Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Precizările ANRE referitor la situația din sectorul gazelor naturale

30 mai 2023 • Vizualizari: 1256

Precizările ANRE referitor la situația din sectorul gazelor naturale

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public și, în special, în comunicarea Ministerului Energiei referitor la necesitatea stabilirii de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a unor mecanisme de compensare a devierilor tarifare formate în perioadele anterioare de reglementare, ANRE comunică următoarele.

 

În conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, la baza calculării acestora stă prețul mediu ponderat anual de achiziție al gazelor naturale de la furnizorii externi.

 

În condițiile unei creșteri abrupte și lipsei de previzibilitate a prețurilor la gazele naturale începând cu trimestrul IV 2021 și continuând în perioada anului 2022, mecanismul de stabilire a prețurilor reglementate de furnizare nu a acoperit în totalitate prețul achitat de furnizori pentru gazele naturale achiziționate din surse externe.

 

În acest caz, metodologia prevede o componentă de corectare a venitului reglementat (devieri). Conform cadrului metodologic în vigoare, devierile tarifare generate (pozitive/negative) urmează să fie recuperate prin prețurile reglementate în perioada ulterioară de reglementare.

Totodată, începând cu trimestrul I al anului 2023, asistăm la o scădere a prețului de referință pe platformele de tranzacționare (în cazul nostru - Dutch TTF), din cauza condițiilor meteo favorabile pe continent, cât și a identificării de surse energetice alternative, prin aceasta reducându-se considerabil cererea de gaze naturale.

 

În acest sens, au apărut condiții favorabile pentru furnizorii din piața nereglementată (piața liberă) să achiziționeze gaze naturale de la surse externe, spre a fi comercializate, prin negocieri directe, consumatorilor potențiali interesați.

 

Astfel, începând cu luna martie 2023, unii consumatori au inițiat procedurile de migrare de la furnizorii cu obligația de serviciu public, la furnizori din piața nereglementată.

 

În vederea excluderii fenomenului respectiv, atunci când unii consumatori ar renunța la furnizarea de gaze naturale de către furnizorii cu obligația de serviciu public, Ministerul Energiei împreuna cu ANRE au inițiat discuții în scopul elaborării unui mecanism de distribuire a sarcinii de compensare a devierilor tarifare către toți consumatorii, în funcție de ponderea fiecăruia în generarea acestora, chiar și în situația când aceștia optează să migreze către furnizori din piața nereglementată.

 

În rezultatul ședințelor de lucru s-a constatat că legislația în vigoare în sectorul gazelor naturale nu permite ANRE stabilirea unui mecanism în acest sens. În acest scop, de comun acord, a fost decisă adresarea subiectului către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în vederea obținerii unei derogări de la cadrul normativ în vigoare.