Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Noutăţi

31 mai 2022

​​​​​​​ANRE a ajustat prețurile reglementate la gazele naturale

30 mai 2022

Continuă creșterile cotațiilor Platts care influențează determinant nivelul prețurilor pentru carburanți la pompă

26 mai 2022

ANRE a mai organizat un webinar de instruire a personalului din domeniul energetic

26 mai 2022

ANRE a adoptat mai multe hotărâri privind activitatea titularilor de licențe din sectoarele reglementate

23 mai 2022

Instruirea elevilor cu privire la normele de securitate electrică

20 mai 2022

ANRE a adoptat două hotărâri care vizează activitatea Î.M.D.P. „Apă-Canal” Sângerei

20 mai 2022

ANRE a aprobat noi tarife pentru operatorul care prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din orașul Ștefan-Vodă

20 mai 2022

Anunț pentru participanții la piața energiei electrice

18 mai 2022

Despre dinamica diferită a prețurilor maximale stabilite de către ANRE pentru benzină și motorină