Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

(INTERVIU) VEACESLAV UNTILA: „SEMNAREA PROGRAMULUI DE COOPERARE ȘI ASISTENȚĂ DINTRE ANRE A REPUBLICII MOLDOVA ȘI ANRE DIN ROMÂNIA VA DESCHIDE NOI PERSPECTIVE PENTRU COLABORARE”

(INTERVIU) VEACESLAV UNTILA: „SEMNAREA PROGRAMULUI DE COOPERARE ȘI ASISTENȚĂ DINTRE ANRE A REPUBLICII MOLDOVA ȘI ANRE DIN ROMÂNIA VA DESCHIDE NOI PERSPECTIVE PENTRU COLABORARE”

Veaceslav UNTILA

Director General


29 octombrie 2019 • Vizualizari 4950

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Veaceslav Untila, a vorbit despre Acordul de colaborare semnat cu autoritatea similară din România, ce alte acorduri de acest fel are sau planifică să semneze ANRE, care sunt cei mai importanți parteneri externi, dar și alte aspecte importante.  

T.: Dle Untila, la sfârșitul lunii septembrie, ANRE a semnat un Acord de colaborare cu autoritatea similară din România. Ce prevede acesta?

V.U.: Într-adevăr, pe 26 septembrie curent, a fost semnat Programul de Cooperare și Asistență dintre  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din România. Programul are ca obiectiv dezvoltarea și intensificarea pe multiple planuri a cooperării bilaterale, în vederea preluării celor mai bune practici în reglementarea sectorului energetic, precum și implementarea standardelor europene și internaționale în următoarele domenii de responsabilitate: sectorul electroenergetic, sectorul gazelor naturale, sectorul termoenergetic, licențiere, monitorizare și control al activităților licențiate, probleme juridice și de protecție a consumatorilor, supravegherea energetică, domeniul tehnologiilor informaționale (IT), cooperare internațională și comunicare.

T.: Ce va aduce nou acest Acord în colaborarea dintre cele două instituții?

V.U.: Colaborarea dintre cele două autorități publice va include întâlniri periodice la nivelul conducerii autorităților sau a structurilor din subordine, schimbul de experiență și asigurarea suportului în domeniul elaborării și perfecționării cadrului național legislativ-normativ de reglementare în domeniul energetic, proiecte comune, cu atragerea fondurilor europene disponibile, vizite de studiu, training-uri sau stagii de instruire pentru angajați, participări la conferințe, reuniuni, seminare sau alte acțiuni organizate cu suportul partenerilor internaționali.

Semnarea Programului de Cooperare și Asistență vine în dezvoltarea Protocolului de colaborare privind schimbul de informații şi experiență cu ANRE din România, încheiat la Chișinău, în octombrie 2014. Acest document va contribui la impulsionarea dialogului dintre cele două autorități de reglementare și va deschide noi perspective pentru o colaborare fructuoasă pe viitor.

T.: Pe cât de necesar era acest Acord?

V.U.: Prin prisma experienței României ca stat-membru al Uniunii Europene, Programul de Cooperare și Asistență dintre ANRE a Republicii Moldova și ANRE din România va consolida și va extinde cooperarea bilaterală și reciproc avantajoasă pentru preluarea standardelor europene și a celor mai bune practici în reglementarea sectorului energetic utilizate în țările UE și ale Comunității Energetice. Ca țară membră a Comunității Energetice, Republica Moldova și-a asumat angajamentul să transpună în legislația națională prevederile Pachetului Energetic III al UE și ulterior implementarea prevederilor acestuia, iar experiența României în acest sens este de un real folos.

T.: Ce activităţi în domeniu urmează a fi desfășurate pe dimensiunea bilaterală?

V.U.: În contextul vizitei de lucru în Republica Moldova a unei delegații în frunte cu președintele ANRE din România, dl Dumitru Chiriță, la Chișinău a avut loc prima conferință din seria Abordare Regională: ”Parteneri în energie – expertiză globală, oportunități locale”, organizată în parteneriat cu ANRE și alte instituții din Republica Moldova și România. La eveniment au participat profesioniști din sectorul energetic din România și Republica Moldova, care au discutat despre cooperarea bilaterală și consolidarea legăturilor dintre specialiștii în domeniu din cele două țări, pentru împărtășirea cunoștințelor și experienței în scopul îmbunătățirii eficienței funcționării sistemelor energetice, prestării serviciilor de calitate, dezvoltarea și liberalizarea pieței energetice, în perspectiva atingerii unor standarde de viață mai ridicate a cetățenilor. Asemenea întruniri, axate pe problemele de zi cu zi: interconectare, cogenerare, încălzire-răcire, valorificarea deșeurilor în scopuri energetice, automatizare, eficiență energetică, prosumatori, finanțarea proiectelor energetice sunt binevenite și vor fi desfășurate în continuare.

T.: Ce alte acorduri de acest fel are sau planifică să semneze ANRE?

V.U.: Mai avem semnate acorduri cu Autoritatea în domeniul concurenței din Estonia,   Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) din România care, de asemenea, presupun un schimb de experiență și de practici de reglementare în domeniul energetic, serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, vizite de lucru etc. Dar ele nu includ o colaborare atât de strânsă precum Acordul semnat cu ANRE Romania. Pe viitor, dorim să dinamizăm relațiile cu vecinii noștri și planificăm să semnăm un acord de colaborare cu regulatorul în energetică din Ucraina.

T.: Care sunt cei mai importanți parteneri externi ai ANRE?

V.U.: Cei mai importanți parteneri ai ANRE sunt instituțiile Uniunii Europene. În 2010, Republica Moldova a semnat Tratatul de constituire a Comunității Energetice, astfel, ANRE a devenit membru cu drepturi depline al Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice (ECRB). Iar în 2016, ANRE a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Secretariatul Comunității Energetice, care prevede conceptul și modalitățile de colaborare dintre instituții.

În cadrul acestei structuri, ANRE beneficiază de suport tehnic, consultanță din partea experților internaționali la elaborarea proiectelor de acte normative de reglementare, expertiza proiectelor actelor normative de reglementare elaborate de ANRE.

Un alt partener strategic este Asociația Regională a Reglementatorilor în domeniul Energetic (ERRA). Această organizație are drept scop dinamizarea schimbului de informații și experiență de reglementare în domeniul energetic în rândul membrilor săi. În cadrul acestei colaborări, angajații ANRE participă activ la programele de instruire și perfecționare a cunoștințelor în domeniul de reglementare.

ANRE mai colaborează și cu Consiliul Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (CEER), care oferă cu regularitate cursuri de instruire angajaților ANRE, privind modalitățile de tranzacționare a energiei pe piață, modalitatea de gestionare a riscurilor de către titularii de licențe, oportunitățile prin intermediul tranzacțiilor periodice pe piața de energie electrică etc.

Colaborăm strâns și cu Reglementatorii Europeni în domeniul Apei (WAREG). Scopul acestei conlucrări este de a prelua experiența și de a armoniza legislația națională în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la cea europeană.

Asociația Națională a Comisiilor de Reglementare a Utilităților Publice din SUA (NARUC),  este un alt partener cu care ANRE colaborează în cadrul următoarelor platforme regionale: Inițiativa Reglementatorilor din Spațiul Mării Negre (BSRI – Black Sea Regulatory Initiative), Atelierul Parteneriatului pentru Gaze naturale din Europa și Eurasia, Grupul de lucru cu privire la securitatea cibernetică.

T.: Ce priorităţi de ordin extern are ANRE pentru perioada imediat următoare?

V.U.: Prioritățile ANRE de ordin extern includ o continuă dezvoltare a relațiilor bilaterale și multilaterale cu alte autorități de reglementare, organizații regionale din domeniu, inclusiv, cu țările membre ale Uniunii Europene și ale Comunității Energetice, ceea ce ne va permite preluarea și implementarea bunelor practici de reglementare a sectorului energetic și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. În perioada anilor 2019-2022 ne propunem să implementăm prevederile Acordului de Asociere a Republicii Moldova-Uniunea Europeană în domeniul energetic si realizarea sarcinilor rezultate din implementarea pachetul Energetic III. Vom dezvolta relațiile de colaborare a ANRE cu instituțiile și organizațiile internaționale, europene, regionale, autoritățile de reglementare din alte țări, inclusiv prin încheierea memorandumurilor și/sau a acordurilor de colaborare. Valorificarea, intensificarea și consolidarea relațiilor de cooperare cu partenerii care i-am menționat mai sus, dar și cu alte instituții, se va realiza prin participarea activă la grupurile de lucru, participarea reprezentanților ANRE la conferințe și seminare pentru a face schimb de experiență și a obține suport în domeniul elaborării și perfecționării cadrului național legislativ-normativ de reglementare, organizarea vizitelor de studiu, training-urilor sau implicarea în programele de stagii de instruire pentru angajați.

T.: Vă mulțumim.