Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Inițierea elaborării deciziei

Iulie 16, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de consultare a proiectului Hotărârii Consiliului de administrație cu privire la deversarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare

Iunie 04, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizarea laboratoarelor electrotehnice

Iunie 04, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Hotărârii ANRE privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilității și retragere a autorizațiilor de către Agenție

Iunie 02, 2021

Inițierea procedurii de modificare a Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin HCA al ANRE nr. 180

Mai 28, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la autorizația de electrician autorizat

Mai 27, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice

Mai 12, 2021

Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului unei noi Metodologii de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

Martie 11, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

Ianuarie 26, 2021

ANRE inițiază procedura de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil