Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția reglementări

Secția reglementăriSecţia reglementări gaze naturale şi energie termică a fost creată pentru a asigura elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului de Administraţie al ANRE proiecte de acte de reglementare din sectoarele de gaze naturale și energie termică, totodată asigurând transparenţa în procesul decizional  la elaborarea şi promovarea actelor de reglementare.  

          

În baza activităţii de reglementare, Secţia reglementări asigură elaborarea documentelor aferente promovării proiectelor de acte normative elaborate de Departamentul gaze naturale şi energie termică (Analiza Impactului, Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Tabelului de concordanță cu legislația UE ). Elaborează, în particular, sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Agenţiei, propuneri de modificare a legislaţiei din sectorul gaze naturale și energie termică. Participă la elaborarea proiectelor de acte legislative, de acte de completare şi modificare a actelor legislative ce ţin de sectorul gazelor naturale și energie termică. Desfăşoară şedinţe de lucru, în cadrul Agenției, cu părţile interesate pe marginea proiectelor de acte normative elaborate de secția reglementări. În limita competenței Agenției, secţia reglementări gaze naturale şi energie termică întocmeşte avize la proiectele de acte legislative şi normative expediate de Parlament, Guvern, ministere şi alte autorităţi publice ce ţine de sectorul gazelor naturale și energie termică.