Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția investiții energie termica și cogenerare

Secția investiții energie termica și cogenerareSecția investiții energie termică şi cogenerare examinează și monitorizează aplicarea de către titularii de licențe reglementați a prevederilor regulamentelor și metodologiilor ce țin de planificarea, aprobarea și realizarea investițiilor, efectuează și analizează calculele pierderilor normative de energie termică, examinează și propune spre coordonare programul de producere al întreprinderilor din sectorul termoenergetic, examinează adresările titularilor de licențe, autorităților publice centrale și locale, petiţiile consumatorilor privind activitatea titularilor de licențe în corespundere cu cadrul legal.