Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Organigrama

Efectivul limită aprobat: 168 (inclusiv membrii Consiliului de administrație)

Anexa 1

la Hotărârea Consiliului de administrație al ANREnr. 566/ 2020 din 31.12.2020

Structura organizatorică a ANRE

Secretar al Consiliului de administrație