Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energia electrică

Energia electricăConsumatorul final are următoarele drepturi:

 1. să aibă acces la reţelele electrice şi să consume energie electrică la parametrii de calitate stabiliţi;
 2. să îşi aleagă furnizorul şi să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor;
 3. să solicite furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice;
 4. să schimbe furnizorul în condiţiile stabilite în Legea cu privire la energia electrică şi în Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului;
 5. să solicite înlăturarea de către operatorul de sistem a deranjamentelor din reţelele electrice şi/sau reţelele interne ale blocurilor de locuit;
 6. să solicite prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
 7. să solicite sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, conform Regulamentului privind furnizarea energiei electrice;
 8. să aibă acces la echipamentul de măsurare în cazul în care acesta este instalat pe proprietatea operatorului de sistem, să fie prezent la citirea indicaţiilor, la controlul, la verificarea şi la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
 9. să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice;
 10. să solicite repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor, de către operatorul de sistem în cazul livrării energiei electrice cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliţi sau în cazul încălcării de către furnizor, de către operatorul de sistem a prevederilor prezentei legi, a contractului încheiat sau a actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie;
 11. să solicite şi să primească de la operatorul de sistem un nou aviz de racordare în cazul majorării puterii contractate;
 12. să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al operatorului de sistem şi la serviciul telefonic al furnizorului.

 

Consumatorul final are următoarele obligaţii:

 1. să respecte condiţiile contractuale, să instaleze doar receptoare electrice, utilaje şi echipamente care corespund documentelor normativ-tehnice şi să utilizeze energia electrică doar prin receptoare electrice omologate, în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
 2. să achite integral plata datorată pentru energia electrică furnizată şi penalităţile calculate, conform condiţiilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată;      
 3. să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, să nu întreprindă acţiuni menite să sustragă energie electrică prin ocolirea echipamentului de măsurare sau prin denaturarea indicaţiilor acestuia şi să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de sistem;
 4. dacă nu mai doreşte să achiziţioneze energie electrică de la furnizorul respectiv, să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice şi să achite integral furnizorului plata pentru energia electrică consumată şi, după caz, penalităţile aferente, în conformitate cu contractul de furnizare a energiei electrice;
 5. să asigure, în conformitate cu condiţiile stipulate în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, acces personalului operatorului de sistem pentru controlul şi pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor electrice care aparţin operatorului de sistem şi sunt amplasate pe proprietatea consumatorului final;
 6. să nu intervină şi să nu permită altor persoane să intervină în utilajul reţelelor electrice ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea consumatorului final;
 7. să nu utilizeze receptoarele electrice în situaţia în care acestea provoacă deranjamente în funcţionarea utilajului operatorului de sistem sau influenţează negativ parametrii de calitate a energiei electrice furnizate altor consumatori finali;
 8. să respecte cerinţele privind securitatea la exploatarea instalaţiilor electrice.