Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Tarife în vigoare

Gaze naturale

Energie termică

Alimentare cu apă și canalizare

Energie electrică

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare - gaze naturale

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare- alimentare cu apă și canalizare

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare -energie electrică