Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția investiții gaze naturale

Secția investiții gaze naturaleSecția investiții gaze naturale examinează planurile de dezvoltare ale titularilor de licențe pentru transportul și distribuția gazelor naturale, examinează planurile anuale de investiții ale titularilor de licențe pentru transportul, distribuția și furnizarea gazelor naturale, monitorizează îndeplinirea planurilor de investiții și examinează rapoartele privind realizarea planurilor de investiții aprobate de Consiliul de Administrație al ANRE. Verifică calculele consumurilor tehnologice și pierderilor tehnice în rețelele de gaze naturale. Elaborează proiecte de Hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRE privind aprobarea planurilor de dezvoltare și a planurilor anuale de investiții, privind acceptarea în scopuri tarifare a investiţiilor realizate, privind aprobarea calculelor consumurilor tehnologice și pierderilor tehnice în rețelele de gaze naturale. Monitorizează parametrii tehnici ai rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale.