Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Inițierea elaborării deciziei

Iulie 12, 2024

ANRE inițiază procedura de elaborare a Normativului cu privire la amenajarea instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice – cartea I

Mai 27, 2024

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea comunităților de energie din surse regenerabile

Februarie 05, 2024

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Hotărârii de modificare a Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat

Ianuarie 15, 2024

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor de amenajare a rețelelor de iluminat public

Decembrie 14, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil mic

Decembrie 14, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Modelelor contractelor reglementate pentru achiziționarea energiei electrice din surse regenerabile pentru producătorii eligibili mici/mari

Septembrie 06, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Hotărârii de modificare a Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

August 03, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor de securitate tehnică în sectorul termoenergetic

Iulie 25, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Hotărârii de modificare a Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice