Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Supravegherea energetică de stat

Subiecte pentru autorizareÎn conformitate cu prevederile art. 14 pct. (1) lit. m) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE)  eliberează, suspendă sau retrage autorizațiile cu privire la laboratoarele electrotehnice. Aceste atribuții se realizează prin intermediul Departamentului Supraveghere Energetică.

Conform „Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 476 din 29 octombrie 2021, procedura de autorizare constă în verificarea actelor din dosarele laboratoarelor electrotehnice (în continuare – LET), examinarea LET la locul amplasării, organizarea și desfășurarea ședinței Comisiei de examinare pentru verificarea cunoștințelor șefilor de laborator electrotehnic.

Procedura și condițiile de autorizare a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care solicită autorizarea în calitate de laboratoare electrotehnice, în vederea desfășurării pe teritoriul Republicii Moldova a activităților de efectuare a măsurărilor și încercărilor profilactice și de reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice prevede verificarea cunoștințelor candidaților de către Comisia de examinare prin intermediul aplicației eexamen.anre.md, unde pentru fiecare subiect, întrebare se va oferi 4 variante de răspuns. Subiectele pentru sesiunile de examinare a cunoștințelor candidaților pentru obținerea autorizației LET au fost elaborate de Departamentul supraveghere energetică, conform prevederilor Regulamentului sus-menționat și conțin întrebări din legile de profil, acte normative, standarde, Normele pentru Amenajarea Instalațiilor Electrice, întrebări și probleme electrotehnice, precum și pentru fiecare tip de lucrări.

 

 1. Subiecte generale pentru testul-grilă de evaluare a cunoștințelor șefilor Laboratoarelor electrotehnice, indiferent de numărul și tipul de lucrări 
 2. Lucrarea cu codul 01 „Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice” 
 3. Lucrarea cu codul 02 „Măsurări a rezistenței prizei de pământ”
 4. Lucrarea cu codul 03 „Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ în sistemul 
 5. Lucrarea cu codul 04 „Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul izolat” 
 6. Lucrarea cu codul 05 „Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită”
 7. Lucrarea cu codul 06 „Încercări ale mijloacelor de protecție” 
 8. Lucrarea cu codul 07 „Măsurări a tensiunii de atingere și a tensiunii de pas” 
 9. Lucrarea cu codul 08 „Determinarea rigidității dielectrice a uleiului de transformator”
 10. Lucrarea cu codul 09 „Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoarele de putere”
 11. Lucrarea cu codul 10 „Încercări ale dispozitivelor de protecție automată contra curenților de defect”
 12. Lucrarea cu codul 11 „Încercări ale motoarelor electrice”
 13. Lucrarea cu codul 12 „Încercări cu tensiune mărită ale echipamentelor și aparatelor electrice” 
 14. Lucrarea cu codul 13 „Încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă și limitatoarelor de tensiune” 
 15. Lucrarea cu codul 14 „Determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor de putere” 
 16. Lucrarea cu codul 15 „Măsurări ale parametrilor dielectrici a transformatoarelor, aparatelor, condensatoarelor și izolatoarelor”