Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Inițierea elaborării deciziei

Decembrie 23, 2022

ANRE anunță despre inițierea elaborării proiectului noii Metodologii de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Octombrie 07, 2022

ANRE anunță despre inițierea elaborării proiectului noii Metodologii de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice

Octombrie 07, 2022

ANRE anunță despre inițierea elaborării proiectului noii Metodologii de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al energiei electrice

Octombrie 07, 2022

ANRE anunță despre inițierea elaborării proiectului noii Metodologii de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul serviciului universal și de ultima opțiune

Septembrie 26, 2022

ANRE anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărârii privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă

Septembrie 20, 2022

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Septembrie 05, 2022

ANRE inițiază procedura de modificare a Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice

Iulie 05, 2022

Anunț privind inițierea procedurii de modificare a Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin HCA al ANRE nr. 489/2019 din 20.12.2019

Septembrie 28, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulilor pieței energiei electrice