Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie electrică

Energie electrică 

Tarifele/Prețurile reglementate în vigoare ale titularilor de licență din sectorul electroenergetic, 2019
Nr. d/o Titularul de licență   Tarif/Preț reglementat bani/kWh Hotărârea ANRE
1 Î.S. ,,Moldelectrica”   14,5 Hot. ANRE nr. 152/2015 din 17.07.2015 (M.O. nr. 197-205/1343 din 31.07.2015)
2 Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. t. înaltă 12 Hot. ANRE nr. 322/2019 din 16.08.2019 (M.O. nr. 261-268/1427 din 23.08.2019)
t.medie 26
t. joasă 62
3 S.A. „RED Nord” t. înaltă - Hot. ANRE nr. 323/2019 din 16.08.2019 (M.O. nr. 261-268/1428 din 23.08.2019)
t.medie 27
t. joasă 85
4 Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. intrare RT 112 Hot. ANRE nr. 322/2019 din 16.08.2019 (M.O. nr. 261-268/1427 din 23.08.2019)
ieșire RT 126
t. înaltă 138
t.medie 153
t. joasă 189
5 S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” intrare RT 120 Hot. ANRE nr. 323/2019 din 16.08.2019 (M.O. nr. 261-268/1428 din 23.08.2019)
ieșire RT 135
t. înaltă -
t.medie 163
t. joasă 223