Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și controlFişiere ataşate

Anunț concurs

Sarcinile de bază a funcției condiții specifice de participare bibliografia

Acord privind protectia date cu caracter personal

Declarație pe propria răspundere privind lipsa anticedente penale

Fișa de participare la concurs

Anunț selectare dosare

Modificare dată interviu

Anunț rezultate proba scrisă

Învingător al concursului

Alte locuri de muncă

Iunie 26, 2024

Specialist principal/ Specialistă principală Secția tarife și analize Departamentul energie electrică și regenerabilă (termen-limită 19.07.2024)

Iunie 03, 2024

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Cahul, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 26.07.2024)

Iunie 03, 2024

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Călărași, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 26.07.2024)

Iunie 03, 2024

Inspector/Inspectoare, Serviciul teritorial Căușeni, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 26.07.2024)

Iunie 03, 2024

Inspector/Inspectoare, Serviciul teritorial Edineț, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 26.07.2024)

Iunie 03, 2024

Inspector/Inspectoare, Serviciul teritorial Bălți, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 02.07.2024)

Iunie 03, 2024

Inspector/Inspectoare, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 26.07.2024)

Mai 28, 2024

Șef/șefă, Secția securitate internă (termen limită 15.07.2024)

Martie 26, 2024

Specialist principal/Specialistă principală, Secția reglementări, Departamentul energie electrică și regenerabilă (termen limită 12.04.2024)

Martie 20, 2024

Inspector principal/ Inspectoare principală , Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control (termen limită 17.05.2024)

Martie 05, 2024

Inspector/Inspectoare, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 20.05.2024)

Februarie 08, 2024

Specialist principal/specialistă principală, Secția contravenții , Departamentul juridic (termen limită 22.02.2024)

Ianuarie 25, 2024

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Comrat, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 15.03.2024)

Ianuarie 25, 2024

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 20.02.2024)

Ianuarie 25, 2024

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Căușeni, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 20.05.2024)

Ianuarie 25, 2024

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Călărași, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 20.05.2024)

Ianuarie 25, 2024

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Edineț, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 20.05.2024)

Decembrie 11, 2023

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Bălți, Departamentul supraveghere energetică (prelungire termen depunere dosare 15.03.2024)

Decembrie 11, 2023

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Soroca (termen limită 12.01.2024)

Decembrie 11, 2023

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Cahul (termen limită 19.04.2024)

Decembrie 11, 2023

Inspector/inspectoare Serviciul teritorial Chișinău (termen limită 12.01.2024)

Decembrie 07, 2023

Specialist principal, Secția asistență juridică și reprezentare, Departamentul juridic (termen limită 19.04.2024)

Decembrie 07, 2023

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control (termen limită 05.01.2024)

Decembrie 07, 2023

Consultant, Secția licențiere, Departamentul licențiere, monitorizare și control (termen limită 05.01.2024)

August 22, 2023

Inspector/Inspectoare, Servicii teritoriale: Chișinău, Cahul, Departamentul supraveghere energetică (termen limită 03.11.2023)

Iulie 18, 2023

Specialist principal/Specialistă principală, Secția investiții gaze naturale, Departamentul gaze naturale și energie termică (termen limită 15.09.2023)

Iulie 11, 2023

Specialist principal/Specialistă principală, Secția reglementări, Departamentul energie electrică și regenerabilă (termen limită 20.10.2023)

Iulie 11, 2023

Consultant/Consultantă, Secția energie regenerabilă, Departamentul energie electrică și regenerabilă (termen limită 12.09.2023)

Mai 24, 2023

Specialist principal (temporar vacantă), Secția tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare (termen limită – 12.06.2023)

Aprilie 26, 2023

Inspector/inspectoare, Servicii teritoriale în cadrul Departamentului supraveghere energetică - Prelungire concurs (termen limită 19.06.2023)

Februarie 02, 2023

Inspector/inspectoare, Servicii teritoriale în cadrul Departamentului supraveghere energetică (termen limită 17.02.2023)

Noiembrie 17, 2022

Specialist principal, Secția contravenții, Departamentului juridic (termen-limită 16.12.2022)

Octombrie 03, 2022

Specialist principal, Secția tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare, Prelungirea termenului de depunere a documentelor (termen-limită 30.11.2022)

Septembrie 27, 2022

Specialist principal, Secția contravenții, Departamentul juridic (termen-limită 04.11.2022)

Septembrie 16, 2022

Inspector, Serviciul teritorial Soroca, Departamentul supraveghere energetică (termen-limită 04.11.2022)

Septembrie 15, 2022

Inspector, Serviciul teritorial Cahul, Departamentul supraveghere energetică (prelungirea termenului de depunere a documentelor până la data de 28.10.2022)

Septembrie 13, 2022

Specialist principal, Secția asistență juridică și reprezentare, Departamentului juridic (termen-limită 13.10.2022)

Septembrie 13, 2022

Specialist principal, Secția tarife și analize, Departamentul energie electrică și regenerabilă (prelungirea termenului de depunere a documentelor până la data de 25.11.2022)

Mai 11, 2022

Specialist principal, Secția asistență juridică și reprezentare, Departamentul juridic (termen-limită 27.06.2022)

Mai 11, 2022

Specialist principal, Secția relații cu consumatorii, Departamentul juridic (termen-limită 26.05.2022)

Martie 28, 2022

Inspector, Servicii teritoriale din cadrul Departamentului supraveghere energetică (termen limită 20.05.2022)

Martie 23, 2022

Consultant, Serviciul reglementări, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare (termenul limită 22.04.2022)

Martie 23, 2022

Specialist principal, Secția tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare (termenul limită 22.04.2022)

Februarie 23, 2022

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs, pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, Serviciul teritorial Călărași, Departamentul supraveghere energetică

Februarie 23, 2022

ANUNȚ privind anularea concursului pentru ocuparea funcției vacante de inspector al Serviciului teritorial Cahul din cadrul Departamentului supraveghere energetică

Februarie 23, 2022

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs, pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, Serviciul teritorial Călărași, Departamentul supraveghere energetică

Ianuarie 05, 2022

Inspector, Serviciul teritorial Călărași, Departamentul supraveghere energetică (termen-limită 22.02.2022)

Ianuarie 05, 2022

Inspector, Serviciul teritorial Cahul, Departamentul supraveghere energetică (termen-limită 22.02.2022)

Ianuarie 05, 2022

Inspector, Serviciul teritorial Bălți, Departamentul supraveghere energetică (termen-limită 21.01.2022)

Ianuarie 05, 2022

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control

Mai 31, 2021

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control

Mai 17, 2021

Inspector, Serviciul teritorial Bălți, Departamentul supraveghere energetică

Mai 17, 2021

Inspector superior, Serviciul teritorial Bălți, Departamentul supraveghere energetică

Martie 12, 2021

Inspector, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică

Martie 11, 2021

Inspector superior, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică

Ianuarie 19, 2021

Inspector principal, Secția monitorizare și control, Departamentul licențiere, monitorizare și control

Ianuarie 12, 2021

Specialist principal, Secție tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Decembrie 29, 2020

Șef Secție tarife și analize, Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare

Iulie 21, 2020

Specialist principal, Secția investiții, Departamentul energie electrică și regenerabilă (termen-limită 05.08.2020)

Iulie 13, 2020

Inspector, Serviciul teritorial Chișinău, Departamentul supraveghere energetică (termen-limită 31.07.2020)

Iunie 01, 2020

Consultant, Secția asistență juridică și reprezentare, Departamentul juridic (termen-limită 17.06.2020)

Noiembrie 12, 2019

Specialist superior, Secția protecția consumatorilor, Departamentul juridic și protecția consumatorilor (termen limită 27.11.2019)

Noiembrie 05, 2019

Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției vacante Specialist superior, Secția energie termică și cogenerare, Departamentul tarife și analize economice (termen limită 10.01.2020)

Noiembrie 01, 2019

Specialist securitatea TI și cibernetică, Secția securitate internă ( termen-limită 18.11.2019)

Noiembrie 01, 2019

Inginer IT, Secția sisteme informaționale, Departamentul administrativ ( termen-limită 18.11.2019)

Noiembrie 01, 2019

Inspector principal, Secția control energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare, Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate (termen-limită 18.11.2019)

Octombrie 30, 2019

Consultant superior, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare, Departamentul reglementări (termen-limită 15.11.2019)

Septembrie 27, 2019

Inspector principal, Secția control energie electrică, gaze naturale, energie termică, apă și canalizare, Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licentiate (termen-limită 11.10.2019)

Septembrie 27, 2019

Consultant principal, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare, Departamentul reglementări (termen-limită 11.10.2019)

Septembrie 20, 2019

Inginer IT, Secția sisteme informaționale, Departamentul administrativ (termen-limită 07.10.2019)

August 01, 2019

Consultant principal, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare, Departamentul reglementări (termen-limită 16.08.2019)

Iulie 16, 2019

Șef Secție autorizări, Departamentul supraveghere energetică ( termen-limită 02.08.2019)

Iulie 04, 2019

Șef Secție planificare și monitorizarea controalelor, Departamentul supraveghere energetică (termen limită de depunere a dosarului 22.07.2019)

Iulie 01, 2019

Consultant superior, Secția juridică, Departamentul juridic și protecția consumatorilor (termen limită de depunere a dosarelor 22.07.2019)