Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Secția asistență juridică și reprezentare

Secția asistență juridică și reprezentareSecția asistență juridică și reprezentare este o subdiviziune din cadrul Departamentului juridic, care asigură reprezentarea intereselor legitime ale ANRE în instanțele de judecată, precum și a consumatorilor finali în litigiile dintre aceștia și întreprinderile reglementate de Agenție, după caz, examinarea pe cale extrajudiciară a neînțelegerilor survenite între participanții la piețele energeticii.  

Atribuțiile de bază ale Secției asistență juridică și reprezentare sunt:
- acordarea asistenței juridice de specialitate privind aplicarea cadrului normativ de reglementare;
- reprezentarea intereselor ANRE în instanțele de judecată și exercitarea acțiunilor procedurale aferente;
- examinarea neînțelegerilor precontractuale şi contractuale survenite între subiecții sectoarelor reglementate de către ANRE;
- examinarea și soluționarea reclamațiilor subiecților sectoarelor energeticii și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- asigurarea expertizei juridice a actelor administrative emise de către Agenție;
- avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către autoritățile administrației publice centrale, alte autorități publice;
- elaborarea sau, după caz, coordonarea procesului de elaborare a proiectelor actelor normative interne ale ANRE;           
- alte atribuții conform Regulamentului subdiviziunii.