Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Gaze naturale

Lista serviciilor și a lucrărilor ce pot fi externalizateAnexa la Hotărârea ANRE
nr. 233/2017 din 27.06.2017

 

Lista serviciilor și a lucrărilor ce pot fi externalizate
de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale

 

Pentru transportul gazelor naturale
1. Întreţinerea și reparația rețelelor de gaze naturale.
2. Servicii de protecție a rețelelor de gaze naturale împotriva coroziunii și deservirea stațiilor catodice.

 

Pentru distribuția gazelor naturale
1. Citirea indicațiilor echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.
2. Verificarea periodică a echipamentelor de măsurare la consumatorii casnici.
3. Întreținerea și reparația rețelelor de gaze naturale.
4. Servicii de protecție a rețelelor de gaze naturale împotriva coroziunii, deservirea stațiilor catodice.

 

Pentru furnizarea gazelor naturale
1. Imprimarea facturilor de plată pentru gazele naturale.
2. Distribuirea facturilor de plată pentru gazele naturale.
4. Serviciu de încasare a plăților pentru gazele naturale consumate.