Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energie termică

Energie termicăConsumatorul are următoarele drepturi:

 1. la livrarea continuă a energiei termice până în punctul de delimitare cu instalaţiile sale de utilizare, cu respectarea parametrilor de calitate a serviciilor de distribuție și de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;
 2. să aibă acces la echipamentele de măsurare ale furnizorului, utilizate pentru facturare, în prezenţa reprezentantului acestuia;
 3. să solicite furnizorului remedierea operativă a defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele termice;
 4. să solicite şi să obţină de la furnizor repararea prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor contractuale şi nerespectării parametrilor de calitate a serviciului de distribuție, de furnizare a energiei termice sau a parametrilor agentului termic;
 5. la prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
 6. la modificarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei termice;
 7. să fie prezent la citirea indicilor, la verificarea şi la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare, la controlul echipamentului de măsurare a energiei termice și al sigiliilor aplicate;
 8. să verifice respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei termice;
 9. să aibă acces la serviciul telefonic 24/24 al furnizorului, numerele de telefoane ale căruia se indică în mod obligatoriu în factură;
 10. să solicite de la furnizor deservirea utilajului şi reţelelor termice aflate în gestiunea consumatorului, contra plată.

 

 

Consumatorul are următoarele obligaţii:

 1. să achite integral şi în termen facturile emise de furnizor;
 2. să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, să efectueze întreruperi planificate a livrării energiei termice pentru executarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţie la instalaţiile acestuia;
 3. să nu modifice instalaţiile de încălzire aferente unui bloc de locuinţe (unei case cu apartamente), prevăzute în proiect, și suprafețele încălzite, decât în baza unui proiect tehnic, elaborat în modul stabilit, în corespundere cu normativul în construcție „Rețele termice” nr.NCM G.04.07:2014, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și construcțiilor nr.202 din 31 decembrie 2014, şi coordonat cu furnizorul de energie termică;
 4. să permită accesul furnizorului la instalaţiile sale de utilizare a energiei termice sau la echipamentul de măsurare pentru a efectua controlul și a citi indicii acestuia, sau pentru deconectarea instalaţiei de utilizare a energiei termice în caz de neplată sau de avarie;
 5. să nu consume energie termică ocolind sau afectând echipamentele de măsurare;
 6. să întreţină, să nu distrugă şi să nu intervină asupra echipamentelor de măsurare şi asupra instalaţiilor interioare ale furnizorului și să nu permită altor persoane să intervină în echipamentul de măsurare sau în instalaţiile furnizorului, situate pe proprietatea consumatorului;
 7. să deservească, să repare şi să întreţină în stare de funcţionare normală instalaţiile proprii de utilizare a energiei termice şi/sau cele ale sistemului colectiv de alimentare cu energie termică;
 8. să nu efectueze lucrări de construcţii de orice fel în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al furnizorului;
 9.  să nu execute săpături de orice fel ori să cultive plantaţii perene în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al furnizorului;
 10. să nu depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;
 11. să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor furnizorului;
 12. să solicite rezilierea contractului de furnizare a energiei termice, dacă nu necesită energie termică şi să achite integral furnizorului plata pentru energia termică consumată şi penalităţile facturate, dacă acestea din urmă sunt prevăzute în contract;
 13. să nu folosească agentul termic în alte scopuri decât cele prevăzute în contract şi să nu forţeze circulaţia acestuia prin sustragere de agent;
 14. să comunice, în prealabil, furnizorului, în conformitate cu prevederile contractuale, opririle, respectiv punerile în funcţiune ale reţelelor termice şi ale principalelor instalaţii consumatoare de energie termică.