Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Inițierea elaborării deciziei

Septembrie 06, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Hotărârii de modificare a Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

August 03, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Normelor de securitate tehnică în sectorul termoenergetic

Iulie 25, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Hotărârii de modificare a Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice

Mai 04, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a unor acte normative de reglementare aprobate de ANRE

Aprilie 05, 2023

Inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificarea a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice

Martie 31, 2023

Anunț privind inițierea procedurii de modificare a Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă

Martie 29, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Hotărârii de modificare a Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat

Martie 29, 2023

Inițierea procedurii de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind furnizarea energiei termice

Februarie 13, 2023

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulilor pieței energiei electrice