Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie termică

Termene și Taxa pentru licență

Taxa pentru eliberarea licenţei este de 3250 de lei (art. 1210 alin. (1) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător);

 

Sumele taxelor pentru eliberarea/reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se varsă la bugetul de stat, cu excepţia cazurilor în care legea care reglementează genul de activitate licenţiat respectiv nu stabileşte altfel (art. 1210 alin. (6) din Legea nr. 160/22.07.2011);

 

Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei – de 585 de lei (art. 1210 alin. (5) din Legea nr. 160/22.07.2011).

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat