Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția planificarea și monitorizarea controalelor

Secția planificarea și monitorizarea controalelorSecția planificare și monitorizarea controalelor asigură colectarea, evidența și sistematizarea delegațiilor de control, rapoartelor privind rezultatele controalelor tehnice și prescripțiilor emise de inspectori.

Secția planificare și monitorizarea controalelor elaborează și propune spre aprobare Consiliului de administrație  planul controalelor tehnice, efectuate de către ANRE.

Elaborează proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administrație pentru aprobarea rapoartelor privind rezultatele controalelor tehnice.