Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția documente normative și supraveghere energetică

Secția documente normative și supraveghere energeticăSecția documente normative și supraveghere energetică are atribuții de:
- elaborare a documentelor normativ-tehnice și actelor normative, care reglementează modul de amenajare și de exploatare a centralelor electrice, a rețelelor electrice și a instalațiilor electrice a consumatorilor finali;
-  acordă asistență metodică Serviciilor teritoriale și inspectorilor pe problemele supravegherii energetice asupra instalațiilor electrice și termice ale consumatorilor, la examinarea și monitorizarea emiterii actelor privind examinarea circumstanțelor şi a cauzelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de instalațiile electrice și termice ale consumatorilor;
 - monitorizează nivelul îndeplinirii prescripțiilor emise și elaborează Rapoarte trimestriale, anuale cu privire la rezultatele controalelor tehnice.