Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Autoritatea de reglementare va efectua studiul privind funcționarea pieței naționale de energie electrică cu suportul Secretariatului Comunității Energetice

24 mai 2023 • Vizualizari: 576

Autoritatea de reglementare va efectua studiul privind funcționarea pieței naționale de energie electrică cu suportul Secretariatului Comunității Energetice

 

La 23 mai 2023 a avut loc atelierul de lucru din cadrul activității „Sprijinirea autorității naționale de reglementare din Republica Moldova în pregătirea studiului privind funcționarea pieței naționale de energie electrică în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică și cele mai bune practici UE”, organizat de către Secretariatul Comunității Energetice și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul proiectului EU4Energy.

 

În cadrul atelierului de lucru la care au participat reprezentanții Secretariatului Comunității Energetice, ANRE, EU4Energy și participanții din piață au fost abordate subiecte legate de importanța elaborării studiului de piață în contextul aspirației de tranziție către piețele organizate de energie electrică pe termen scurt (Piața pentru ziua următoare și Piața intra zilnică).

 

Reprezentanții Secretariatului Comunității Energetice și ANRE au prezentat informații cu privire la cadrul legislativ național aferent elaborării studiului, conținutul potențial și indicatorii ce pot fi utilizați pentru evaluarea gradului de competitivitate a pieței energiei electrice luând în considerare practica Comunității Energetice, a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) și a altor entități de reglementare.

 

De asemenea, au fost discutate aspecte cu privire la calendarul de implementare al activității de elaborare a studiului pieței, procesul de consultare publică precum și importanța participării active a tuturor părților interesate în procesul de elaborare al studiului pieței. Astfel, conform calendarului propus, studiul pieței urmează  a fi realizat până la sfârșitul lunii septembrie 2023.  

 

Participanții la atelier au avut posibilitatea să ia cunoștință de cele mai bune practici europene cu privire la elaborarea studiilor de piață, precum și să pună întrebări cu privire la aspectele de interes.

 

Ulterior, la sediul ANRE reprezentanții Secretariatului Comunității Energetice au avut o ședință de lucru cu Violina Șpac, directorul responsabil pentru sectorul electroenergetic, unde au fost discutate și abordate concluziile atelierului de lucru, precum și situația privind implementarea documentelor de politică ale Comunității Energetice de către părțile contractante.