Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Alimentare cu apă și canalizare

Rapoarte și hotărâri 

 

Sortare după :
2021
2021

Cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare

2021

Cu privire la achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor de apă la consumatorii casnici