Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția tarife și analize

Secția tarife și analizeSecția tarife și analize elaborează proiectele de tarife pentru activitățile de monopol natural din sectorul electroenergetic, al surselor de energie regenerabilă și la serviciile auxiliare, în conformitate cu actele normative în vigoare, cu strategiile naționale energetice, asigură urmărirea aplicării metodologiilor de stabilire a prețurilor și a tarifelor pentru activitățile de monopol natural din sectorul reglementat, asigură supravegherea corectitudinii repartizării consumurilor și cheltuielilor între activitățile reglementate și alte activități, efectuează analiza principalilor indici economico-financiari și ai eficienței activității întreprinderilor din sectorul electroenergetic.