Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția autorizări

Secția autorizăriAtribuția de bază a Secției autorizări este autorizarea electricienilor și laboratoarelor electrotehnice, inclusiv monitorizarea activității lor.

Secția autorizări asigură examinarea documentației referitor la înscrierea solicitanților pentru obținerea autorizațiilor de electrician autorizat, autorizațiilor privind laboratorul electrotehnic și autorizarea personalului întreprinderilor electroenergetice, termoenergetice și al agenților economici care prestează servicii de deservire și întreținere a obiectelor din sectorul energetic.