Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Secția monitorizare și control

Secția monitorizare și controlMisiunea de bază a Secției monitorizare și control  este efectuarea controalelor în scopul evaluării activităţii licenţiate a întreprinderilor din sectoarele energiei electrice, gazelor naturale, energiei regenerabile, energiei termice, din piața produselor petroliere și din domeniul furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. Verificările respective se efectuează în strictă conformitate cu legislația în vigoare prin prisma cerințelor de eficiență şi eficacitate în scopul  asigurării respectării de către titularii de licență a prevederilor cadrului normativ care reglementează genurile de activitate respective a condițiilor de licențiere. Obiectivele scontate a controalelor sunt asigurarea  calității serviciilor prestate, asigurarea respectării drepturilor consumatorilor finali, asigurarea aplicării tarifelor reglementate justificate, conforme principiilor de minimalizare a costurilor şi a consumurilor.

Una din atribuțiile de bază a Secției monitorizare și control ține de monitorizarea pieței produselor petroliere în partea ce se referă la formarea și aplicarea prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere de către titularii de licență în corespundere cu prevederile legale și generarea rapoartelor trimestriale/anuale privind piața produselor petroliere.