Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat modificări la Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

20 ianuarie 2023 • Vizualizari: 213

ANRE a aprobat modificări la Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice

Astăzi, 20 ianuarie 2023, în ședință publică, au fost aprobate modificările la Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019 din 31.05.2019. Modificările aprobate vor contribui la eficientizarea și simplificarea procedurii de racordare a centralelor electrice de mici capacități destinate producerii energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu de consumatorii casnici.

 

Prevederile modificate ale Regulamentului vor conduce la diminuarea plății pentru energia electrică utilizată de consumatorii casnici, deținători de centrale electrice care produc energie electrică din surse regenerabile, racordate la rețelele electrice și reducerea termenului de eliberare a avizului de racordare de către operatorul de sistem pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție a centralelor electrice destinate acoperirii consumului propriu de energie electrică.

 

Conform modificărilor din Regulament, este prevăzută  excluderea prezentării de către solicitant a autorizației de construire valabilă în cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare pentru centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie în cazul caselor individuale, precum și a Actului de corespundere a centralei electrice eliberat de către organul supravegherii energetice de stat.

 

La fel, se diminuează termenul de eliberare a avizului de racordare eliberat de operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice de la 30 la 10 zile.

 

Noile prevederi ale actului normativ de reglementare au fost elaborate și aprobate în scopul aducerii cerințelor de racordare la rețelele electrice de distribuție prevăzute de reglementările secundare în concordanță cu prevederile legislației primare, și vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

 

Totodată, au fost aprobate costurile de bază pentru anul 2021 ale S.A. „Moldovagaz” pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale în valoare totală de 118 688,10 mii lei, cu 56 230,86 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată. Determinarea valorii cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și în baza informațiilor prezentate de titularul de licență privind cheltuielile justificate efectuate pentru asigurarea furnizării gazelor naturale consumatorilor în anii 2017-2021.

 

De asemenea, a fost emis Avizul privind cuantumul tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către Î.M. Direcția de Producție ”Apă Canal” Sîngerei”: pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 18,41 lei/m3; pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate – 16,24 lei/m3.