Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția contabilitate

Secția contabilitateContabilitatea are drept scop colectarea, generalizarea, prezentarea informațiilor cu privire la activitatea instituției și rezultatele ei financiare tuturor utilizatorilor. În ultimul timp a crescut rolul contabilității în asigurarea persoanelor interesate cu informația necesară în luarea deciziilor administrative si economice.

La expunerea modului de contabilizare sunt luate în considerare nu doar obiectele de evidență tradiționale, dar si acelea cu caracter specific datorat schimbărilor din economie si din domeniul Tehnologiilor Informaționale.

Informația financiară are capacitatea de a influenta asupra deciziilor, daca are valoare de confirmare si valoarea de prognoza. Pentru a fi utilă, informația financiară nu trebuie doar sa prezinte fenomenele economice, ci să asigure reprezentarea exactă a fenomenelor economice. Principala sursa de informare sunt situațiile financiare, care prezintă informații privind poziția financiară, performanțele financiare, modificările în poziția financiară a Agenției.