Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția reglementări

Secția reglementăriSecția reglementări elaborează, în conformitate cu actele legislative și normative în domeniul energiei electrice și regenerabile, proiecte de acte normative de reglementare, propuneri de modificare a legislației și avize la proiectele de acte normative, acordă asistență metodologică întreprinderilor electroenergetice, consumatorilor finali și părților interesate în procesul aplicării actelor normative de reglementare aprobate de Agenție.