Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Supravegherea energetică de stat

Emiterea Actului de corespundere

Actul de corespundere se emite în baza Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice aprobat de Agenție, conform articolului 48, alineatul (81) din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică.

 

Actul de corespundere se eliberează în următoarele cazuri:

1. în cazul racordării locului de consum cu o putere contractată mai mare de 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, precum și grădinițele, școlile, spitalele, azilurile de bătrâni şi orfelinatele, indiferent de puterea contractată, conform articolului 48, alineatul (7) din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică;
2.  în cazul racordării unei centrale electrice la rețeaua electrică, cu excepția consumatorilor casnici, admiterea în exploatare a centralei electrice şi a instalaţiei de racordare se confirmă prin actul de corespundere, eliberat de organul supravegherii energetice de stat, conform articolului 48, alineatul (8) din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică;
3. în cazul autorizării sistemelor de distribuție închise, conform art. 50 din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică;
4. în cazul transmiterii cu titlu gratuit în proprietatea operatorului de sistem, a instalaţiilor electrice, liniilor electrice şi posturilor de transformare, conform art. 48, alineatul (9) din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică;
5. în cazurile când din momentul deconectării instalațiilor electrice până la înlăturarea cauzelor deconectării a trecut mai mult de un an calendaristic, conform pct. 158 din Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

Notă.
În conformitate cu Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, art. 14, alin. (3) -  Centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie, în cazul caselor individuale (inclusiv case familiale, case duplex, case înșiruite), în limita terenului privat pe care se amenajează centrala electrică, se proiectează doar pentru compartimentul de electricitate și rezistență, fără certificat de urbanism pentru proiectare, iar lucrările de construcție/montare – fără autorizația de construire.

 

Lista proiectanților atestați și verificatorilor de proiecte atestați, poate fi accesată pe pagina web a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale - AICI.

 

Procedura de emitere a Actului de corespundere se desfășoară în următoarele etape:

  1. depunerea de către solicitant a cererii cu anexarea documentelor, conform listei indicate în pct. 26 al Regulamentului. Cererea și documentele respective se depun prin e-mail, la adresa electronică anre@anre.md sau fizic la sediul Agenției;
  2. examinarea documentelor prezentate;
  3. controlul tehnic la locul amplasării instalației/centralei electrice, în prezența electricianului autorizat și a solicitantului;
  4. eliberarea Actului de corespundere.

Denumire document

1

Act de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice

2

Borderoul echipamentului electric montat

3

Act de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare

4

Act de montare și recepție a transformatorului de putere

5

Act de montare a bateriei de acumulatoare

6

Actul inspectării vizuale a tuburilor de protecție pozate, înainte de acoperire

7

Proces-verbal al încercărilor cu presiune a etanșărilor locale separatoare sau a tuburilor pentru cabluri în zone cu pericol de explozie de clasa B-1 și B-1a

8

Act de recepție a tranșeelor, canalelor, tunelurilor și blocurilor pentru montarea cablurilor

9

Act inspectare vizuală a cablurilor pozate în tranșee și canale înainte de acoperire

10

Borderoul montării manșoanelor cablurilor cu tensiunea mai mare de 1000V

11

Actul disponibilității fundației din beton monolit a stâlpului postului de transformare aerian/LEA de tensiune înaltă

12

Actul măsurărilor la fața locului a gabaritelor de la LEA până la obiectul intersectat

13

Actul inspectării vizuale a instalației de legare la pământ înainte de acoperire

14

Declarația electricianului autorizat

15

Cerere eliberare act de corespundere

16

Cerințe minime de evaluare a stării tehnice a instalațiilor electrice

 

Gaze naturale

Energie electrică

Energie regenerabilă

Energie termică

Produse petroliere

Alimentare cu apă și canalizare

Supravegherea energetică de stat