Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consultări publice

Iunie 09, 2022

Anunț privind desfășurarea consultărilor publice

Mai 13, 2022

Anunţ privind inițierea procedurii de consultare publică a proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr 112/2019

Martie 07, 2022

Anunț privind consultarea publică a unor proiecte de hotărârii ANRE

Februarie 07, 2022

Anunț privind consultarea publică a proiectului hotărârii ANRE privind aprobarea cotelor maxime ce pot fi atribuite câștigătorilor licitațiilor pentru procurarea energiei electrice organizate de furnizorii serviciului universal și furnizorii de ultimă opțiune.

Octombrie 26, 2021

ANRE remite repetat spre avizare și consultare publică proiectul Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Octombrie 06, 2021

Anunţ

Septembrie 30, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii ANRE privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice

Septembrie 24, 2021

A N U N Ț

Septembrie 10, 2021

Anunț privind procedura de consultare publică a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind impunerea obligației de serviciu public de furnizare de ultimă opțiune a gazelor naturale