Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția tarife și analize

Secția tarife și analizeSecția tarife și analize analizează costurile și cheltuielile operatorilor titulari de licențe care prestează/furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare întru respectarea principiului eficienței maxime la cheltuieli minime la calcularea şi la aprobarea tarifelor, monitorizează activitatea financiară a operatorilor, examinează solicitările operatorilor de avizare/aprobare a cheltuielilor de bază, avizare/aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, avizare/aprobare a tarifelor la serviciile auxiliare, elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de Administrație proiecte de hotărâri, în privința subiectelor menționate.