Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANUNȚ

Octombrie 05, 2022

ANUNȚAgenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Hotărârii de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.168/2019 din 31.05.2019.

 

Modificările respective urmează a fi elaborate în scopul aplicării prevederilor Legii nr. LP255/2022 din 29.07.2022.

 

Proiectul Hotărârii de modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice și Analiza  Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparenţa decizională/Proiecte supuse consultării publice.

Propunerile și recomandările la proiectul menționat pot fi expediate Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str. Alexandr Pușkin 52/A,) și în formă electronică pe adresa:  anre@anre.md tel: 022 823 955, până la data de 19.10.2022.

 

Persoana responsabilă: Veaceslav Țurcanu, consultant Secția reglementări, Departamentul Energie electrică și regenerabilă, tel: 022 823 934, e-mail: vturcanu@anre.md  

Alte anunțuri

Arhiva