Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Registrul Hotărârilor Consiliului de Administrare ANRE

Registrul hotărârilor Consiliului de AdministrațieSortare după :
2923
2029
2024
2023

HCA nr.476 din 04.08.2023 privind aprobarea cheltuielilor de bază aferente activității de prodeucere, distribuție și furnizare a energiei termice de către ÎM ”Servicii Comunale Glodeni”

HCA nr.279 din 19.05.2023 privind aprobarea valorii actualizate pentru anul 2022 și a valorii prognozate pentru anul 2023 a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al titularului de licență ÎM ”Apă-Canal Cante

HCA nr.79 din 16.02.2024 privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport al gazelor naurale SRL ”Vestmoltransgaz”

HCA nr. 53 din 09.02.2024 cu privire la rezultatele studiului pieței energiei electrice

HCA nr. 54 din 09.02.2024 cu privire la avizarea Acordului de alocare coordonată a capacității interzonale la frontiera dintre Zonele de Ofertare ale N.E.K. ”Ukrenergo” și Î.S. ”Moldelectrica”

HCA nr.55 din 09.02.2024 cu privire la avizarea Regulilor de alocare intrazilnică a capacității interzonale la frontiera dintre Zonele de Ofertare ale Î.S. ”Moldelectrica” și C.N.T.E.E. ”Transelectrica” S.A.

HCA nr. 795 din 22.12.2023 privind modificarea Planului de investiții pentru anul 2023 al ÎCS ”Premier Energy Distribution” SA

HCA nr. 796 din 22.12.2023 privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2024 al ÎM ”APĂ-CANAL DONDUȘENI”

HCA nr. 797 din 22.12.2023 privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2024 al SA ”APĂ-TERMO”

HCA nr. 798 din 22.12.2023 privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2024 al ÎM ”Apă-Canal” Strășeni