Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consiliul de administrație al ANRE s-a întrunit în ultima ședință publică din acest an

27 decembrie 2019 • Vizualizari: 1739

Consiliul de administrație al ANRE s-a întrunit în ultima ședință publică din acest an

Astăzi, 27 decembrie 2019, Consiliul de administrație al ANRE a adoptat, în ședință publică, un set de acte normative și hotărâri.

 

Au fost aprobate Regulile pieței gazelor naturale, care reglementează termenii şi condiţiile de organizare și funcționare a pieței gazelor naturale, precum şi drepturile şi obligațiile participanților la piața gazelor naturale, asigurând un cadru modern de funcționare a pieței gazelor naturale din Republica Moldova, prin reglementarea condițiilor în baza cărora vor avea loc tranzacțiile de vânzare-cumpărare pe piața angro și cu amănuntul a gazelor naturale și a serviciilor de sistem.

 

Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de transport al gazelor naturale are drept scop stabilirea metodelor unice de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către operatorul sistemului de transport. Metodologia stabilește modul de determinare a tarifelor de intrare în şi de ieşire din reţelele de transport al gazelor naturale, mecanismele şi metoda de stabilire a ratelor de alocare a costurilor în raport cu punctele de intrare şi de ieşire.

 

Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investiţiilor ţine de promovarea investițiilor eficiente şi necesare pentru dezvoltarea şi desfășurarea activităților reglementate, facilitarea elaborării planurilor anuale de investiții de către titularii de licențe și acceptarea de către ANRE în scopuri tarifare a altor proiecte de investiții din categoriile C, F, G și H, în cazul titularilor de licențe pentru distribuția gazelor naturale.

 

Modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice prevede acordarea unui termen mai mare pentru punerea în aplicare a mecanismului de plată automată a compensațiilor, pe care operatorii sistemelor de distribuție sunt obligați să le achite consumatorilor finali, în cazul depășirii numărului și duratelor admise ale întreruperilor în livrarea energiei electrice. 

 

În cadrul ședinței, Consiliul de administrație al ANRE a aprobat prețul pentru energia electrică produsă de centrala electrică de termoficare a S.A. „CET-Nord” în mărime de 162 bani/kWh și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor în mărime de 1 220 lei/Gcal.

 

De asemenea, au fost aprobate costurile de bază pentru Î.S. „Moldelectrica”, tarifele provizorii pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz” și tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Termo”.