Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energie electrică

Energie electricăTarifele/prețurile reglementate ale titularilor de licență din sectorul electroenergetic
Nr. do Titularul de licență   Tarif/Preț reglementat bani/kWh (fără TVA) Hotărârea ANRE Link
1 Î.S. ,,Moldelectrica”   20,1 Hot. ANRE nr. 1004 din 30.12.2022 (M.O. nr. 460-462/1508 din 31.12.2022) HANRE1004/2022 (legis.md)
2 S.A. ,,Energocom”   361 Hot. ANRE nr. 422 din 05.07.2023 (M.O. nr. 231-233 din 07.07.2023) HANRE422/2023 (legis.md)
3 Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. tensiune înaltă 2 Hot. ANRE nr. 423 din 05.07.2023 (M.O. nr. 231-233 din 07.07.2023) HANRE423/2023 (legis.md)
tensiune medie 19
tensiune joasă 62
4 S.A. „RED Nord” tensiune medie 24 Hot. ANRE nr. 1007 din 30.12.2022 (M.O. nr. 460-462/1511 din 31.12.2022) HANRE1007/2022 (legis.md)
tensiune joasă 114
5 Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. intrare RT 149 Hot. ANRE nr. 676 din 10.11.2023 (M.O. nr. 426-429 din 14.11.2023) HANRE676/2023 (legis.md)
ieșire RT 169
tensiune înaltă 171
tensiune medie 190
tensiune joasă 239
6 S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” intrare RT 153 Hot. ANRE nr. 677 din 10.11.2023 (M.O. nr. 426-429 din 14.11.2023) HANRE677/2023 (legis.md)
ieșire RT 173
tensiune medie 197
tensiune joasă 288