Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului Data publicării Documente aferente
429 Proiectul hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare Î.M. "Apă-Canal" din Ungheni 25/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
428 Privind modificarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 446/2021 22/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
427 Proiectul Hotărârii ANRE privind privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 535/2019 22/05/2023 Proiect de hotărâre
Analiza impactului
Model de calcul simplificat
Nota informativă
Sinteza obiectiilor
Documente de consultare
METODOLOGIE de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale
Rezumat consultări
426 Proiectul hotărârii privind aprobarea Metodei de determinare mărimii contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale 16/05/2023 Proiectul Metodei contribuții financiare traducere
Nota informativă
Analiza de impact
Proiect de hotărâre
Sinteza obiectiilor
425 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă-Canal” Telenești 15/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
424 Proiectul Hotărârii cu privire la emiterea avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Regia Apă Șoldănești” 12/05/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
423 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Pro Mediu Cocieri” 10/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
422 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către SA „Apă Canal Nisporeni” 04/05/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
421 Proiectul hotărîrii privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare S.A. "Apa-Canal Cahul" 04/05/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
420 ProiectulHotărârii de modificare Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotarârea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica nr.113/2019 25/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza
419 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SRL „Petcom-Lux” 20/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
418 Proiectul tarifului pentrut furnizarea serviciului public de alimentare cu apă ale SRL ”Petcom Lux” 20/04/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
417 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Apă-Canal” Strășeni 20/04/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
416 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2023 12/04/2023 Proiect de hotărâre
Proiect preț S.A. FEE Nord
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
415 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2023 12/04/2023 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
414 Proiectul hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. ”Apă Canal Nisporeni” 10/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Solicitare
413 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” 07/04/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
412 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Apă-Canal” Ungheni” 29/03/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
411 Proiectul Hotărârii cu privire la emiterea avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” 06/03/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
410 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” 06/03/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
409 Proiectul hotărârii privind aprobarea extinderii termenelor de aplicare pentru unele acte normative de reglementare aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 01/03/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Tabel de sinteză
408 Poiectul prețului la producerea energiei electrice și tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 27/02/2023 Proiect de hotărâre
Preț energie electrică produsă
Tarif energie termică
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
407 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de SRL „Rotalin Gaz Trading” 23/02/2023 Proiect de hotărâre
Tarif
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
406 Proiectul de ajustare a tarifelor fixe pentru producătorii care au obținut statutul de producător eligibil 23/02/2023 Proiect de hotărâre
Nota informativă
405 Proiectul tarifelor fixe și a preţurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile 23/02/2023 Proiect de hotărâre
Coeficienți tarife fixe 2023
Notă de argumentare
404 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Raportului privind punerea în aplicare a măsurilor provizorii de echilibrare de către Entitatea de echilibrare „Moldovatransgaz” 22/02/2023 Proiect de hotărâre
Raport măsuri provizorii
Sinteza
Nota informativă
403 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Apa - Canal Telenesti 20/02/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Fișa de fundamentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
402 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă ,de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat/prestat de către Î.M. ”Direcția de Producție Apă Canal Ștefan Vodă” 20/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
401 Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „TERMOTRANS TARACLIA” 15/02/2023 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
400 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M.”Pro Mediu Cociei” 14/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
399 Proiectul Hotărârii privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate, pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii de către S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” 08/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
4. Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
398 Cu privire la modificarea Regulamentului de admitere in exploatare a instalaţiilor electrice 07/02/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Nota informativă
Sinteza
397 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „SU-Canal” Comrat 03/02/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
396 Cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 790 din 13 octombrie 2022 01/02/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
395 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Gospodăria Comunală Rîșcani 31/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Solicitare actualizare tarif
394 Proiectul Hotărârii cu privire la implementarea unor cerințe privind integritatea și transparența pieței angro a gazelor naturale stabilite de Comitetul de Reglementare al Comunității Energetice 30/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă informativă
393 Proiectul Regulamentului privind Registrul participanților la piaţa angro a gazelor natural 24/01/2023 Proiect de hotărâre
Regulament Registrul participanților la piața angro
Sinteza recomandărilor
Analiza impactului
Notă informativă
392 Proiectul costurilor de bază pentru anul 2021 ale SA „Moldovagaz” necesare pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale 18/01/2023 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
391 Proiectul cheltuielilor de bază ale Î.M. „Rețele Termice Florești” pentru anul 2020 17/01/2023 Fişier
Cheltuieli de bază - Distribuție și furnizare
Cheltuieli de bază - Producere
390 Proiectul Hotărârii de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.168/2019 din 31.05.2019 16/01/2023 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Tabel de sinteza
389 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M.D.P. ”Apă Canal” Sîngerei 16/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
Notă de argumentare
388 Privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 10/01/2023 Proiect de hotărâre
Analiza impact
Sinteza
Notă informativă
387 Proiectul Hotărârii ANRE privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 10/01/2023 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Argumentarea emiterii hotărârii în regim de urgență
Nota de argumentare
386 Proiectul Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. ” Apă Canal din Basarabeasca” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
385 Proiectul Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. ” Aqua Basarabeasca” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
384 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale S.A.”Apă Canal Nisporeni” 09/01/2023 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Totalizator
383 Privind aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Calcul tarifelor
Notă de argumentare
382 Proiectul de hotărâre și calculul prețului reglementat de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central de energie electrică S.A.Energocom 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Calcul tarifelor
Notă de argumentare
381 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
380 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. „RED Nord” 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
379 Privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
378 Privind aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 05/01/2023 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
377 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SA „Moldovagaz” 21/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
376 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Faitec-M” 21/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
375 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Proalfa Service” 21/12/2022 Proiect de hotărâre
Tarif pentru distribuție
Argumentarea aprobării în regim de urgență a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale
374 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Ialoveni-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
373 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Chișinău-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
372 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Florești-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
371 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Cimișlia-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
370 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL "Bălți-gaz" 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
369 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Edineț-gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
368 Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Ungheni-gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costurile de bază
367 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Orhei-gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de baza
366 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Taraclia-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
365 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Ștefan Vodă-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
364 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Gagauz-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
363 Proiectul Costurilor de bază pentru anul 2021 ale SRL „Cahul-Gaz” 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de bază
362 Proiectul Cheltuielilor de bază ale Î.M. „Termotrans Taraclia” pentru anul 2023 16/12/2022 Proiect de hotărâre
Costuri de baza
Argumentarea aprobării în regim de urgență a cheltuielilor de bază
361 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 443/2020 13/12/2022 Analiza impactului
Sinteza
Nota informativă
Proiect de hotărâre
360 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Metodolofiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 489/2019 din 20.12.2019 12/12/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
359 Proiectul de hotărâre privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul unu al anului 2023 09/12/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza
358 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 08/12/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
357 Solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, înaintată de furnizorul S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” 08/12/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
356 Solicitare de actualizare extraordinară a tarifelor și proiectul tarifelor actualizate determinate pentru ÎM ” Servcom Căinari” 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare actualizare tarif
Argumentare actualizare tarif
355 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Fisa de fundamentare
Notă de argumentare
354 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Servicii Publice Cimișlia” 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
353 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „SU-Canal” Comrat 01/12/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
352 Proiectul tarifului la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „TERMOTRANS TARACLIA” 30/11/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
argumentarea privind aprobarea hotărârii în regim de urgență
351 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 29/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
350 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 29/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
Notă de argumentare
349 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. „Servicii Comunale Florești” 28/11/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
348 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către SRL „Moldovatransgaz” 25/11/2022 Proiect de hotărâre
347 Proiectul tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către SRL „Vestmoldtransgaz” 25/11/2022 Proiect de hotărâre
346 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Iurceni Servicii” 14/11/2022 Proiect de hotărâre
Fișă de argumentare
Notă de argumentare
345 Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei pentru anul 2022 10/11/2022 Structura proiectului tarifului
Proiect de hotărâre
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
344 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2022 10/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
343 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord” pentru anul 2022 S.A. 10/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
342 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 a Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice 07/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect cheltuieli de bază activitatea de distribuție și furnizare energie termică
Proiect cheltuieli de bază activitatea de producere a energiei termice
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
341 Proiectul hotărârii privind separarea cheltuielilor de baza ale S.A. „Regia-Apa Canal Orhei” 07/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect de calcul
Notă de argumentare
340 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. ”Apă - Canal Ocnița” 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
339 Proiectul tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice de către S.A. ” Tracom” 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Structura tarifului
338 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
337 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 03/11/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
Notă de argumentare
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență
336 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 20/10/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
335 Privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă 19/10/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
334 Proiectul cheltuielilor de bază pentru 2022 ale IM Servicii Publice Cimișlia 13/10/2022 Proiect de hotărâre
Totalizare cheltuieli de bază
Notă de argumentare
333 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Servcom Căinari” 13/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
332 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Apă-Canal” Edineț 13/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
331 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 11/10/2022 Proiect de hotărâre
Proiect prețuri
Notă de argumentare
330 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 11/10/2022 Proiect de hotărâre
Proiect prețuri
Notă de argumentare
329 Proiectul privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către SA Comgaz-Plus 10/10/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
328 Proiectul privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către ÎM SC Glodeni 10/10/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
327 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. ”Apă-Canal” Vulcănești 05/10/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
326 Proiectul prețului pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central S.A. „Energocom” 04/10/2022 Proiect de hotărâre
Calul preț Energocom
Notă de argumentare
325 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Servicii Comunal Locative Rezina 03/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de argumentare
Notă de argumentare
324 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către IM Apă-Canal din Drochia 03/10/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de argumentare
Notă de argumentare
323 Privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal” Căușeni 28/09/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
322 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect de preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
321 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
320 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Antermo” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect de preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
319 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea tarifului la energia termică și la apa de adaos livrată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
318 Proiectul Hotărârii CA al ANRE privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 27/09/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preț
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (28.09.2022)
317 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale Î.M.„SU-Canal” Comrat 22/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Proiectul de calcul
Solicitare suplimentară
316 Privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public 21/09/2022 Proiect de hotărâre
Calculul prețurilor reglementate de furnizare a gazelor naturale
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (26.09.2022)
315 Solicitarea Î.M. ”Regia Apa Șoldănești ” privind aprobarea tarifelor aferent serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 20/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Solicitare
314 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Gospodăria Comunală Rîșcani” 15/09/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă informativă
313 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355/2021 12/09/2022 Proiect de hotărâre
Sinteza obiecțiilor
Notă informativă
Analiza impactului
Argumentarea emiterei hotărârii în regim de urgență (26.09.2022)
312 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale Î.M. „Aqua Basarabeasca” 12/09/2022 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază
311 Proiectul cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apă Canal din Basarabeasca” 12/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Totalizator
310 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 07/09/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
309 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apă Canal” Strășeni 29/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
308 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni 25/08/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
307 Proiectul tarifelor aferent furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Servicii Comunale Glodeni 24/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
306 Proiectul Hotărârii cu privire la avizarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Servcom Căinari” 16/08/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
305 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 10/08/2022 Fișa de fundamentare
304 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Comunservice” Criuleni 05/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
303 Proiectul cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „ Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 05/08/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
302 Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE privind rectificarea HANRE nr. 331 din 30 iulie 2021 01/08/2022 Proiect de hotărâre
301 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 de către S.A. „Moldovagaz” 01/08/2022 Proiect de hotărâre
Calculul prețurilor
300 Proiectul cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” 26/07/2022 Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
Proiect de hotărâre
299 Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” 20/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
298 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎIS „Acva-Nord” 15/07/2022 Proiect de hotărâre
1. Notă de argumentare
297 Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A „Apă - Canal Leova” 14/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
296 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 de către S.A. „Moldovagaz” 14/07/2022 Proiect de hotărâre
Calculul de determinarea a prețurilor
295 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Apă-Canal” Vulcănești 13/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
294 Proiectul cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 13/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
293 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. Direcția de Producție ”Apă-Canal” Anenii Noi 05/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
292 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. ”Pro Mediu – Cocieri” 05/07/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
291 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 112/2019 04/07/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
290 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Iurceni Servicii” 30/06/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
289 Privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 24/06/2022 Proiect de hotărâre
Servicii auxiliare
288 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.I.S. „Acva-Nord” 22/06/2022 Proiect de hotărâre
1. Notă de argumentare
287 Privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2022 20/06/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
286 Proiectele Hotărârii privind aprobarea cheltuielilor de bază și Hotărârea cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ” Apă-Canal” din or. Vulcănești 17/06/2022 Proiect de hotărâre cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre auxiliare
Notă de argumentare
285 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. "Regia Apa Șoldănești” 17/06/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
284 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Comunservice” Criuleni 15/06/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
283 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2022 07/06/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarif
282 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 07/06/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
281 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 07/06/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
280 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale Î.M. Direcția de Producție ”Apă Canal” Sîngerei” 02/06/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
279 Proiectul tarifelor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ale S.A. ”Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 02/06/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă de argumentare
278 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” Edineț 31/05/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
277 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” 31/05/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă informativă
276 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” 31/05/2022 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
275 Proiectul Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale 26/05/2022 Proiect de hotărâre
Proiect Regulament
Analiza impactului
Sinteza recomandărilor
Notă informativă
274 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. Direcția de Producție ”Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă 11/05/2022 Proiect de hotărâre
Fișa de fundamentare
Notă informativă
273 Cu privire la aprobarea costurilor de bază pentru anul 2021, pentru activitatea de distribuție al gazelor naturale prestate de către ÎCS „Nord Gaz -Sîngerei„ S.R.L” 27/04/2022 Proiect de hotărâre
Costurile de bază
272 Rezultatele examinării solicitării S.R.L. „Compania Doboș” aferente tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 27/04/2022 Proiect de hotărâre
Proiectul tarifelor
Notă de argumentare
271 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Cahul” 22/04/2022 Proiect de hotărâre
Fisa de fundamentare
Notă de argumentare
270 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.R.L. „Glorin-Inginering” 20/04/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
269 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. ”Servicii Comunale Florești” 11/04/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
268 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ”Apă-Canal Ocnița” 11/04/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
267 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” Vulcănești 05/04/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
266 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturale, operată de SRL „BRM East Energy” 04/04/2022 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza
265 Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 01/04/2022 Proiect de hotărâre
Anexă
Notă de argumentare
Solicitare
264 Proiectul Hotărârii privind aprobarea cuantumurile cheltuielilor de bază pentru Î.M. ,,Servicii Comunale Glodeni” 01/04/2022 Proiect de hotărâre
Calculul
Notă de argumentare
263 Proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 17 din 21 ianuarie 2022 24/03/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare
262 Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice 24/03/2022 Proiect de hotărâre
Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice
Минимальные правила эксплуатации электростанций и электросетей
Tabel de sinteză
AIR
Notă informativă
261 Proiectul Cheltuielilor de bază pentru anul 2020 aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către IM ,,Antermo" 23/03/2022 Proiect de hotărâre
Cheltuielile de bază pentru anul 2020 aferente activității de distribuție
Cheltuielile de bază pentru anul 2020 aferente activității de producere
Notă de argumentare
260 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021, ale SRL ” Petcom- Lux” 14/03/2022 Proiect de hotărâre
259 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. DP ”Apă-Canal” Anenii Noi 14/03/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
258 „Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2022” 11/03/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
257 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către S.A. ,,RED Nord” pentru anul 2022 11/03/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
256 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 11/03/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
255 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 11/03/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
254 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” 11/03/2022 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază
253 Privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 09/03/2022 Proiect de hotărâre
252 Privind aprobarea Procedurii simplificate de licitație pentru procurarea energiei electrice 09/03/2022 Proiect de hotărâre
251 Proiectul tarifelor de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L „Moldovatransgaz” 09/03/2022 Proiect de hotărâre
Anexă
250 Proiectul Cheltuielilor de bază ale Î.M. „Servcom Căinari” 03/03/2022 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază
249 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Regia Apă Șoldănești” 01/03/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare
248 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 28/02/2022 Proiect de hotărâre
Solicitare
247 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021, ale Î.M. ”Comunservicii” Criuleni 21/02/2022 Cheltuieli de bază
246 Proiectul tarifelor fixe și a preţurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile 18/02/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
245 Proiectul de ajustare a tarifelor fixe pentru producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în anul 2020 17/02/2022 Proiect de hotărâre
244 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2022 ale SRL „Izvor Cristalin” 16/02/2022 Cheltuieli de bază
243 Proiectul tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ”Gospodăria Comunală Rîșcani” 15/02/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
242 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2022 10/02/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
241 Proiectul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei prestat de către S.A. ,,RED Nord” pentru anul 2022 10/02/2022 Proiect de hotărâre
Proiect tarife
240 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. ,,Premier Energy” S.R.L. pentru anul 2022 10/02/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
239 Proiectul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2022 10/02/2022 Proiect de hotărâre
Proiect preturi
238 Proiectul Hotărârii ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și modificarea unor acte normative aprobate de ANRE 09/02/2022 Proiect de hotărâre
Regulament
Notă informativă
AIR
Sinteza
237 Privind aprobarea cotelor maxime ce pot fi atribuite câștigătorilor licitațiilor pentru procurarea energiei electrice organizate de furnizorii serviciului universal și furnizorii de ultimă opțiune 07/02/2022 Proiect de hotărâre
236 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”, pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Proiectul prețurilor
Anexă
Notă de argumentare
235 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către S.A. „Termoelectrica” pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului prețului
Structura proiectului tarifului
Notă de argumentare
234 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către S.A. „CET-Nord” pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului preţului
Structura proiectului tarifului
233 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți”, pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
232 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către S.A. „Comgaz-Plus”, pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
231 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
230 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”, pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
229 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”, pentru anul 2022 28/01/2022 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului
228 Proiectul prețului pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central 28/01/2022 Proiect de hotărâre
227 Privind modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin HCA nr. 180/2016 din 10.06.2016 11/01/2022 Proiect de hotărâre
AIR
Notă informativă
Sinteza
226 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești 11/01/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Calculul
225 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021, ale Î.M. ”Iurceni Servicii” 11/01/2022 Proiect de hotărâre
224 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021, ale Î.M. ”Gospodăria Comunală Rîșcani” 11/01/2022 Proiect de hotărâre
223 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Apă-Canal” din or. Vulcănești 11/01/2022 Proiect de hotărâre
Calculul
Nota de argumentare
222 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 04/01/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
221 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Pro Mediu–Cocieri” 04/01/2022 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
220 Proiectul tarifelor de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L „Moldovatransgaz” 30/12/2021 Proiect de hotărâre
Tarifele de tipul intrare-ieșire
219 Proiectul hotărârii cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul cheltuielilor de bază pentru Î.M. D.P. „Apă-Canal” Sîngerei 24/12/2021 Proiect de hotărâre
Calculul cheltuieli de bază
Notă de argumentare
218 Privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” 23/12/2021 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor
217 Cu privire impunerea obligației de serviciu public SRL „Imas Conmpany” 21/12/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
216 Privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul unu al anului 2022 20/12/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
215 Proiectul Hotărârii ANRE privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 17/12/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
Sinteza
214 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 16/12/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
213 Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” 15/12/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022
Anexă la proiect
Notă de argumentare
212 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 14/12/2021 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor
211 Proiectul prețului pentru energia electrică furnizată de către furnizorul central 13/12/2021 Proiect preț Energocom
Proiect de hotărâre
210 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către S.A. „Termoelectrica” 13/12/2021 Proiect de hotărâre
Structura proiectului prețului pentru energia electrică
Structura proiectului tarifului pentru energia termică
209 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către S.A. „CET-Nord 13/12/2021 Proiect de hotărâre
Structura proiectului preţului la energia electrică
Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată
208 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău 13/12/2021 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului pentru energia termică și la apa de adaos livrată consumatorilor
207 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către Î.M a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 13/12/2021 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor
206 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumătorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 13/12/2021 Proiect de hotărâre
Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor
205 Proiectul Hotărârii cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 10/12/2021 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
Fisa de fundamentare tarif
204 1) Proiectul Hotărârii ANRE pentru modificarea Clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, aprobate prin Hotărârea Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 252/2019 din 05 iulie 2019 09/12/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Sinteza
203 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.423/2019 din 22.11.2019 08/12/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
Sinteza
202 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal Măgdăcești” 07/12/2021 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
201 Proiectul Hotărârii cu privire la emiterea Avizului privind cuantumul cheltuielilor de bază pentru Î.M. D.P. „Apă-Canal” Anenii Noi 02/12/2021 Proiect de hotărâre
200 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 02/12/2021 Proiect de hotărâre
Tarifele
Notă de argumentare
199 Proiectul cheltuielilor de bază, pentru anul 2021, ale Î.M. ”Gospodăria Comunal Locativă Briceni” 01/12/2021 Proiect de hotărâre
198 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” Edineț 30/11/2021 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
197 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale S.R.L. „Glorin Inginering” 30/11/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Cheltuielile de bază
196 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. „Regia Apa Șoldănești” 26/11/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
Fisa de fundamentare
195 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Direcția de Producție Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă 26/11/2021 Proiect de hotărâre
Cheltuieli de bază
Notă de argumentare
194 Solicitarea S.A. „Energocom” privind aprobarea prețului reglementat de furnizare a energiei electrice 19/11/2021 Solicitare
193 Proiectul Hotărârii ANRE privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de Furnizorul Central” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
192 Ajustarea extraordinară a prețului la energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Proiect structura prețului energiei electrice
Proiect structura tarifului pentru energia termică
191 Ajustarea extraordinară a prețului la energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Structura preţului la energia electrică
Structura tarifului pentru energia termică
190 Ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică
189 Ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Structura tarifului pentru energia termică livrată
188 Ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Structura tarifului pentru energia termică
187 Ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Structura tarifului pentru energia termică
186 Ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 19/11/2021 Proiect de hotărâre
Structura tarifului pentru energia termică livrată
185 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” din Drochia 12/11/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
184 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale S.A. ”Servicii Comunale Florești„ 11/11/2021 Proiect de hotărârea
183 Solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2021 08/11/2021 Solicitare
182 Proiectul cheltuielilor de bază pentru anul 2021 ale Î.M. „Apă-Canal Ocnița” 05/11/2021 Proiect de hotărâre
181 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Apă-Canal” Strășeni 05/11/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
180 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. ”Servicii Comunale Glodeni” 01/11/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
179 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași” 26/10/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
178 Proiectul privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 25/10/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
AIR
Sinteza
177 Proiectul de modificare a Hotărârii ANRE nr.534/2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale și a Hotărârii CA nr.283/2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice 21/10/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
Proiect de hotărâre_22.10.2021
176 Privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice 18/10/2021 Proiect de hotărâre
Regulament
AIR
Notă informativă
Sinteza
175 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice 18/10/2021 Proiect de hotărâre
Regulament
AIR
Notă informativă
Sinteza
174 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM „Servicii Comunal-Locative Rezina” 18/10/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
173 Privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere 07/10/2021 Proiectul metodologiei
AIR
Notă informativă
Sinteza
172 Privind aprobarea tarifelor de tipul intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „VESTMOLDTRANSGAZ” 07/10/2021 Proiectul tarifului
Proiect de hotărâre
171 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor 17/09/2021 Regulament
Sinteză
Notă informativă
170 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat 14/09/2021 Regulamentul
Sinteza
Proiectul Hotărârei
Nota informativa
169 Rezultatele examinării solicitării S.R.L. „Candelux-Com” aferente tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare 10/09/2021 Proiect de hotărâre
Proiectul tarifelor
Notă de argumentare
168 Privind impunerea obligației de serviciu public de furnizare de ultimă opțiune a gazelor naturale 10/09/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
167 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de furnizare al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE” 08/09/2021 Costurile de bază
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
166 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „PROALFA-SERVICE” 08/09/2021 Costurile de bază
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
165 Privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 254 din 14.06.2021 26/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă informativă
164 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „AQUA Basarabeasca” 25/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
163 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Termo” din or. Ceadîr-Lunga 24/08/2021 Notă de argumentare
Proiect de hotărâre
162 Proiectul costurilor de bază, pentru anul 2021, aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 23/08/2021 Costuri 2021
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
161 Proiectul tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale prestat de către S.R.L „COMPANIA-DOBOȘ” 23/08/2021 Tarife
Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
160 Proiectul privind modificarea Hotărârii ANRE nr. 256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice 19/08/2021 Proiect de hotărâre
159 Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 51/2020 din 28 februarie 2020 privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 18/08/2021 Proiect de hotărâre
Notă de argumentare
158 Proiectul tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” 18/08/2021 Proiect de hotărâre
Nota de argumentare
157 Privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 11/08/2021 proiect de hotărâre
Proiect tarife
156 Rezultatele examinării solicitării S.A .„CET-Nord” cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice 09/08/2021 Proiect de hotărâre
Cheltuielile de baza aferente activitatii de distributie
Cheltuielile de baza aferente activitatii de producere
Nota de argumentare
155 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 02/08/2021 Proiectul metodologiei
Analiza impactului
Notă informativă
Proiect de hotărâre
Sinteza
154 Proiectul Hotărârii privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M.”Apă Canal Drochia” 02/08/2021 Proiect cheltuieli de bază
153 Proiectul tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative Rezina” 28/07/2021 Proiect tarife
152 Proiectul de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil nr. 251/2019 din 05.07.2019 22/07/2021 Proiect de hotărâre
Notă inf