Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Inițierea elaborării deciziei

Septembrie 26, 2022

ANRE anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărârii privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă

Septembrie 20, 2022

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Septembrie 05, 2022

ANRE inițiază procedura de modificare a Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice

Iulie 05, 2022

Anunț privind inițierea procedurii de modificare a Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin HCA al ANRE nr. 489/2019 din 20.12.2019

Septembrie 28, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulilor pieței energiei electrice

August 24, 2021

A N U N Ț

August 17, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

August 12, 2021

ANRE inițiază procedura de consultare publică a proiectului de modificare a Codului rețelelor electrice.

Iulie 16, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de consultare a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare