Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Organigrama

Număr posturi aprobate: 177 (inclusiv membrii Consiliului de administrație)

Anexa 1

la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 409 din 30.06.2023

Structura organizatorică a ANRE

Secretar al Consiliului de administrație