Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

În atenția beneficiarilor centralelor electrice amenajate pe acoperișuri

22 septembrie 2023 • Vizualizari: 956

În atenția beneficiarilor centralelor electrice amenajate pe acoperișuri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează solicitanții actelor de corespundere emise drept urmare a examinării centralelor electrice noi, că amplasarea surselor de energie regenerabilă pe acoperișurile cu învelitori combustibili este interzisă.

 

Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022, interzic amplasarea surselor de energie regenerabilă pe acoperișurile din elemente constructive executate din materiale combustibile (C1-C4) și hidroizolante cu materiale cu clasa de combustibilitate (C1-C4) ce pot propaga incendiul de pe învelitoarea acoperișului pe elementele portante ale acestora, indiferent de gradul de rezistență la foc a clădirii.

 

De notat că, în conformitate cu pct. 74 din Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, este permisă amplasarea surselor de energie regenerabilă pe acoperișuri executate din elemente constructive nepericuloase la incendiu (KO) (planșee monolite, planșee prefabricate ș.a.), hidroizolate cu materiale combustibile din mastic bituminos, carton asfaltat, pastă hidroizolantă, membrană lichidă, bandă bituminoasă, rășină bituminoasă, precum și asupra celor din foi de ardezie, țiglă metalică montate pe elemente constructive cu clase de pericol de incendiu K1-K3.

 

Astfel, ANRE, în calitate de organ al supravegherii energetice de stat, atenționează electricienii autorizați, proiectanții centralelor electrice și beneficiarii finali despre necesitatea respectării prevederilor actelor normative menționate în scopul exploatării în condiții de securitate și inofensive a instalațiilor electrice.

 

În același timp, conform prevederilor pct. 4 al Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 475 din 29.10.2021, la executarea instalațiilor/centralelor electrice se respectă cerințele stabilite de:
Legea cu privire la energia electrică;
Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor;
Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285/1996;
NCM A.07.02 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții”.