Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a redus prețul energiei electrice furnizate de S.A. „Energocom”

25 septembrie 2020 • Vizualizari: 1471

ANRE a redus prețul energiei electrice furnizate de S.A. „Energocom”

 

Astăzi, 25.09.2020, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică – S.A. „Energocom”, în cuantum de 120 bani/kWh. În baza solicitării și informațiilor prezentate de către S.A. „Energocom”, ANRE a analizat noile circumstanțe ale pieței energiei electrice, în particular volumele prognozate a energiei electrice produse de centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie și a energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane. Astfel, au fost identificați factori obiectivi ce au permis actualizarea prețului energiei electrice comercializate de S.A. „Energocom”, cuantumul acestuia diminuându-se cu 15 bani/kWh  sau 11,1%, în comparație cu prețul aprobat de ANRE la data de 14 mai 2020 (135 bani/kWh). Prețurile stabilite de ANRE vor deveni obligatorii în relațiile contractuale ale S.A. „Energocom” și ceilalți operatori ai pieței energiei electrice din țară.

Concomitent, ANRE reiterează că prin decizia sa din august 2020 au fost reduse tarifele și prețurile la energia electrică pentru consumatorii casnici și non-casnici. A se citi aici.

În același timp, ANRE continuă procesul de creare și consolidare a cadrului juridic secundar din domeniile de reglementare. Astfel, s-a aprobat noul Regulament privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale. Comparativ cu Regulamentul nr. 676/2014 elaborat în baza Legii 123/2009 cu privire la gazele naturale, Regulamentul nou va permite optimizarea procedurii și termenelor de schimbare a furnizorului, reducerea numărului de etape necesare pentru schimbarea furnizorului de către consumatorul final, astfel încât pentru consumatorul care intenționează să-și schimbare furnizorul va fi suficient să depună o cerere de modelul stabilit la furnizorul actual și ulterior să fie prezent la data controlului și citirii echipamentului de măsurare, care reprezintă data din care are loc schimbarea efectivă a furnizorului. Procedura descrisă în regulament va fi aplicabilă și pentru utilizatorii sistemelor de distribuție închise.

 

De asemenea, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat Hotărârea privind modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019. Modificările propuse vor facilita accesul utilizatorilor de sistem la rețea și vor aduce mai multă transparență și simplitate în procesul încheierii contractelor dintre operatorii de sistem și utilizatorii de sistem.

 

În urma acestor modificări vor câștiga consumatorii care vor avea posibilitatea fără dificultăți să-și schimbe furnizorul de gaze naturale, dar și noii furnizori care vor dori să intre pe piața gazelor naturale evitând barierele birocratice și neînțelegerile cu operatorii de sistem.