Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Registrul Hotărârilor Consiliului de Administrare ANRE

Registrul hotărârilor Consiliului de AdministrațieSortare după :
2024

HCA nr. 245 din 07.07.2020 privind eliberarea licenței Societății pe Acțiuni de tip Închis ”Молдавская ГРЭС”

HCA nr. 422 din 05.07.2024 privind efectuarea studiului de piață a gazelor naturale

HCA nr. 119 din 01.03.2024 privind acceptarea în scopuri tarifare a valorilor admise ale pierderilor normative de energie termică la parametrii efectifi pentru perioada anului 2023 și ale pierderilor normative prognozate pentru anul 2024 ale titularului d

HCA nr. 309 din 21.05.2024 privind acceptarea în scopuri tarifare a investițiilor realizate de către ÎM ”Gospodăria-Locativă Călărași” în anul 2023

HCA nr. 308 din 21.05.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 411 din 08.07.2022 cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare al ÎCS ”Premier Energy Distribution” SA pentru perioada 2023-2025

HCA nr. 310 din 21.05.2024 privind avizarea Planului de investiții pentru anul 2024 al ÎM ”Apă-Canal” Edineț

HCA nr. 311 din 21.05.2024 privind aprobarea valorii actualizate pentru anul 2023 a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al ÎM ”Iurceni Servicii”

HCA nr. 312 din 21.05.2024 cu privire la aprobarea retragerii autorizației de electrician autorizat

HCA nr. 313 din 21.05.2024 privind eliberarea autorizațiilor laboratoarelor electrotehnice

HCA nr. 314 din 21.05.2024 privind rezultatele controalelor tehnice planificate și realizate de către Departamentul supraveghere energetică în aprilie 2024