Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului Data publicării Documente aferente
529 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă – Canal” Edineț 04/12/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Tarif diferențiat
Solicitare
528 Proiectul hotărârii de modificare a Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice 28/11/2023 Proiect de hotărâre
Sinteză
Notă informativă
527 Proiectul de ajustare a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termotrans Taraclia” . 28/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiect structura tarifului
526 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor pentru anul 2023 ale Î.M. „Regia Comunal – Locativă Cricova” 20/11/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
525 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 20/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
524 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 20/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
523 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. consumatorilor finali 09/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiectul prețului
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
522 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” consumatorilor finali 09/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiectul prețului
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
521 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Servcom Căinari” 08/11/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
Solicitare
520 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind aprobarea Listei punctelor de intrare/ieșire, Listei grupurilor de puncte de intrare/ieșire și Listei punctelor relevante ale rețelei de transport al gazelor naturale operate de SRL „Vestmoldtransgaz” 03/11/2023 Proiect de hotărâre
Nota informativă
Notă privind argumentarea
Anexe Puncte de intrare si iesire
519 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă ale Î.M. „AQUA Basarabeasca” 31/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitare
518 Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M.„Comunservice”. 30/10/2023 Proiect de hotărâre
Solicitare
Tarif diferentiat
Nota informativă
517 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor pentru anul 2023 ale Î.M. „Iurceni Servicii” 30/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
516 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 30/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitare
515 Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr. 623/2023 cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de administrație ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 27/10/2023 Proiect de hotărâre
Nota informativă
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
514 Proiectul tarifelor de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz” 26/10/2023 Proiect de hotărâre
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
513 Proiectul Costurilor anuale ale stocurilor de securitate pentru anul 2022 19/10/2023 Proiectul costurilor
Proiect aprobat
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
512 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ale Î.M. Direcția de Producție „Apă-Canal” Anenii Noi 05/10/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitarea operatorului
511 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”. 05/10/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Calcul tarif diferentiat
Notă de argumentare
510 Proiectul hotărârii privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice 04/10/2023 Proiect de hotărâre
Proiect Metodologie transport
AIR
Tabel de sinteză
Notă de argumentare
509 Proiectul Hotărârii privind modificarea Hotărârii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 396/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 04/10/2023 Proiect de hotărâre
Tabel de sinteză
Notă informativă
Nota informativă privind argumentarea adoptării în regim de urgenţă
508 HCA cu privire la asigurarea continuității operării sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova 14/09/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
507 Privind asigurarea echilibrării sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova 14/09/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
506 Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” Căușeni 11/09/2023 Proiect de hotărâre și Anexa
Notă de argumentare
505 Proiectul hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal Dondușeni” 11/09/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Proiect de hotărâre aprobare
Notă de argumentare aprobare
504 Proiectul cheltuielilor de bază Î.M. „Apă- Canal Taraclia” pentru anul 2023 11/09/2023 Proiect de Hotărâre
Proiectul cheltuielilor de bază
Notă de argumentare
503 Proiectul calcului tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M.„Apă-Canal Dondușeni” 11/09/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
Hotărâre aprobare
Proiect tarife
Notă de argumentare aprobare
502 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestart de către S.R.L „Proalfa-Service” 07/09/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
501 Privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 06/09/2023 Proiect de hotărâre
Distributie
Producere
500 Proiectul cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 06/09/2023 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază distribuție
Cheltuieli de bază producere
499 Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” 05/09/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Tarif diferențiat
498 Privind aprobarea proiectului tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” 04/09/2023 Proiect de hotărâre
Servicii auxiliare
Notă de argumentare
497 Proiect de hotărâre privind facturarea serviciilor de transport și distribuţie a energiei electrice 25/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
496 Proiectul hotărârii privind avizarea tarifelor pentru servicii auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă-Canal din Drochia” pentru anul 2023 21/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
495 Proiectul hotărârii privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. "Regia Comunal Locativă Cricova" 16/08/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
494 Proiectul tarifelor ajustate pentru serviciul de distribuție prestat de SRL „Rotalin Gaz Trading” pentru anul 2023 15/08/2023 Proiect Hotărâre
Tarif distribuție
493 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SRL „Rotalin Gaz Trading” 15/08/2023 Proiect Hotărâre
Proiect preț
492 Proiectului tarifelor ppentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare determinat pentru S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 14/08/2023 Proiect de hotărâre
491 Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 113/2019 10/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza obiecţiilor
Adoptarea în regim de urgență
490 Proiectul Hotărârii privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE 422/2019 09/08/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteză
489 Proiectul hotărârii privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM „Servicii Comunal-Locative” Rezina 09/08/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
488 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la autorizaţia de electrician autorizat 09/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Tabel sinteză
487 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către SRL „Rotalin Gaz Trading” în contextul obligației de serviciu public 08/08/2023 Proiect de hotărâre
Calculul prețurilor
486 Proiectul tarifelor ajustate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 08/08/2023 Proiect de hotărâre
Calcul tarife distribuție
485 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestart de către Î.C.S „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L. 08/08/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
484 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii ANRE nr. 532 din 24 decembrie 2020 privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 04/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
483 Proiectul cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. "Iurceni Servicii" 04/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă argumentare
Fișa de fundamentare
Solicitare
482 Proiectul Hotărârii privind avizarea tarifului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă de către Î.M. ”AQUA Basarabeasca” 03/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă argumentare
Proiect tarife
481 Proiectul hotărârii privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM „Servcom Căinari” 03/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Proiect tarife
480 Proiectul Hotărârii privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apa Canal Basarabeasca” 03/08/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
479 Proiectul hotărârii privind avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM „Apa – Canal” Edineț 02/08/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
Notă de argumentare
478 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ale Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 02/08/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calcul tarife diferențiate
Solicitarea operatorului
477 Proiectul calcului tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „Comunservice” Criuleni 31/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
476 Privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 28/07/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Cheltuielile de bază
475 Proiectul hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru S.A. „Servicii Comunale Florești” 27/07/2023 Proiect tarife
474 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Apa – Canal Ocnița 26/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
Tarif diferentiat
473 Proiectul hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru S.A. „Apă Canal Nisporeni” 24/07/2023 Proiect de hotărâre
Calcul tarife
Notă de argumentare
Solicitare
472 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. "Regia Apă-Canal Soroca" 24/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
Notă de argumentare
Tarif diferentiat
471 Proiectele tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Rețelele Electrice de Distribuţie Nord” 19/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
470 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM ”Apă-Canal” din Drochia 17/07/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
469 Proiectul modificat al tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către S.A. ”Apă-Canal Leova” 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect modificat
Notă de argumentare
468 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Faitec-M” aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale anul 2023 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Calculul tarifelor
467 Rezultatul examinării cererii Î.C.S „Nord Gaz Sîngerei” privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale pentru anul de bază 2021 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Costurile de bază
466 Proiectul cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni!`` 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Cheltuielile de bază distribuție
Cheltuielile de bază producere
465 Rezultatul examinării cererii S.R.L. „Sălcioara -Vascan” privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale pentru anul de bază 2022 11/07/2023 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
464 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 06/07/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Solicitare rectificată
463 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 06/07/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Proiect tarife
462 Proiectul Hotărârii cu privire la Avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 06/07/2023 Proiect de hotărâre
Notă argumentare
Fișa de fundamentare
461 Proiectul prețului reglementat de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central S.A.Energocom pentru anul 2023 05/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
460 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.. 05/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
Notă de argumentare
459 Proiectul preţurilor prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. consumatorilor finali 05/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
458 : Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” consumatorilor finali 05/07/2023 Proiect de hotărâre
Proiect de preț
Notă de argumentare
457 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Ungheni-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele
456 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Chișinău-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
455 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Ialoveni-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
454 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Bălți-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
453 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Edineț-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
452 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Florești-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
451 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Ștefan Vodă - gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
450 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Cimișlia-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
449 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Cahul-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
448 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Gagauz-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
447 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Orhei-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
446 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru anul 2023 prestat de către S.R.L. „Taraclia-gaz” 29/06/2023 Proiect de hotărâre
Calculele proiectului
445 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni 28/06/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
444 Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulilor pieței energiei electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.283/2020 din 07.08.2020 27/06/2023 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
Tabel de sinteză
443 Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea valorilor factorilor de dezechilibru 27/06/2023 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
Tabel de sinteză
442 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Apă-Canal” Vulcănești 27/06/2023 Proiect de hotărâre
Notă argumentare
Fișa de fundamentare
441 Proiectul prețului la energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2023 de către S.A. „Termoelectrica” 26/06/2023 Proiect de hotărâre
Preț energie electrică
Tarif energie termică
Argumentarea emiterii Hotărîrii în regim de urgență
440 Proiectul prețului la energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2023 de către S.A. „CET-Nord” 26/06/2023 Proiect de hotărâre
Structura prețului energiei electrice
Structura tarifului energiei termice
Argumentarea emiterii Hotărîrii în regim de urgență
439 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către S.A. ”Apă-Canal Leova”. 26/06/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Fișa modificată
Notă informativă
438 Proiectul cheltuielilor de bază Î.M. ”Apă-Canal” Dondușeni pentru anul 2023 21/06/2023 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
437 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. Direcția de Producție „Apă-Canal” Anenii Noi 21/06/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
436 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 21/06/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă argumentare
435 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M .„Gospodăria Comunală Rîșcani” 20/06/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Fișa de fundamentare
434 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 20/06/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
433 Privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2023 16/06/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
432 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Servicii comunale Glodeni 05/06/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
431 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Apa – Canal Căușeni 05/06/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
430 Proiectul cu privire la completarea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice de către S.A. „CET-Nord” în rezultatul reorganizării prin fuziune (absorbţie) cu Întreprinderea de Stat „Termogaz-Bălţi”, reorganizată prin transformare a ÎM „Termogaz-Bălţi” 30/05/2023 Proiect de hotărâre
Structura cheltuielilor de bază
429 Proiectul hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare Î.M. "Apă-Canal" din Ungheni 25/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
428 Privind modificarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 446/2021 22/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Argumentarea necesității de aprobare în regim de urgență a modificărilor
427 Proiectul Hotărârii ANRE privind privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 535/2019 22/05/2023 Proiect de hotărâre
Analiza impactului
Model de calcul simplificat
Nota informativă
Sinteza obiectiilor
Documente de consultare
METODOLOGIE de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale
Rezumat consultări
426 Proiectul hotărârii privind aprobarea Metodei de determinare mărimii contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale 16/05/2023 Proiectul Metodei contribuții financiare traducere
Nota informativă
Analiza de impact
Proiect de hotărâre
Sinteza obiectiilor
425 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă-Canal” Telenești 15/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
424 Proiectul Hotărârii cu privire la emiterea avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Regia Apă Șoldănești” 12/05/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
423 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Pro Mediu Cocieri” 10/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
422 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către SA „Apă Canal Nisporeni” 04/05/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
421 Proiectul hotărîrii privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare S.A. "Apa-Canal Cahul" 04/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
420 ProiectulHotărârii de modificare Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotarârea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica nr.113/2019 25/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza
419 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SRL „Petcom-Lux” 20/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
418 Proiectul tarifului pentrut furnizarea serviciului public de alimentare cu apă ale SRL ”Petcom Lux” 20/04/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
417 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni 20/04/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
416 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2023 12/04/2023 Proiect de hotărâre
Proiect preț S.A. FEE Nord
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
415 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2023 12/04/2023 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
414 Proiectul hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. ”Apă Canal Nisporeni” 10/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Solicitare
413 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” 07/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
412 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Apă-Canal” Ungheni” 29/03/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
411 Proiectul Hotărârii cu privire la emiterea avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” 06/03/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
410 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” 06/03/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
409 Proiectul hotărârii privind aprobarea extinderii termenelor de aplicare pentru unele acte normative de reglementare aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 01/03/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Tabel de sinteză
408 Poiectul prețului la producerea energiei electrice și tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 27/02/2023 Proiect de hotărâre
Preț energie electrică produsă
Tarif energie termică
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
407 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de SRL „Rotalin Gaz Trading” 23/02/2023 Proiect de hotărâre
Tarif
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
406 Proiectul de ajustare a tarifelor fixe pentru producătorii care au obținut statutul de producător eligibil 23/02/2023 Proiect de hotărâre
Nota informativă
405 Proiectul tarifelor fixe și a preţurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile 23/02/2023 Proiect de hotărâre
Coeficienți tarife fixe 2023
Notă de argumentare
404 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Raportului privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii de echilibrare de către Entitatea de echilibrare „Moldovatransgaz” 22/02/2023 Proiect de hotărâre
Raport măsuri provizorii
Sinteza
Nota informativă
403 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Apa - Canal Telenesti 20/02/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Fișa de fundamentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
402 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă ,de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Direcția de Producție Apă Canal Ștefan Vodă” 20/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
401 Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „TERMOTRANS TARACLIA” 15/02/2023 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
400 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M.”Pro Mediu Cociei” 14/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
399 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate, pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii de către S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” 08/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
4. Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
398 Cu privire la modificarea Regulamentului de admitere in exploatare a instalaţiilor electrice 07/02/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Nota informativă
Sinteza
397 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „SU-Canal” Comrat 03/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
396 Cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 790 din 13 octombrie 2022 01/02/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
395 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Gospodăria Comunală Rîșcani 31/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Solicitare actualizare tarif
394 Proiectul Hotărârii cu privire la implementarea unor cerințe privind integritatea și transparența pieței angro a gazelor naturale stabilite de Comitetul de Reglementare al Comunității Energetice 30/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
393 Proiectul Regulamentului privind Registrul participanților la piaţa angro a gazelor natural 24/01/2023 Proiect de hotărâre
Regulament Registrul participanților la piața angro
Sinteza recomandărilor
Analiza impactului
Notă informativă
392 Proiectul costurilor de bază pentru anul 2021 ale SA „Moldovagaz” necesare pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale 18/01/2023 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
391 Proiectul cheltuielilor de bază ale Î.M. „Rețele Termice Florești” pentru anul 2020 17/01/2023 Fişier
Cheltuieli de bază - Distribuție și furnizare
Cheltuieli de bază - Producere
390 Proiectul Hotărârii de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.168/2019 din 31.05.2019 16/01/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Tabel de sinteza
389 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M.D.P. ”Apă Canal” Sîngerei 16/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
Notă de argumentare
388 Privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 10/01/2023 Proiect de hotărâre
Analiza impact
Sinteza
Notă informativă
387 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 10/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
Nota de argumentare
386 Proiectul Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. ” Apă Canal din Basarabeasca” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
385 Proiectul Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. ” Aqua Basarabeasca” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
384 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale S.A.”Apă Canal Nisporeni” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Totalizator
383 Privind aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Calcul tarifelor
Notă de argumentare
382 Proiectul de hotărâre și calculul prețului reglementat de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central de energie electrică S.A.Energocom 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Calcul tarifelor
Notă de argumentare
381 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
380 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. „RED Nord” 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
379 Privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
378 Privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
377 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SA „Moldovagaz” 21/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
376 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Faitec-M” 21/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
375 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Proalfa Service” 21/12/2022 Proiect de hotărâre
Tarif pentru distribuție
Argumentarea aprobării în regim de urgență a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale
374 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Ialoveni-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
373 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Chișinău-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
372 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Florești-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
371 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Cimișlia-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
370 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Bălți-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
369 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Edineț-gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
368 Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Ungheni-gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costurile de bază
367 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Orhei-gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de baza
366 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Taraclia-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
365 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Ștefan Vodă-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
364 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Gagauz-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
363 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Cahul-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
362 Proiectul Cheltuielilor de bază ale Î.M. „Termotrans Taraclia” pentru anul 2023 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de baza
Argumentarea aprobării în regim de urgență a cheltuielilor de bază
361 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 443/2020 13/12/2022 Analiza impactului
Sinteza
Nota informativă
Proiect de hotărâre
360 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Metodolofiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 489/2019 din 20.12.2019 12/12/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
359 Proiectul de hotărâre privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul unu al anului 2023 09/12/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza
358 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 08/12/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
357 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 08/12/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
356 Solicitare de actualizare extraordinară a tarifelor și proiectul tarifelor actualizate determinate pentru ÎM ” Servcom Căinari” 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare actualizare tarif
Argumentare actualizare tarif
355 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Fisa de fundamentare
Notă de argumentare
354 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
353 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „SU-Canal” Comrat 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
352 Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „TERMOTRANS TARACLIA” 30/11/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
argumentarea privind aprobarea hotărârii în regim de urgență
351 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 29/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
350 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 29/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
349 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Servicii Comunale Florești” 28/11/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
348 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către SRL „Moldovatransgaz” 25/11/2022 Proiect de hotărâre
347 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către SRL „Vestmoldtransgaz” 25/11/2022 Proiect de hotărâre
346 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Iurceni Servicii” 14/11/2022 Proiect de hotărâre
Fișă de argumentare
Notă de argumentare
345 Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei pentru anul 2022 10/11/2022 Structura proiectului tarifului
Proiect de hotărâre
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
344 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2022 10/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
343 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord” pentru anul 2022 S.A. 10/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
342 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 a Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice 07/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect cheltuieli de bază activitatea de distribuție și furnizare energie termică
Proiect cheltuieli de bază activitatea de producere a energiei termice
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
341 Proiectul hotărârii privind separarea cheltuielilor de baza ale S.A. „Regia-Apa Canal Orhei” 07/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect de calcul
Notă de argumentare
340 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. ”Apă - Canal Ocnița” 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
339 Proiectul tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice de către S.A. ” Tracom” 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Structura tarifului
338 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
337 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
336 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 20/10/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
335 Privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă 19/10/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
334 Proiectul cheltuielilor de bază pentru 2022 ale IM Servicii Publice Cimișlia 13/10/2022 Proiect de hotărâre
Totalizare cheltuieli de bază
Notă de argumentare
333 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Servcom Căinari” 13/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
332 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal” Edineț 13/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
331 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 11/10/2022 Proiect de hotărâre
Proiect prețuri
Notă de argumentare
330 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 11/10/2022 Proiect de hotărâre
Proiect prețuri
Notă de argumentare
329 Proiectul privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către SA Comgaz-Plus 10/10/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
328 Proiectul privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către ÎM SC Glodeni 10/10/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
327 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Apă-Canal” Vulcănești 05/10/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
326 Proiectul prețului pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central S.A. „Energocom” 04/10/2022 Proiect de hotărâre
Calul preț Energocom
Notă de argumentare
325 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Servicii Comunal Locative Rezina 03/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de argumentare
Notă de argumentare
324 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Apă-Canal din Drochia 03/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de argumentare
Notă de argumentare
323 Privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal” Căușeni 28/09/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
322 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect de preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
321 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
320 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Antermo” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect de preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
319 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea tarifului la energia termică și la apa de adaos livrată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
318 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
317 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale Î.M.„SU-Canal” Comrat 22/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Proiectul de calcul
Solicitare suplimentară
316 Privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public 21/09/2022 Proiect de hotărâre
Calculul prețurilor reglementate de furnizare a gazelor naturale
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (26.09.2022)
315 Solicitarea Î.M. ”Regia Apa Șoldănești ” privind aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 20/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
314 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” 15/09/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă informativă
313 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355/2021 12/09/2022 Proiect de hotărâre
Sinteza obiecțiilor
Notă informativă
Analiza impactului
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (26.09.2022)
312 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale Î.M. „Aqua Basarabeasca” 12/09/2022 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază
311 Proiectul cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apă Canal din Basarabeasca” 12/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Totalizator
310 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 07/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
309 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apă Canal” Strășeni 29/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
308 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni 25/08/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
307 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Servicii Comunale Glodeni 24/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
306 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Servcom Căinari” 16/08/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
305 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 10/08/2022 Fișa de fundamentare
304 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Comunservice” Criuleni 05/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
303 Proiectul cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 05/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
302 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind rectificarea HANRE nr. 331 din 30 iulie 2021 01/08/2022 Proiect de hotărâre
301 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 de către S.A. „Moldovagaz” 01/08/2022 Proiect de hotărâre
Calculul prețurilor
300 Proiectul cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 26/07/2022 Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Proiect de hotărâre
299 Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 20/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
298 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎIS „Acva-Nord” 15/07/2022 Proiect de hotărâre
1. Notă de argumentare
297 Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A „Apă - Canal Leova” 14/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
296 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 de către S.A. „Moldovagaz” 14/07/2022 Proiect de hotărâre
Calculul de determinarea a prețurilor
295 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apă-Canal” Vulcănești 13/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
294 Proiectul cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 13/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
293 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. Direcția de Producție ”Apă-Canal” Anenii Noi 05/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
292 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Pro Mediu – Cocieri” 05/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
291 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 112/2019 04/07/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
290 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Iurceni Servicii” 30/06/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
289 Privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 24/06/2022 Proiect de hotărâre
Servicii auxiliare
288 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.I.S. „Acva-Nord” 22/06/2022 Proiect de hotărâre
1. Notă de argumentare
287 Privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2022 20/06/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
286 Proiectele Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază și Hotărârea cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ” Apă-Canal” din or. Vulcănești 17/06/2022 Proiect de hotărâre cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre auxiliare
Notă de argumentare
285 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. "Regia Apa Șoldănești” 17/06/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
284 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Comunservice” Criuleni 15/06/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
283 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2022 07/06/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
282 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 07/06/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
281 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 07/06/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
280 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. Direcția de Producție ”Apă Canal” Sîngerei” 02/06/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
279 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 02/06/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
278 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” Edineț 31/05/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
277 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” 31/05/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă informativă
276 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” 31/05/2022 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
275 Proiectul Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale 26/05/2022 Proiect de hotărâre
Proiect Regulament
Analiza impactului
Sinteza recomandărilor
Notă informativă
274 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. Direcția de Producție ”Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă 11/05/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă informativă
273 Cu privire la aprobarea costurilor de bază pentru anul 2021, pentru activitatea de distribuție al gazelor naturale prestate de către ÎCS „Nord Gaz -Sîngerei„ S.R.L” 27/04/2022 Proiect de hotărâre
Costurile de bază
272 Rezultatele examinării solicitării S.R.L. „Compania Doboș” aferente tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 27/04/2022 Proiect de hotărâre
Proiectul tarifelor
Notă de argumentare
271 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 22/04/2022 Proiect de hotărâre
Fisa de fundamentare
Notă de argumentare
270 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.R.L. „Glorin-Inginering” 20/04/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare