Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie termică

Registrul de licențiere

 

Ultima actualizare: 26/11/2020

  Lista titularilor de licenţă din sectorul termoenergetic  
           
nr d/o Denumirea titularului licenței Adresa poștală Codul fiscal Seria, numărul, data eliberării licenţei Termenul de valabilitate a licenței
1 SA „TERMOELECTRICA” MD-2024, mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6 1003600026295 AC nr. 000654 din 02.10.2015 02.10.2040
2 ÎM „TERMOGAZ BĂLȚI” MD-3100, mun. Bălți, str. Feroviarilor, 19/A 1003602009014 AC nr. 000536 din 02.10.2015 02.10.2040
3 SA „COMGAZ-PLUS” MD-3601, or. Ungheni, str. Boico, 15 1002609001375 AC nr. 000540 din 13.10.2015 13.10.2040
4 SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” MD-2005, mun. Chişinău, str. Albișoara, 38 1002600015876 AC nr. 000545 din 27.10.2015 27.10.2040
5 ÎM A „REȚELELOR ȘI CENTRALELOR TERMICE COMRAT” MD-3801 UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Pobedî, 79 1003611003223 AC nr. 000546 din 27.10.2015 27.10.2040
6 SA „CET-NORD” MD-3100, mun. Bălți, str. Ştefan cel Mare, 168 1002602003945 AC nr. 000552 din 01.12.2015 01.12.2040
7 ÎM „SERVICII COMUNALE GLODENI” MD-4901, or. Glodeni, str. Lev Tolstoi, 7 1008602006801 AC nr. 000588 din 03.03.2016 03.03.2041
8 ÎM „ANTERMO” MD-6501, or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, 6 1003600092663 AC nr. 001472 din 18.08.2020 17.08.2045
9 SA „REȚELELE TERMICE CAHUL” MD-3901, mun. Cahul, str. Ion Luca Caragiale, 14 1002603000789 AC nr. 001479 din 30.09.2020 29.09.2045
10 ÎM „REȚELE TERMICE FLOREȘTI” MD-5001, or. Florești, str. Libertății, 2 1007607006728 AC nr. 001492 din 25.11.2020 24.11.2045

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat