Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Alimentare cu apă și canalizare

Investiţii şi dezvoltareHotărârile ANRE privind aprobarea/avizarea Planurilor de investiții, modificările Plași realizarea acestora ale titularilor de licență din sectorul de alimentare cu apă și canalizare 

Nr. d/o Denumirea operatorului Obiectivul  Hotărâre privind aprobarea PI Hotărâre privind avizarea PI
1 SA „Apă-Canal Chişinău” Planul de investiții Hot. nr. 33/2020 din 25.02.2020        
Hot. nr. 62 din 16.02.2021 
Hot. nr. 26 din 28.01.2022 
Hot. nr. 961 din 23.12.2022
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 453/2020 din 03.12.2020    
Hot. nr. 221 din 26.05.2021               
Hot. nr. 468 din 22.10.2021
Hot. nr. 739 din 23.09.2022
Hot. nr. 832 din 08.11.2022
Hot. nr. 414 din 08.07.2022
Hot. nr. 451 din 11.07.2023
 
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 208 din 14.05.2021
Hot. nr. 157 din 01.04.2022 
Hot. nr. 317 din 07.06.2023
Hot. nr. 323/2020 din 11.09.2020
Hot. nr. 565 din 18.09.2023
 
2 ÎM Regia „Apă-Canal-Bălţi” Planul de investiții Hot. nr. 281/2020 din 31.07.2020     
Hot. nr. 420/2020 din 18.11.2020    
Hot. nr. 529 din 19.11.2021    
Hot. nr. 862 din 18.11.2022
Modificarea Planului de investiții    Hot. nr. 688 din 10.11.2023
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 174 din 21.04.2021
Hot. nr. 115 din 18.03.2022
Hot. nr. 151 din 29.03.2023
Hot. nr. 605 din 10.10.2023
3 ÎM „Apă-Canal Cantemir” Planul de investiții Hot. nr. 543/2019 din 27.12.2019     Hot nr 447/2020 din 25.11.2020
Hot. nr. 84 din 01.03.2022
Hot. nr. 52 din 10.02.2023
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 392/2020 din 23.10.2020 Hot. nr. 891 din 29.11.2022
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 140 din 06.04.2021
Hot. nr. 83 din 01.03.2022
Hot. nr. 71 din 17.02.2023
4 SRL „GLORIN INGINERING” Planul de investiții    
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
5 SA „APĂ-CANAL CAHUL” Planul de investiții Hot. nr. 453/2019 din 06.12.2019          
Hot. nr. 563/2020 din 31.12.2020
Hot. nr. 64 din 23.02.2022    
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 866 din 18.11.2022  
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 257 din 13.05.2022
Hot. nr. 364 din 21.06.2023
 
6 ÎM „Apă-Canal” din Ungheni Planul de investiții Hot. nr. 408/2019 din 15.11.2019     
Hot. nr. 426/2020 din 18.11.2020    
Hot. nr. 532 din 19.11.2021   
Hot. nr. 868 din 18.11.2022     
Hot. nr. 683 din 10.11.2023
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 425/2020 din 18.11.2020     
Hot. nr. 261 din 22.06.2021               
Hot. nr. 531 din 19.11.2021  
Hot. nr. 341 din 17.06.2022
Hot. nr. 614 din 17.10.2023
Hot. nr. 682 din 10.11.2023
 
Realizarea Planului de investiții  Hot. nr. 124 din 30.03.2021
Hot. nr. 213 din 20.04.2022
Hot. nr. 91 din 28.02.2023
Hot. nr. 108/2020 din 10.04.2020
 
7 ÎIS „ACVA-NORD” Planul de investiții  Hot.nr. 769 din 07.10.2022
Hot. nr. 833 din 08.11.2022
Hot. nr. 604 din 10.10.2023
 
Modificarea Planului de investiții Hot.nr. 603 din 10.10.2023  
Realizarea Planului de investiții  Hot. nr. 107 din 07.03.2023  
8 SA „Regia Apă Canal-Orhei” Planul de investiții Hot. nr. 410/2019 din 15.11.2019     
Hot. nr. 15 din 15.01.2021   
Hot. nr. 573 din 30.11.2021   
Hot. nr. 864 din 18.11.2022        
Hot. nr. 685 din 10.11.2023
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 540/2020 din 24.12.2020    
Hot. nr. 137 din 06.04.2021               
Hot. nr. 235 din 01.06.2021               
Hot. nr. 560 din 24.11.2021 
Hot. nr. 216 din 20.04.2022 
Hot. nr. 796 din 21.10.2022
Hot. nr. 865 din 18.11.2022
Hot. nr. 991 din 29.12.2022
Hot. nr. 613 din 17.10.2023
Hot. nr. 684 din 10.11.2023
 
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 192 din 07.05.2021
Hot. nr. 158 din 01.04.2022
Hot. nr. 154 din 29.03.2023
Hot. nr. 129/2020 din 15.05.2020
 
9 ÎM „Apă-Canal” Vulcăneşti Planul de investiții   Hot. nr. 454/2020 din 03.12.2020
Hot. nr. 11 din 18.01.2022  
Hot. nr. 860 din 18.11.2022
Hot. nr. 606 din 10.10.2023
Hot. nr. 690 din 10.11.2023
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 770 din 07.10.2022
Realizarea Planului de investiții  Hot. nr. 92 din 10.03.2022 Hot. nr. 121 din 17.03.2023
Hot. nr. 579 din 26.09.2023
10 SA „Operator Regional Apa-Canal Hînceşti” Planul de investiții Hot. nr. 456/2019 din 06.12.2019    
Hot. nr. 448 din 15.10.2021
Hot. nr. 25 din 28.01.2022
Hot. nr. 831 din 08.11.2022
 
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 139 din 06.04.2021
Hot. nr. 214 din 20.04.2022
Hot. nr. 450 din 11.07.2023
 
11 DP „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă Planul de investiții Hot. nr. 620 din 07.12.2021  
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
12 ÎM DP „Apă-Canal”  Teleneşti Planul de investiții Hot. nr 521/2019 din 20.12.2019  
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
13 ÎM DP „Apă-Canal”  Anenii Noi Planul de investiții   Hot. nr. 470/2020 din 07.12.2020      
Hot. nr. 528 din 19.11.2021         
Hot. nr. 829 din 08.11.2022    
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 509 din 12.11.2021
Hot. nr. 689 din 10.11.2023
Realizarea Planului de investiții    Hot. nr. 148 din 29.03.2023
14 SA „Service Comunale Floreşti” Planul de investiții Hot. nr. 454/2019 din 06.12.2019         
Hot. nr. 456/2020 din 03.12.2020    
Hot. nr. 558 din 24.11.2021 
Hot. nr. 861 din 18.11.2022
Hot. nr. 664 din 3.11.2023
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 706 din 09.09.2022
Hot. nr. 663 din 3.11.2023
 
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 104 din 18.03.2021
Hot. nr. 237 din 04.05.2022 
Hot. nr. 124 din 17.03.2023
Hot. nr. 156/2020 din 02.06.2020
 
15 ÎM „Apă-Canal”  Căuşeni Planul de investiții Hot. nr. 522/2019 din 20.12.2020            Hot. nr. 31 din 22.01.2021
Hot. nr. 638 din 17.12.2021
Hot. nr. 932 din 16.12.2022
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 448/2020 din 25.11.2020   
Hot. nr. 157/2020 din 02.06.2020
Hot. nr. 870 din 18.11.2022
 
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 193 din 07.05.2021
Hot. nr. 138 din 25.03.2022
Hot. nr. 189 din 07.04.2023
 
16 ÎM „Apă-Canal Taraclia” Planul de investiții Hot. nr. 457/2019 din 06.12.2019   Hot. nr. 424/2020 din 18.11.2020
Hot. nr. 890 din 29.11.2022
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 423/2020 din 18.11.2020 
 Hot. nr. 674 din 16.08.2022
Realizarea Planului de investiții    
17 ÎM „Apă-Canal din Drochia”  Planul de investiții    
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
18 SA „APĂ-TERMO” Planul de investiții

Hot. nr. 34/2020 din 25.02.2020               Hot. nr. 55 din 05.02.2021
Hot. nr. 621 din 07.12.2021
Hot. nr. 19 din 20.01.2023

 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 398/2020 din 28.10.2020    
Hot. nr. 555 din 24.11.2021
Hot. nr. 869 din 18.11.2022
Hot. nr. 686 din 10.11.2023
 
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 173 din 21.04.2021
Hot. nr. 117 din 18.03.2022 
Hot. nr. 153 din 29.03.2023
Hot. nr. 261/2020 din 24.07.2020
Hot. nr. 550 din 12.09.2023
 
19 SA „Regia Apă-Canal Soroca” Planul de investiții Hot. nr. 511 din 12.11.2021         
Hot. nr. 835 din 08.11.2022          
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 299 din 03.06.2022
Hot. nr. 867 din 18.11.2022
Hot. nr. 361 din 21.06.2023
 
Realizarea Planului de investiții  Hot. nr. 190 din 07.04.2023  
20 ÎM „Gospodăria Comunală Rîşcani” Planul de investiții Hot. nr. 300 din 03.06.2022

Hot. nr. 659 din 03.11.2023
Hot. nr. 660 din 03.11.2023

Modificarea Planului de investiții    Hot. nr. 811 din 01.11.2022
 
Realizarea Planului de investiții  Hot. nr.188 din 07.04.2023
Hot. nr. 532 din 05.09.2023
 
21 SA „Apă – Canal Leova” Planul de investiții Hot. nr. 421/2020 din 18.11.2020        
Hot. nr. 422/2020 din 18.11.2020    
Hot. nr. 559 din 24.11.2021  
Hot. nr. 871 din 18.11.2022
 
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 872 din 18.11.2022 Hot. nr. 510 din 12.11.2021
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 136 din 06.04.2021
Hot. nr. 137 din 25.03.2022  
Hot. nr. 150 din 29.03.2023
 
22 ÎM „Regia Comunal-Locativă Cricova” Planul de investișii   Hot. nr. 02 din 11.01.2022
Hot. nr. 893 din 29.11.2022
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 892 din 29.11.2022
Realizarea Planului de investiții    
23 ÎM „Apă - Canal Ocnița”  Planul de investiții   Hot. nr. 160 din 1.04.2022
Hot.nr. 220 din 12.04.2023
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 808 din 01.11.2022
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 531 din 05.09.2023 Hot. nr. 120 din 17.03.2023
24 Î.M.D.P. „Apă - Canal” Sîngerei Planul de investiții Hot. nr. 455/2019 din 06.12.2019              Hot. nr. 457/2020 din 03.12.2020
Hot. nr. 04 din 11.01.2022
Hot. nr. 918 din 09.12.2022
Hot. nr. 661 din 03.11.2023
Modificarea Planului de investiții Hot. nr. 391/2020 din 23.10.2020 Hot. nr. 497 din 05.11.2021
Hot. nr. 272 din 20.05.2022
Hot. nr. 807 din 01.11.2022
Hot. nr. 662 din 03.11.2023
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 172 din 21.04.2021
Hot. nr. 551 din 12.09.2023
Hot. nr. 552 din 12.09.2023
Hot. nr. 271 din 20.05.2022
Hot. nr. 93 din 28.02.2023
25 Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Briceni” Planul de investiții Hot. nr. 409/2019 din 15.11.2019  Hot. nr. 243 din 11.06.202
Hot.nr. 539 din 08.09.2023
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 458/2020 din 03.12.2020      
Hot. nr. 530 din 19.11.2021
Hot. nr. 834 din 08.11.2022
Hot. nr. 627 din 27.10.2023
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 125 din 30.03.2021
Hot. nr. 136 din 25.03.2022
 Hot. nr. 95 din 28.02.2023
26 ÎM „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” din or. Fălești Planul de investiții Hot. nr. 407/2019 din 15.11.2019      Hot. nr. 460/2020 din 03.12.2020     
Hot. nr. 508 din 12.11.2021   
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 459/2020 din 03.12.2020     
Hot. nr. 507 din 12.11.2021 
Hot. nr. 809 din 01.11.2022
Hot. nr. 810 din 01.11.2022
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 103 din 18.03.2021
Hot. nr. 185 din 07.04.2022
Hot. nr. 123 din 17.03.2023
27 ÎM „Servicii Publice Cimișlia”  Planul de investiții   Hot. nr. 920 din 09.12.2022
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții   Hot. nr. 895 din 29.11.2022
28 ÎM „SU - CANAL” Comrat Planul de investiții   Hot. nr. 130/2020 din 15.05.2020     
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 539/2020 din 24.12.2020
Hot. nr. 962 din 23.12.2022
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 933 din 16.12.2022
Hot. nr. 263 din 28.04.2023
Hot. nr. 894 din 29.11.2022
Hot. 580 din 26.09.2023
29 Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina Planul de investiții   Hot. nr. 170 din 21.04.2021
Hot. nr. 43 din 08.02.2022      
Hot. nr. 192 din 07.04.2023         
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 303 din 09.07.2021
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 139 din 25.03.2022
Hot. nr. 191 din 07.04.2023
 
30 Î.M. „COMUNSERVICE” Criuleni Planul de investiții   Hot. nr. 783 din 12.10.2022
Hot. nr. 858 din 18.11.2022
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    Hot. nr. 122 din 17.03.2023
31 Î.M. „Gospodăria Comunal-.Lococativă Călărași” Planul de investiții Hot. nr. 449/2020 din 25.11.2020     Hot. nr. 557 din 24.11.2021    
Hot. nr. 856 din 18.11.2022
Hot. nr. 687 din 10.11.2023
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 556 din 24.11.2021
Hot. nr. 857 din 18.11.2022
Realizarea Planului de investiții  Hot. nr. 423 din 15.07.2022
Hot. nr. 261 din 28.04.2023
 
32 Î.M. „AQUA BASARABEASCA” Planul de investiții   Hot. nr. 22/2020 din 11.02.2020
Hot. nr. 03 din 11.01.2022
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
33 ÎM „Servicii Comunale Glodeni” Planul de investiții Hot. nr. 618 din 07.12.2021     
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
34 ÎM „Apa-Canal” Strășeni  Planul de investiții   Hot. nr. 44 din 08.02.2022
Hot. nr. 859 din 18.11.2022
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 888 din 29.11.2022
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 219 din 12.04.2023  
35 ÎM „Apa-Canal” Edineț Planul de investiții    Hot. nr. 694 din 02.09.2022
Hot. nr. 360 din 21.06.2023
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 931 din 16.12.2022
Realizarea Planului de investiții   Hot. nr. 449 din 11.07.2023
36 SA „APĂ CANAL NISPORENI” Planul de investiții   Hot. nr. 540 din 08.09.2023
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
37 ÎM „ApăCanal din Basarabeasca” Planul de investiții    
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
38 ÎM „Apă-Canal Magdacesti” Planul de investiții    Hot. nr. 12 din 18.01.2022
Hot. nr. 889 din 29.11.2022
Modificarea Planului de investiții    Hot. nr. 392 din 30.06.2023
Realizarea Planului de investiții    Hot. nr. 147 din 29.03.2023
39 SRL „PETCOM-LUX”  Planul de investiții    
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
40 SRL „IZVOR CRISTALIN” Planul de investișii    
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
41 ÎM „REGIA APA ȘOLDĂNEȘTI” Planul de investișii   Hot. nr. 572 din 30.11.2021 
Hot. nr. 863 din 18.11.2022
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții Hot. nr. 262 din 28.04.2023  
42 ÎM „PRO MEDIU-COCIERI”  Planul de investiții   Hot. nr. 480 din 29.10.2021    
Hot. nr. 806 din 01.11.2022
Modificarea Planului de investiții   Hot. nr. 784 din 12.10.2022
Realizarea Planului de investiții    Hot. nr. 149 din 29.03.2023
43 ÎM „APĂ-CANAL DONDUȘENI” Planul de investiții   Hot. nr. 830 din 08.11.2022
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
44 ÎM „SERVCOM CĂINARI” Planul de investiții    
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții    
45 ÎM „IURCENI SERVICII” Planul de investiții    Hot. CA al ANRE nr. 664 din 12.08.2022
Hot. CA al ANRE nr. 533 din 05.09.2023
Modificarea Planului de investiții    
Realizarea Planului de investiții