Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului Genul consultării Data publicării Documente aferente Termen limită
79 Rezultatele examinării solicitării S.A.„Moldovagaz” privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale 07/10/2020 Proiectul prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
Proiectul desfășurat a prețului la gazele naturale furnizate pentru anul 2020
78 Proiectului Hotărârii ANRE pentru modificarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 94/2019 din 04.04.2019 01/10/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
AIR
Sinteză
77 Cu privire la avizarea tarifelor ÎMDP ”Apă-Canal Sîngerei„ 28/09/2020 Proiect hotărâre
Fișa de fundamentare
76 Proiectele tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 24/09/2020 Servicii Auxiliare
75 Proiectul Hotărârii CA pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 112/2019 din 19.04.2019 15/09/2020 AIR
Notă informativă
Proiect modificare RR
Sinteză
74 Proiectul Hotărârii CA pentru modificarea Regulamentului privind schimbarea furnizorului de gaze naturale. 14/09/2020 Analiza de impact
Hotărâre
Nota informativa
Proiect RSF
Sinteza
73 Proiectul Hotărârii ANRE privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 07/09/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
72 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru operatorul Î.M. „Servicii Comunal – Locative Rezina” 03/09/2020 Solicitare
Proiect hotărâre
71 Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază pentru anul 2020 al Î.M „Apă-Canal” Ungheni 20/08/2020 Cheltuieli de bază
Proiect hotărâre
70 Proiectul hotărârii și rezultatele examinării cererii privind avizarea tarifelor depusă de către ÎM ”Pro-Mediu-Cocieri” 30/07/2020 Fișa de fundamentare
Proiect hotărâre
69 Cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice 24/07/2020 AIR
Nota informativă
Sinteză
Regulile pietei energiei electrice
Proiect hotărâre
68 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. „RED Nord” și S.A. „FEE Nord” 24/07/2020 Proiect tarif
Proiect hotărâre
67 Proiectele tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A și Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. 24/07/2020 Proiect tarif
Proiect hotărâre
66 Cu privire la avizarea cheltuielilor de bază pentru ÎM DP „Apă-Canal” Telenești 23/07/2020 Calcul
Proiect hotărâre
65 Solicitarea S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” privind examinarea și aprobarea cheltuielilor de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 07/07/2020 Solicitare
64 Privind avizarea tarifelor la serviciul public furnizat de Î.M. „Apă-Canal Cantemir” 25/06/2020 Proiect hotărâre
Fișa de fundamentare
63 Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Edineț” 16/06/2020 Proiect hotărâre
62 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Regie Apă-Canal Orhei” 05/06/2020 Calculul cheltuielilor
Proiect Hotărâre
61 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. Regie „Apă-Canal Bălți” 02/06/2020 Proiect Hotărârea
Cheltuieli de bază
60 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. Regie „Apă-Canal Leova” 02/06/2020 Proiect Hotărâre
Cheltuieli de bază
59 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă – Canal Căușeni” 12/05/2020 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect hotărâre
58 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina 12/05/2020 Calculul cheltuielilor de bază
Proiect hotărâre
57 Proiectul Hotărârii ANRE pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019 din 22 noiembrie 2019 11/05/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
Sinteza
56 Proiectul Hotărârii ANRE pentru Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică 11/05/2020 AIR
Proiect hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
55 Proiectul Hotărârii ANRE privind prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 23/04/2020 Notă informativă
Proiect Hotărâre
54 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” 02/03/2020 Proiectul Hotărârii
Proiectul prețului la energia electrică produsă
Proiectul tarifului la energia termică livrată
53 Privind aprobarea Ghidului consumatorului 21/02/2020 Ghidul consumatorului
Hotărâre
52 Privind interpretarea unor sintagme din pct. 1 al Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale 21/02/2020 Proiect hotărâre
Notă informativă
51 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î. M. „GCL Călărați” 20/02/2020 Cheltuieli de bază
Proiect de hotărâre
50 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î. M. „AQUA Basarabeasca” 20/02/2020 Fisa de fundamentare
Proiect hotărâre
49 Proiectul tarifelor fixe și a prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține statut de producător eligibil în anul 2020 05/02/2020 Proiect hotărâre
Prețuri plafon
48 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „ Apă-Canal Cantemir” 16/01/2020 Cheltuieli de bază
Proiect Hotărâre
47 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău 14/01/2020 Proiectul Hotărârii
Proiectul tarifului
46 Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale 20/12/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
Proiect Metodologie
Sinteză
45 Privind cheltuielile de bază ale operatorului sistemului de transport Î.S. ,,Moldelectrica” pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice 20/12/2019 Proiect Hotărâre
Valorile costurilor
44 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz” 20/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
43 Modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016 20/12/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
42 Modificarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 283/2016 din 15.11.2016 20/12/2019 AIR
Notă informativă
Proiect
Tabel de sinteză
41 Proiectul Regulilor pieței gazelor naturale 20/12/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Proiect RP4
Sinteză
40 Proiectul privind impunerea obligației de serviciu public 13/12/2019 Obligații
Anexă
Sinteză
Proiect Hotărâre
39 Privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate 13/12/2019 Proiect Metodologie
Sinteza recomandarilor
AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
38 Privind modificarea Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 13/12/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Metodologia
Notă informativă
Sinteza recomandărilor
37 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A „Apă-Termo” 12/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
36 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A „Servicii Comunale Florești” 12/12/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
35 Privind avizarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Pro Mediu - Cocieri” 12/12/2019 Proiect cheltuieli de bază
Proiect Hotărâre
34 Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„CET-Nord pentru anul 2019 12/12/2019 Proiectul tarifului pentru energia termică livrată
Proiectul prețului la energia electrică produsă
Proiect Hotărâre
33 Privind aprobarea Codului rețelelor electrice 15/11/2019 AIR
Codul rețelelor
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
Tabel de concordanță
32 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic 15/11/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
Tabel de concordanță
31 Proiectul Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor 15/11/2019 AIR
Hotărâre
Notă informativă
PROIECT Regulament
Tabel de sinteză
Tabel de concordanță
30 Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale 15/11/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Proiect Codul rețelelor
Sinteză
Tabel de concordanță
29 Proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale 15/11/2019 AIR
Proiect Hotărâre
Notă informativă
Proiect Regulament
Tabel de sinteză
28 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
27 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
26 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
25 Cu privire la aprobarea tarifului pentru anul 2019 aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
24 Examinarea aprobarea tarifelor pentru prestarea/furnizarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Nisporeni” 15/11/2019 Proiect tarif
Proiect Hotărâre
Proiect tarif - modificat
Proiect Hotărâre - modificat
23 Privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” 24/10/2019 Hotărâre
22 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către I.M.D.P. "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă 24/10/2019 Proiect
Hotărâre
21 Privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești" 24/10/2019 Proiect
Hotărâre
20 Proiectul Normelor minime de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici 24/10/2019 Hotărâre
Proiect
Notă informativă
Sinteză
19 Proiectul Normelor minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice 24/10/2019 Hotărâre
Proiect
Notă informativă
Sinteză
18 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice 02/10/2019 AIR
HC MOP
Notă informativă
Metodologie
Sinteză
17 Proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat 19/09/2019 Hotărâre
Regulament
Notă informativă
Sinteză
16 Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
15 Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Regulament
Sinteză
14 Proiectul Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Caiet de sarcini
Hotarâre
Notă informativă
Sinteză
13 Proiectul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
Regulament-cadru
12 Proiectul Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 16/09/2019 Contract-cadru
Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
11 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru activitățile de distribuție a gazelor naturale prestate de către operatorii sistemelor de distribuție și pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prestată de S.A. „Moldovagaz” 09/08/2019 Proiect
Proiect
Proiect costuri
Proiect costuri Moldovagaz
10 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
9 Proiectul tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" 09/08/2019 Hotărâre
Proiect
8 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” 09/08/2019 Proiect
Proiect Hotărâre
7 Proiectul prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică 09/08/2019 Hotarâre
Notă informativă
6 Proiectul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” 08/08/2019 Proiecte calcul tarife
Proiect hotarare
5 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice 08/08/2019 Notă informativă
Proiect Hotărâre
Proiect Metodologiei
Sinteza metodologie
4 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” 31/07/2019 Costuri de bază
Notă informativă
Proiect Hotărâre
3 Proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 22/07/2019 Hotărâre
Notă informativă
Sinteză
2 Clauzele obligatorii ale contractului de achizitionare a energiei electrice produse din SRE 28/06/2019 Clauze SER
HC PPA
Nota informativa
Sinteza proiect PPA
1 Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil 28/06/2019 AIR
Hotarirea CA
Nota informativa
Proiect regulament
Sinteza recomandarilor