizare
Solicitare actualizare tarif
616 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 10/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
615 Proiectul Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. ” Apă Canal din Basarabeasca” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
614 Proiectul Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. ” Aqua Basarabeasca” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
613 Solicitarea de aprobare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de către furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 30/12/2022 Solicitare
612 Solicitarea de aprobare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de către furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord 30/12/2022 Solicitare
611 Solicitare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2023 prestat de S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord” consumatorilor finali 30/12/2022 Solicitare
610 Solicitare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2023 prestat de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 30/12/2022 Solicitare
609 Solicitarea privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central de energie electrică 30/12/2022 Solicitare
608 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calculare a plăților pentru dezechilibrul zilnic 30/12/2022 Proiect de hotărâre
Proiect Metodologie
Notă informativă
Analiza impactului
607 proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea Metodologiei de calculare a plăților pentru neutralitate 30/12/2022 Proiect de hotărâre
Proiect Metodologie
Analiza impactului
Notă informativă
606 Proiectul cheltuielilor de bază ale S.A. ”Apă Canal Nisporeni” aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 26/12/2022 Proiectul cheltuielilor de bază
605 Solicitarea de aprobare a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice prestat de către Î.S. „Moldelectrica” 21/12/2022 Solicitare
604 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind actualizarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 20/12/2022 Solicitare
603 Solicitarea S.A. „Comgaz-Plus” privind actualizarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 20/12/2022 Solicitare
602 Solicitarea Î.M. „Antermo” privind actualizarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 20/12/2022 Solicitare
601 Solicitarea Î.M. „Servicii comunale Glodeni” privind actualizarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 20/12/2022 Solicitare
600 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SA „Moldovagaz” 19/12/2022 Costuri de bază
599 Proiectul Cheltuielilor de bază ale Î.M. „Termotrans Taraclia” pentru anul 2023 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de baza
598 Solicitarea Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2023 15/12/2022 Solicitare
Structura tarifului
597 Solicitarea Î.M. „Rețele Termice Florești” privind examinarea și aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 12/12/2022 Solicitare
596 Solicitarea Î.M. „Termotrans Taraclia” privind examinarea și aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2022 12/12/2022 Solicitare
595 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Florești-gaz" 08/12/2022 Costuri de bază
594 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 08/12/2022 Solicitare
593 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 08/12/2022 Solicitare
592 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Bălți-gaz" 08/12/2022 Costuri de bază
591 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Ungheni-gaz” 08/12/2022 Proiectul Costurilor de bază
590 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Cimișlia-gaz" 08/12/2022 Costurile de bază
589 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Edineț-gaz” 08/12/2022 Proiectul Costurilor de bază
588 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Orhei-gaz” 08/12/2022 Proiectul Costurilor
587 Solicitarea S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 08/12/2022 Solicitare
586 Solicitarea S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 08/12/2022 Solicitare
585 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Chișinău-gaz" 07/12/2022 Costuri de bază
584 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Ialoveni-gaz" 07/12/2022 Costuri de bază
583 Solicitarea Î.M. ” Su-Canal” privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 07/12/2022 Solicitare
582 Costurile de bază pentru anul 2021 ale SRL „Taraclia-Gaz” 06/12/2022 Costurile de bază
581 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Ștefan Vodă-gaz” 06/12/2022 Costurile de bază
580 Proiectul Costurilor de bază 2021 ale SRL „Gagauz-Gaz” 06/12/2022 Costurile de bază
579 Proiect Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Cahul-Gaz” 06/12/2022 Costurile de bază
578 Proiectul tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul privind producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii și pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” 01/12/2022 Fișa de fundamentare
577 Solicitare de actualizare extraordinară a tarifelor și proiectul tarifelor actualizate determinate pentru ÎM ” Servcom Căinari” 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare actualizare tarif
576 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE 422/2019 30/11/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
575 Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „TERMOTRANS TARACLIA” 30/11/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
574 Solicitarea I.M. „Apă-Canal Taraclia” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 30/11/2022 Solicitare
573 Solicitarea SRL „Rotalin Gaz Trading” privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale 29/11/2022 Solicitare
572 Solicitarea S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor 29/11/2022 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă
Proiectul tarifului pentru energia termică
Solicitare
571 Solicitarea Î.M. „Termotrans Taraclia” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 29/11/2022 Solicitare
Proiectul tarifului pentru energia termică
570 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 24/11/2022 Solicitare
569 Privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul unu al anului 2023 24/11/2022 Anunt consultare
Notă informativă
Proiect de hotărâre
568 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 24/11/2022 Solicitare
Solicitare - completare
567 Privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 23/11/2022 Proiect de hotărâre
Analiza impactului
Notă informativă
566 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „SU-Canal” Comrat 18/11/2022 Proiectul tarifelor pentru prestarea serviciilor auxiliare
565 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Servicii Publice Cimișlia” 17/11/2022 Proiectul tarifelor pentru prestarea serviciilor auxiliare
564 Solicitarea și proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” 17/11/2022 Solicitare
Fișa de fundamentare
563 Solicitarea și proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. „Operatorul Regional Apă-Canal Hîncești” 15/11/2022 Solicitare
Fișa de fundamentare
562 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de SRL „Vestmoldtransgaz” 11/11/2022 Tarif
561 Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei pentru anul 2022 10/11/2022 Structura proiectului tarifului
560 Solicitare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2022 prestat de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. consumatorilor finali 08/11/2022 Solicitare
559 Solicitare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2022 prestat de S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord” consumatorilor finali 08/11/2022 Solicitare
558 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 08/11/2022 Tarif solicitat
Solicitare
557 Solicitarea Î.M. ”SU - Canal” Comrat cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 07/11/2022 Solicitare
556 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎM „Iurceni Servicii” 03/11/2022 Fișa de fundamentare
555 Solicitarea de ajustare a prețurilor înaintată de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 02/11/2022 Solicitare
554 Solicitarea de ajustare a prețurilor înaintată de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 02/11/2022 Solicitare
553 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale de tip „intrare/ieșire” prestat de către S.R.L. „Moldovatransgaz” anul 2022 31/10/2022 Proiectul tarifelor
552 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M.„Apă-Canal Ocnița” 26/10/2022 Fișa de fundamentare
551 Solicitarea S.R. L. „Proalfa-Service” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2022 24/10/2022 Solicitare
550 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 a Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice 24/10/2022 Proiect cheltuieli de bază activitatea de distribuție
Proiect cheltuieli de bază activitatea de producere
549 Solicitarea ÎM „Servicii Publice Cimișlia” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor 24/10/2022 Solicitare
548 Proiectul hotărârii de modificare a Regulamentului de admitere în exploatare a instalaţiilor electrice 20/10/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
547 Proiectul tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis a energiei electrice de către S.A. ”Tracom” 19/10/2022 Structura tarifului
546 Proiectul de separare a cheltuielilor de bază pentru anul 2019 ale SA „Regia Apă Canal-Orhei” necesare pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, serviciului privind producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii și serviciului public de canalizare și de epurare a apelor uzate 18/10/2022 Proiect cheltuieli de bază
545 Proiectul ANRE privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către SA Comgaz-Plus 10/10/2022 Structura proiectului tarifului
544 Proiectul ANRE privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către ÎM SC Glodeni 10/10/2022 Structura proiectului tarifului
543 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 06/10/2022 Solicitare
542 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 06/10/2022 Solicitare
541 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Apă-Canal” Vulcănești 05/10/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
540 Proiectul Hotărârii de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.168/2019 din 31.05.2019 05/10/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Tabel de sinteza
539 Solicitarea S.A. „Comgaz-Plus” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 04/10/2022 Solicitare
538 Solicitarea ÎM „Petcom Lux” SRL privind avizarea tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2022 04/10/2022 Solicitare
537 Solicitarea ÎIS „Acva-Nord” cu privire la examinarea și aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 04/10/2022 Solicitare
536 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Nisporeni” privind avizarea cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 03/10/2022 Solicitare
535 Solicitarea SA ”Apă-Termo” privind aprobarea tarifelor pentru furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 03/10/2022 Solicitare
534 Solicitarea Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 30/09/2022 Solicitare
533 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 al ÎM Servicii Publice Cimișlia necesare pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 29/09/2022 Proiectul cheltuielilor de bază
Solicitare suplimentară
532 Solicitarea privind actualizarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central de energie electrică 29/09/2022 Solicitare
531 Solicitarea modificată a S.A. „CET-Nord” cu privire la ajustarea prețului pentru producerea energie electrice și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 27/09/2022 Proiectul prețului la energie electrică
Proiectul tarifului la energie termică
530 Solicitarea modificată a Î.M. „Antermo” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 27/09/2022 Strucura proiectului tarifului pentru energia termică livrată
529 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „ Servcom Căinari” 27/09/2022 Fișa de fundamentare
528 Solicitarea „Apă - Canal Ocnița” cu privire la examinarea și avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 27/09/2022 Solicitare
527 Solicitarea modificată privind aprobarea tarifului pentru energia termică și apa de adaos produsă, distribuită și furnizată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău 27/09/2022 Solicitare
526 Proiectul Regulamentului privind registrul participanților la piața angro a gazelor naturale 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect consultări publice
Analiza impactului
Notă informativă
525 Proiectul Regulamentului privind registrul participanților la piața angro a gazelor naturale 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect consultări publice
Analiza impactului
Notă informativă
524 Solicitarea modificată privind aprobarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 27/09/2022 Solicitare
523 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale ÎM „Apă Canal ” Edineț 26/09/2022 Fișa de fundamentare
522 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. "Apă-Canal" Cahul 26/09/2022 Proiect tarife servicii auxiliare
521 Privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă 26/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
520 Solicitarea Î.M.DP ”Apă-Canal” Telenești privind avizarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 21/09/2022 Solicitare
519 Solicitarea Î.M. ”Regia Apa Șoldănești ” privind aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 20/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
518 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă Canal Măgdăcești” 19/09/2022 Fișa de fundamentare
517 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 19/09/2022 Solicitare
516 Solicitarea S.R.L „Moldovatransgaz” privind examinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale pentru anul 2022 19/09/2022 Solicitare
515 Solicitarea Î.M. „Antermo” cu privire la ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2022 19/09/2022 Solicitare