Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a îmbunătățit cadrul normativ privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție

10 noiembrie 2020 • Vizualizari: 510

ANRE a îmbunătățit cadrul normativ privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție

Astăzi, 10 noiembrie 2020, a avut loc ședința publică în regim online a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

 

În cadrul ședinței a fost aprobat proiectul de modificare a Regulamentului ANRE privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, care are drept obiectiv simplificarea procedurilor de evaluare a investițiilor în domeniu și ajustarea acestora conform principiului cheltuielilor minime și eficienței maxime.

 

Mai mult decât atât, s-a îmbunătățit modul de selectare a proiectelor pentru planurile de dezvoltare pe termen mediu, care urmează a fi elaborate de operatorii sistemului de distribuție. Astfel, s-a inclus un criteriu suplimentar – gradul de finalizare a construcției, suplimentar criteriului economic – Venitul Actualizat Net, care va permite o monitorizare mai strictă a indicatorilor de performanță asupra planurilor de dezvoltare a rețelelor noi de distribuție.

 

În conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. pentru anul 2020.

 

De asemenea, au fost aprobate valorile cheltuielilor aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat de către operatorul S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, pentru anul 2020.

 

Proiectele hotărârilor ANRE sus-menționate au fost consultate pe larg cu operatorii din domeniu și societatea civilă, trecând toate etapele procesului decizional. Aceste hotărâri pot fi accesate la rubrica Transparență decizională/Proiecte supuse consultării publice de pe site-ul ANRE: www.anre.md