Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Gaze naturale

Gaze naturale 
Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în punctele: preț fără TVA, lei/1000 m³
de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune
 S.A. „Moldovagaz”  HCA nr. 312 din 07.06.2023 13 348 13 514 13 666 14 381 16 730
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137206&lang=ro
Calculul prețurilor reglementate
Notă: Preţurile reglementate la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii pentru toate întreprinderile de gaze naturale cărora le-a fost impusă obligaţia de serviciu public, până la aprobarea preţurilor reglementate pentru acestea.
S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” HCA nr. 523 din 05.09.2023                   -     7 163 7 860 9 222 10 845
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138979&lang=ro
             
Tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale livrate prin: Tarif, lei /1000 m³    
rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune    
S.R.L. „Chișinău-gaz” HCA nr. 410 din 05.07.2023 45 397 2 486    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137865&lang=ro    
S.R.L. „Ialoveni - gaz” HCA nr. 411 din 05.07.2023 313 1 001 3 596    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137866&lang=ro    
S.R.L. „Bălți - gaz” HCA nr. 412 din 05.07.2023 866 2 000 6 036    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137867&lang=ro    
S.R.L. „Edineț - gaz” HCA nr. 413 din 05.07.2023 564 1 715 5 088    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137868&lang=ro    
S.R.L. „Florești - gaz” HCA nr. 414 din 05.07.2023 619 1 555 4 043    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137869&lang=ro    
S.R.L. „Orhei - gaz” HCA nr. 415 din 05.07.2023 918 2 313 6 415    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137870&lang=ro    
S.R.L. „Ștefan Vodă - gaz” HCA nr. 416 din 05.07.2023 503 1 691 6 393    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137873&lang=ro    
S.R.L. „Gagauz - gaz” HCA nr. 417 din 05.07.2023 398 1 197 5 523    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137874&lang=ro    
S.R.L. „Cimișlia - gaz” HCA nr. 418 din 05.07.2023 1 085 2 427 7 203    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137875&lang=ro    
S.R.L. „Cahul - gaz” HCA nr. 419 din 05.07.2023 696 2 451 5 155    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137876&lang=ro    
S.R.L. „Taraclia - gaz” HCA nr. 420 din 05.07.2023 578 1 530 6 263    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137877&lang=ro    
S.R.L. „Ungheni - gaz” HCA nr. 421 din 05.07.2023 1 187 2 346 6 435    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137878&lang=ro    
S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” HCA nr. 522 din 05.09.2023 731 2 310 5 451    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138978&lang=ro    
S.R.L. „Proalfa Service” HCA nr. 977 din 26.09.2023                   -     1 719 6 188    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139290&lang=ro    
S.R.L. „Faitec-M” HCA nr. 480 din 04.08.2023                   -     3 583 7 792    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138518&lang=ro    
S.R.L. „Nord Gaz - Sîngerei” HCA nr. 510 din 23.08.2023                   -     163 1 103    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138872&lang=ro    
             
* Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv.    
             
Tarifele de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către operatorii sistemului de transport în: Tarif, lei/1000 m³/zi/an    
Grupul punctelor de intrare în rețeaua de transport al gazelor naturale din interconectarea cu rețelele de transport al gazelor naturale din statele vecine Grupul punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale spre rețelele de transport al gazelor naturale din statele vecine interconectate Grupul punctelor de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale spre rețelele de distribuție a gazelor naturale și/sau instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor finali racordate la rețeaua de transport al gazelor naturale  
S.R.L. „Vestmoldtransgaz” HCA nr. 625 din 27.10.2023 80 506 85 869 76 861 Calculul prețurilor reglementate
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139648&lang=ro